Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 decembrie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (2) și ale art. 7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanțelor, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, potrivit deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de 3 decembrie 2018,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul regulament:

Art. 1. -

(1) Prezentul regulament stabilește modul de constituire și funcționare a Registrului public al Autorității de Supraveghere Financiară, denumit în continuare Registrul A.S.F., potrivit prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanțelor, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, denumită în continuare Legea nr. 126/2018.

(2) Termenii și expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificațiile prevăzute în legislația specifică Autorității de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare.

Art. 2. -

(1) Înscrierea entităților în Registrul A.S.F. se face cronologic.

(2) Înscrierea în Registrul A.S.F. se face, după caz, în baza:

a) solicitării entității în cauză;

b) notificărilor transmise de autoritățile competente din România și din state membre.

Art. 3. -

(1) Registrul A.S.F. are caracter public.

(2) Registrul A.S.F. se ține în sistem computerizat.

(3) Registrul A.S.F. este pus la dispoziția publicului pe pagina de internet a Autorității de Supraveghere Financiară.

Art. 4. -

(1) Registrul A.S.F. este împărțit în secțiuni numerotate. Secțiunile se pot divide în subsecțiuni.

(2) În Registrul A.S.F. sunt înscrise entitățile active corespunzătoare fiecărei secțiuni.

(3) Registrul A.S.F. se actualizează ori de câte ori este necesar.

Art. 5. -

Secțiunile Registrului A.S.F. sunt:

1. Secțiunea 1 - Entități care prestează servicii și activități de investiții în România:

a) Subsecțiunea 1 - S.S.I.F. (S.S.I.F.);

b) Subsecțiunea 2 - Instituții de credit din România (INCR);

c) Subsecțiunea 3 - Firme de investiții din alte state membre care își desfășoară activitatea în România în mod direct (FISMD);

d) Subsecțiunea 4 - Sucursale ale firmelor de investiții din alte state membre (SFIM);

e) Subsecțiunea 5 - Sucursale ale societăților din țări terțe (SSTT);

f) Subsecțiunea 6 - Instituții de credit din alte state membre (INCM);

g) Subsecțiunea 7 - Sucursale ale instituțiilor de credit din alte state membre (SICM);

h) Subsecțiunea 8 - Sucursale ale instituțiilor de credit din țări terțe (SICT);

i) Subsecțiunea 9 - Consultanți de investiții persoane fizice (CIPF);

j) Subsecțiunea 10 - Consultanți de investiții persoane juridice (CIPJ);

k) Subsecțiunea 11 - Persoane fizice care prestează servicii de investiții conform art. 7 din Legea nr. 126/2018, altele decât consultanții de investiții persoane fizice (PFSI);

l) Subsecțiunea 12 - Persoane juridice care prestează servicii de investiții conform art. 7 din Legea nr. 126/2018, altele decât consultanții de investiții persoane juridice (PJSI).

2. Secțiunea 2 - Persoane fizice care prestează serviciile și activitățile de investiții menționate la pct. 5 din secțiunea A a anexei nr. 1 a Legii nr. 126/2018 în numele unei S.S.I.F./instituții de credit (PFSC).

3. Secțiunea 3 - Agenți delegați:

a) Subsecțiunea 1 - Agenți delegați persoane fizice ai S.S.I.F. (ADFA);

b) Subsecțiunea 2 - Agenți delegați persoane juridice ai S.S.I.F. (ADJA);

c) Subsecțiunea 3 - Agenți delegați persoane fizice ai instituțiilor de credit autorizate de B.N.R. (ADFB);

d) Subsecțiunea 4 - Agenți delegați persoane juridice ai instituțiilor de credit autorizate de B.N.R. (ADJB);

e) Subsecțiunea 5 - Agenți delegați persoane fizice, notificați de autoritățile competente ale altor state membre (ADFC);

f) Subsecțiunea 6 - Agenți delegați persoane juridice, notificați de autoritățile competente ale altor state membre (ADJC).

4. Secțiunea 4 - Agenți de distribuție persoane fizice ai S.A.I. (ADIS)

5. Secțiunea 5 - Societăți de administrare a investițiilor:

a) Subsecțiunea 1 - Societăți de administrare a investițiilor din România (SAIR);

b) Subsecțiunea 2 - Societăți de administrare a investițiilor din alte state membre (SAIM);

c) Subsecțiunea 3 - Sucursale ale societăților de administrare a investițiilor din alte state membre (SSAM);

d) Subsecțiunea 4 - Sucursale ale societăților de administrare a investițiilor din state terțe (SSAT).

6. Secțiunea 6 - Fonduri deschise de investiții:

a) Subsecțiunea 1 - Fonduri deschise de investiții din România (FDIR);

b) Subsecțiunea 2 - Fonduri deschise de investiții din alte state membre ale căror titluri de participare sunt distribuite în România (FDIA);

c) Subsecțiunea 3 - Fonduri deschise de investiții din state terțe (FDIT).

7. Secțiunea 7 - Societăți de investiții:

a) Subsecțiunea 1 - Societăți de investiții din România (SINR);

b) Subsecțiunea 2 - Societăți de investiții din alte state membre ale căror titluri de participare sunt distribuite în România (SISA);

c) Subsecțiunea 3 - Societăți de investiții din state terțe (SIST).

8. Secțiunea 8. - Administratori de fonduri de investiții alternative:

a) Subsecțiunea 1 - Administratori de fonduri de investiții alternative autorizați de A.S.F. (AFIAA);

b) Subsecțiunea 2 - Administratori de fonduri de investiții alternative înregistrați la A.S.F. (AFIAI);

c) Subsecțiunea 3 - Administratori de fonduri de investiții alternative din alte state membre care își desfășoară activitatea în România în mod direct (AFIASMD);

d) Subsecțiunea 4 - Sucursale ale administratorilor de fonduri de investiții alternative din alte state membre care își desfășoară activitatea în România (AFIASMS);

e) Subsecțiunea 5 - Administratori de fonduri de investiții alternative din state terțe care își desfășoară activitatea în România (AFIATTD);

f) Subsecțiunea 6 - Sucursale ale administratorilor de fonduri de investiții alternative din state terțe care își desfășoară activitatea în România (AFIATTS).

9. Secțiunea 9 - Fonduri de investiții alternative:

a) Subsecțiunea 1 - Fonduri de investiții alternative din România (AOPC constituite pe bază de contract civil), înregistrate la A.S.F. (FIAR);

b) Subsecțiunea 2 - Fonduri de investiții alternative din alte state membre ale căror titluri de participare sunt distribuite în România (FIAM);

c) Subsecțiunea 3 - Fonduri de investiții alternative dintr-un stat terț ale căror titluri de participare sunt distribuite în România (FIAT).

10. Secțiunea 10 - Societăți de investiții de tip alternativ/închis:

a) Subsecțiunea 1 - Societăți de investiții de tip alternativ din România (AOPC constituite prin act constitutiv), înregistrate la A.S.F. (SIIRS);

b) Subsecțiunea 2 - Societăți de investiții de tip alternativ din alte state membre ale căror titluri de participare sunt distribuite în România (SIAM);

c) Subsecțiunea 3 - Societăți de investiții de tip alternativ din state terțe (SIAT).

11. Secțiunea 11 - Depozitari:

a) Subsecțiunea 1 - Depozitari din România (DEPR);

b) Subsecțiunea 2 - Sucursale ale instituțiilor de credit din alte state membre avizate de A.S.F. ca depozitari (SICD).

12. Secțiunea 12 - Operatori de piață (OPPR):

a) Subsecțiunea 1 - Operatori de piață autorizați în România (OPRO);

b) Subsecțiunea 2 - Operatori de piață din alte state membre (OPSM).

13. Secțiunea 13 - Locuri de tranzacționare (LOTR):

a) Subsecțiunea 1 - Piețe reglementate (PREG);

b) Subsecțiunea 2 - Sisteme multilaterale de tranzacționare (SMT);

c) Subsecțiunea 3 - Sisteme organizate de tranzacționare (SOT).

14. Secțiunea 14 - Ofițeri de conformitate/Personal care îndeplinește funcția de conformitate (RCCO)

15. Secțiunea 15 - Funcția de administrare a riscului (FARA)

16. Secțiunea 16 - Evaluatori:

a) Subsecțiunea 1 - Evaluatori persoane fizice (specializare Evaluare întreprinderi) (EVPF);

b) Subsecțiunea 2 - Evaluatori persoane juridice (specializare Evaluare întreprinderi) (EVPJ);

c) Subsecțiunea 3 - Evaluatori persoane fizice (specializare Proprietăți imobiliare) (EIPF);

d) Subsecțiunea 4 - Evaluatori persoane juridice (specializare Proprietăți imobiliare) (EIPJ).

17. Secțiunea 17 - Entități care efectuează operațiuni posttranzacționare:

a) Subsecțiunea 1 - Contrapărți centrale (CCCC);

b) Subsecțiunea 2 - Depozitari centrali (DPCN).

18. Secțiunea 18 - Operatori independenți:

a) Subsecțiunea 1 - Operatori independenți din România (OINR);

b) Subsecțiunea 2 - Operatori independenți din alte state membre (OISM).

19. Secțiunea 19 - Vehicule investiționale:

a) Subsecțiunea 1 - Societăți de securitizare (VISS);

b) Subsecțiunea 2 - Fonduri de securitizare (VIFS).

20. Secțiunea 20 - Societăți de administrare de vehicule investiționale (SAVI)

21. Secțiunea 21 - Auditori IT:

a) Subsecțiunea 1 - Auditori IT, persoane fizice din România (AITFR);

b) Subsecțiunea 2 - Auditori IT, persoane fizice din alte state (AITFS);

c) Subsecțiunea 3 - Auditori IT, persoane juridice din România (AITJR);

d) Subsecțiunea 4 - Auditori IT, persoane juridice din alte state (AITJS).

22. Secțiunea 22 - Distribuitori de titluri de participare ale OPC (DIST)

23. Secțiunea 23 - Furnizori de servicii de raportare a datelor autorizați de A.S.F.:

a) Subsecțiunea 1 - Mecanism de publicare aprobat (APA);

b) Subsecțiunea 2 - Furnizor de sisteme centralizate de raportare (CTP);

c) Subsecțiunea 3 - Mecanism de raportare aprobat (ARM).

Art. 6. -

(1) În cazul în care uneia dintre entitățile înscrise în Registrul A.S.F. i se retrage autorizația/avizul/atestatul, actul individual emis în acest sens va menționa și radierea numărului de înscriere al acesteia, număr care nu va mai fi atribuit altei entități.

(2) Date despre entitățile radiate din Registrul A.S.F. se pot vizualiza consultând rubrica "Entități radiate din Registrul A.S.F."

(3) În cazul în care o entitate este radiată din Registrul A.S.F. și ulterior este reînscrisă, aceasta primește un număr de înregistrare diferit de cel inițial.

Art. 7. -

(1) Registrul A.S.F. publicat pe pagina de internet a A.S.F. cuprinde următoarele rubrici:

1. Pentru entitățile legale, după caz:

a) numărul și data înscrierii în Registrul A.S.F.;

b) denumirea entității;

c) forma juridică a entității;

d) coduri (codul unic de înregistrare și numărul de înmatriculare în registrul comerțului sau echivalentul acestora pentru persoanele străine);

e) adresa sediului social;

f) telefon/fax, e-mail, adresa paginii de internet;

g) numărul și data actului individual de autorizare, după caz;

h) societatea de administrare în cazul fondurilor de investiții deschise, respectiv a fondurilor de investiții alternative/fondurilor de securitizare;

i) observații.

2. Pentru persoanele fizice, după caz:

a) numărul și data înscrierii în Registrul A.S.F.;

b) numele și prenumele persoanei;

c) numărul și data actului individual de autorizare, după caz;

d) adresa sediului unde își desfășoară activitatea;

e) telefon/fax, e-mail, adresa paginii de internet a societății unde își desfășoară activitatea;

f) entitatea în numele căreia își desfășoară activitatea;

g) observații.

(2) Rubrica "Observații" este activă în cazul în care despre entitatea în cauză există informații cu privire la sancțiuni aplicate acesteia de A.S.F. și făcute cunoscute publicului, reorganizare, lichidare, faliment al entității, fuziune, schimbare de denumire, precum și alte situații similare.

Art. 8. -

(1) Numărul de înscriere*) al entităților în Registrul A.S.F. are următoarea structură alfanumerică:

*) Exemplu:

Tip - Nr. secțiune - Nume secțiune/subsecțiune - Cod statistic țară/județ - Nr. de ordine din Registrul A.S.F.

În situația unei persoane fizice române autorizate ca agent delegat persoană fizică a unui S.S.I.F., numărul de înscriere în registru va fi:

PFR1)032)ADFA3)/434) 00275), unde:

1) PFR - persoană fizică română;

2) 03 - numărul secțiunii;

3) ADFA - numele subsecțiunii;

4) /43 - codul statistic al județului;

5) 0027 - numărul de ordine.

a) tipul persoanei:

PJR - persoană juridică română;

PJM - persoană juridică din alt stat membru;

PJT - persoană juridică din țară terță;

PFR - persoană fizică română;

PFM - persoană fizică străină din alt stat membru;

PFT - persoană fizică străină din țară terță;

CSC - contract de societate civilă;

b) numărul secțiunii;

c) numele secțiunii sau, în cazul în care secțiunea este împărțită în subsecțiuni, numele subsecțiunii. În situația în care o secțiune nu este împărțită inițial în subsecțiuni, iar pe parcurs aceasta se împarte în subsecțiuni, entităților care se înscriu în subsecțiuni li se va trece numele subsecțiunii, iar pentru cele deja înscrise se păstrează numele secțiunii;

d) pentru persoanele din România și sucursalele persoanelor juridice din străinătate, caracterul "/", urmat de codul statistic al județului în care:

- persoana juridică își are sediul social; sau

- sucursala este înregistrată; sau

- persoana fizică își are domiciliul; sau

- s-a înregistrat contractul de societate civilă al fondului de investiții;

e) pentru persoanele din străinătate, cu excepția sucursalelor, codul statului în care:

- persoana juridică își are sediul social; sau

- persoana fizică își are domiciliul; sau

- s-a înregistrat contractul de societate civilă al fondului de investiții;

f) numărul de ordine în Registrul A.S.F.

(2) În cadrul fiecărei secțiuni, numărul de ordine precizat la alin. (1) lit. f) se alocă începând de la 1.

(3) În cazul în care secțiunea este împărțită în subsecțiuni, numărul de ordine se alocă în cadrul fiecărei subsecțiuni începând de la 1.

(4) Numărul de ordine din Registrul A.S.F., precizat la alin. (1) lit. f), este format din 4 caractere numerice.

Art. 9. -

(1) Entitățile autorizate/avizate de C.N.V.M./A.S.F. înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament își păstrează numărul de ordine din Registrul A.S.F., alocat la data înscrierii.

(2) Entitățile înscrise în Registrul A.S.F. anterior intrării în vigoare a prezentului regulament și care fac parte din categoria entităților care nu mai intră sub incidența prevederilor acestuia vor fi radiate din registru.

Art. 10. -

Numărul și data înscrierii în Registrul A.S.F. se precizează de entitatea înscrisă în Registrul A.S.F. în toate actele oficiale și în corespondență, alături de datele de identificare.

Art. 11. -

(1) Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul A.S.F. și pe site-ul A.S.F. și intră în vigoare la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 26/2009 pentru aprobarea Regulamentului nr. 4/2009 privind Registrul public al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 din 22 mai 2009, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice dispoziție contrară prevăzută în reglementările A.S.F.

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
Leonardo Badea

București, 4 decembrie 2018.

Nr. 15.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...