Camera Consultanților Fiscali - CCF

Hotărârea nr. 6/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali

Modificări (1), Referințe (2)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 189 din 22 martie 2012.

În vigoare de la 22 martie 2012 până la 14 martie 2017, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 3/2017.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În baza prevederilor art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali, întrunit în ședința din 15 martie 2012, h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. -

Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali, Biroul permanent al Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali, Secretariatul general și direcțiile din cadrul aparatului executiv al Camerei Consultanților Fiscali vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 5/2007 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 700 din 17 octombrie 2007, se abrogă.

Art. 4. -

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Camerei Consultanților Fiscali,
Daniel Chițoiu

București, 15 martie 2012.

Nr. 6.

ANEXĂ

REGULAMENT
de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali
Modificări (1)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...