Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal - ANSPDCP

Decizia nr. 23/2012 privind stabilirea cazurilor în care nu este necesară notificarea prelucrării unor date cu caracter personal

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 aprilie 2012 până la 27 decembrie 2015, fiind abrogat prin Decizie 200/2015.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Văzând Referatul nr. 25 din 7 martie 2012 al Biroului juridic și comunicare din cadrul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal privind propunerea emiterii unei decizii privind stabilirea unor cazuri în care nu este necesară notificarea prelucrării unor date cu caracter personal,

în aplicarea prevederilor art. 22 alin. (9) din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora autoritatea de supraveghere poate stabili cazuri în care notificarea nu este necesară,

luând în considerare faptul că anumite prelucrări de date nu sunt susceptibile, în cazul utilizării lor regulate, de a afecta, cel puțin aparent, drepturile persoanelor vizate,

în temeiul prevederilor art. 3 alin. (5) și (6) din Legea nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 6 alin. (2) lit. b) din Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, aprobat prin Hotărârea Biroului permanent al Senatului nr. 16/2005, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal emite prezenta decizie.

Art. 1. -

Notificarea prelucrării datelor cu caracter personal nu este necesară în următoarele cazuri:

a) când prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuată de persoanele fizice sau de entitățile private care desfășoară o activitate independentă, autorizată în baza unei legi speciale, în scopul îndeplinirii atribuțiilor lor legale;

b) când prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuată în scopul gestionării bazei de date deținute de Arhivele Naționale;

c) când prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuată în scopul împrumuturilor de cărți, opere cinematografice, artistice, alte opere audiovizuale, precum și de reproduceri ale acestora de către entitățile de drept public și privat;

d) când prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuată de autoritatea judecătorească în scopul îndeplinirii atribuțiilor sale legale, altele decât cele prevăzute la art. 2 alin. (5) din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare;

e) când prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuată de autoritățile administrației publice locale, precum și de autoritățile administrației publice de la nivel județean și al municipiului București, în scopul îndeplinirii atribuțiilor lor legale;

f) când prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuată în scopul intermedierii tranzacțiilor imobiliare;

g) când prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la propriii membri este efectuată de partidele politice, cu condiția ca datele să nu fie dezvăluite unor terți fără consimțământul persoanei vizate.

Art. 2. -

Excepțiile de la obligația de a notifica prevăzute la art. 1 nu exonerează operatorul de îndeplinirea celorlalte obligații care îi revin potrivit dispozițiilor legale aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

Art. 3. -

La articolul 1 din Decizia președintelui Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 91/2006 privind cazurile în care este permisă notificarea simplificată a prelucrării datelor cu caracter personal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 28 iulie 2006, se abrogă literele a), b), c), d), f), g), h) și j).

Art. 4. -

Formularul tipizat al notificărilor, aprobat prin Decizia președintelui Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 95/2008 privind stabilirea formularului tipizat al notificărilor prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 876 din 24 decembrie 2008, se modifică prin înlocuirea coordonatelor de contact ale Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu actualele coordonate, astfel: "Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sectorul 1, București, telefon 031.805.9211".

Art. 5. -

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. -

Prezenta decizie nu aduce atingere prevederilor Deciziei președintelui Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 90/2006 privind cazurile în care nu este necesară notificarea prelucrării unor date cu caracter personal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 28 iulie 2006, ale Deciziei președintelui Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 100/2007 privind stabilirea cazurilor în care nu este necesară notificarea prelucrării unor date cu caracter personal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 3 decembrie 2007, și ale Deciziei președintelui Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 28/2007 privind transferurile datelor cu caracter personal către alte state, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 16 martie 2007.

Președintele Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,
Georgeta Basarabescu

București, 26 martie 2012.

Nr. 23.

;
se încarcă...