Guvernul României

Hotărârea nr. 236/2012 pentru aprobarea Listei cuprinzând 3 obiective de investiții din cadrul Proiectului Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 de locuitori, derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, în calitate de coordonator, prin Compania Națională de Investiții C.N.I. - S.A., în calitate de agenție de implementare a proiectului, precum și pentru aprobarea caracteristicilor principale și indicatorilor tehnico-economici ai acestora

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 aprilie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 3 din Legea nr. 224/2007 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la București și la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanțarea primei faze a Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 de locuitori", cu modificările și completările ulterioare, al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 44 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Se aprobă Lista cuprinzând 3 obiective de investiții din cadrul Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 de locuitori", derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, în calitate de coordonator, prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A., în calitate de agenție de implementare a proiectului, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investiții prevăzute la alin. (1), conform anexelor nr. 2/1-2/3.

Art. 2. -

Finanțarea obiectivelor de investiții prevăzute în anexa nr. 1, ai căror indicatori tehnico-economici sunt prevăzuți în anexele nr. 2/1-2/3, se face din credite externe de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, asigurate conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, din bugetul local, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. -

Anexele nr. 1 și 2/1-2/3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:
Ministrul dezvoltării regionale
și turismului,
Cristian Petrescu
p. Ministrul administrației și internelor,
Mihai Capră,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Bogdan Alexandru Drăgoi

București, 27 martie 2012.

Nr. 236.

ANEXA Nr. 1

LISTA
cuprinzând 3 obiective de investiții din cadrul Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 de locuitori", derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, în calitate de coordonator, prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A., în calitate de agenție de implementare a proiectului

Nr.
crt.
Județul Denumirea obiectivului
0 1 2
1. Ilfov Extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare și stație de epurare în localitatea Snagov,
județul Ilfov
2. Gorj Reabilitare și dezvoltare sistem de alimentare cu apă potabilă oraș Novaci, județul Gorj
3. Bistrița-Năsăud Sistem de alimentare cu apă, canalizare menajeră și stație de epurare pentru localitatea Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud

ANEXA Nr. 2/1

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
ai obiectivului de investiții "Extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare și stație de epurare în localitatea Snagov, județul Ilfov"

(cuprins în Proiectul "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 de locuitori")

Titular: Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului

Beneficiar: Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A., în calitate de agenție de implementare în perioada derulării investiției, și unitatea administrativ-teritorială Snagov, județul Ilfov, după predarea-primirea obiectivului de investiții

Amplasament: unitatea administrativ-teritorială Snagov, județul Ilfov

Indicatori tehnico-economici:

- Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA (în prețuri 1 euro = 4,20 lei la data de 6 iulie 2011) mii lei 16.081
din care:
• construcții-montaj
mii lei 6.974
- Durata de realizare a investiției: luni 12
Extindere rețea distribuție apă potabilă (PEID, De 110, 125 mm, Pn 6) 5.840 m
Stație de pompare 1 buc. 39,60 mc/h
- Capacități:
Extindere rețea canalizare (PEID, De 160 mm, Pn 6) 5.840 m
Stație de epurare 1.787,17 mc/zi

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2006, cu modificările ulterioare.

Finanțarea investiției

Finanțarea obiectivului de investiții se face din credite externe de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, asigurate conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, din bugetul local, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

ANEXA Nr. 2/2

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
ai obiectivului de investiții "Reabilitare și dezvoltare sistem de alimentare cu apă potabilă oraș Novaci, județul Gorj"

(cuprins în Proiectul "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 de locuitori")

Titular: Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului

Beneficiar: Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A., în calitate de agenție de implementare în perioada derulării investiției, și unitatea administrativ-teritorială Novaci, județul Gorj, după predarea-primirea obiectivului de investiții

Amplasament: unitatea administrativ-teritorială Novaci, județul Gorj

Indicatori tehnico-economici:

• Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA (în prețuri 1 euro = 4,2805 lei la data de 12 septembrie 2011) mii lei 4.943
din care:
• construcții-montaj
mii lei 3.530
- Durata de realizare a investiției: luni 12
Reabilitare captare Bercești 1 buc. 20 l/s
Reabilitare aducțiune Bercești conductă PEHD Pn 10 Dn 280 mm 1.812 m
Reabilitare aducțiune Schela conductă PEHD Pn 10 Dn 110 - 180 mm 2.500 m
- Capacități:
Stație de pompare Bercești 1 buc. 20 l/s
Stație de clorinare Novaci 1 buc. 5 l/s
Reabilitare rețea de distribuție apă conductă PEHD Pn 10
Dn 125 - 315
7.030 m

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2006, cu modificările ulterioare.

Finanțarea investiției

Finanțarea obiectivului de investiții se face din credite externe de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, asigurate conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, din bugetul local, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

ANEXA Nr. 2/3

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
ai obiectivului de investiții "Sistem de alimentare cu apă, canalizare menajeră și stație de epurare pentru localitatea Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud"

(cuprins în Proiectul "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 de locuitori")

Titular: Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului

Beneficiar: Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A., în calitate de agenție de implementare în perioada derulării investiției, și unitatea administrativ-teritorială Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud, după predarea-primirea obiectivului de investiții

Amplasament: unitatea administrativ-teritorială Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud

Indicatori tehnico-economici:

-Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA (în prețuri 1 euro = 4,245 lei la data de 21 iulie 2011) mii lei 13.813
din care:
• construcții-montaj
mii lei 7.802
- Eșalonarea investiției
• Anul I INV
C+M
mii lei
mii lei
9.669 5.461
• Anul II INV
C+M
mii lei
mii lei
4.144 2.341
- Durata de realizare a investiției: luni 24
Captare de suprafață Q = 8,68 l/s 1 buc
Conductă aducțiune PEID PN 10, Dn 140 mm 4.913 m
Stație de tratare apă potabilă 30 mc/h
Stație de pompare apă potabilă 32 mc/h
- Capacități:
Rezervor de înmagazinare 500 mc
Conductă transport apă tronson 1 PEID PN 10 De 200 mm 4.438 m
Conductă transport apă tronson 2 PEID PN 10 De 125 mm - 160 mm 3.307 m
Rețea canalizare menajeră PVC De 315 mm - 400 mm 4.271 m
Stație de epurare 500 mc/zi

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2006, cu modificările ulterioare.

Finanțarea investiției

Finanțarea obiectivului de investiții se face din credite externe de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, asigurate conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, din bugetul local, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

;
se încarcă...