Universul Juridic nr. 12/2018

Considerații privind locuința copilului și dreptul de a avea legături personale cu acesta
de Ioana Nicolae

18 decembrie 2018

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Potrivit art. 396 alin. (1) C. civ., instanța de tutelă hotărăște, odată cu pronunțarea divorțului, asupra raporturilor dintre părinții divorțați și copiii lor minori, ținând seama de interesul superior al copiilor, de concluziile raportului de anchetă psihosocială, precum și, dacă este cazul, de învoiala părinților, pe care îi ascultă. Potrivit alin. (2) al aceluiași text legal, în ipoteza în care copilul a împlinit vârsta de 10 ani, ascultarea sa este obligatorie.

Regula generală este aceea că ulterior divorțului autoritatea părintească se exercită în comun de către ambii părinți(1), însă pot exista situații în care autoritatea părintească se exercită doar de către unul dintre părinți sau aceasta revine unei alte persoane decât părinții copilului(2).

Unul dintre efectele divorțului cu privire la raporturile dintre părinți și copiii lor minori privește stabilirea locuinței minorului. Astfel, potrivit art. 400 C. civ., în lipsa înțelegerii dintre părinți sau dacă aceasta este contrară interesului superior al copilului, instanța de tutelă stabilește, odată cu pronunțarea divorțului, locuința copilului minor la părintele cu care locuiește în mod statornic.

Dacă până la divorț copilul a locuit cu ambii părinți, instanța îi stabilește locuința la unul dintre ei, ținând seama de interesul său superior.

În mod excepțional, și numai dacă este în interesul superior al copilului, instanța poate stabili locuința acestuia la bunici sau la alte rude ori persoane, cu consimțământul acestora, ori la o instituție de ocrotire. Acestea exercită supravegherea copilului și îndeplinesc toate actele obișnuite privind sănătatea, educația și învățătura sa.

Așadar, ca regulă, în ipoteza exercitării autorității părintești de către ambii părinți, instanța de tutelă va ține cont de înțelegerea acestora în stabilirea locuinței minorului, dacă această înțelegere respectă principiul interesului superior al copilului. Dacă se va constata din probele administrate în cauză că înțelegerea părinților nu respectă interesul superior al copilului, instanța va decide în consecință. În alte cuvinte, o înțelegere între părinți care nu ține cont de interesul superior al copilului nu va fi consfințită de instanță. În acest context trebuie amintit că potrivit art. 263 alin. (1) C. civ., orice măsură privitoare la copil, indiferent de autorul ei, trebuie să fie luată cu respectarea interesului superior al copilului.

În ipoteza în care nu există consens între părinți sau dacă se constată că nu este respectat principiul interesului superior al copilului, instanța de tutelă va stabili locuința copilului la părintele cu care locuiește în mod statornic. În acest caz este avută în vedere situația în care copilul nu a locuit cu ambii părinți până la divorț. Așa cum s-a subliniat în doctrină(3) , Codul civil nu permite stabilirea domiciliului minorului alternativ la fiecare dintre părinți, respectiv o perioadă de timp copilul locuiește împreună cu unul dintre părinți (o săptămână, o lună etc.) și apoi o perioadă echivalentă la celălalt părinte. Locuința copilului va fi stabilită la unul dintre părinți, legiuitorul neluând în calcul posibilitatea alternanței locuinței copilului la unul și la altul dintre părinți(4) . Textul art. 400 alin. (1) C. civ. statuează că locuința copilului minor va fi la părintele cu care locuiește în mod statornic. Potrivit DEX(5) prin statornic se înțelege "care nu încetează, durabil, permanent, continuu, neîntrerupt". Textul legal nu are așadar în vedere posibilitatea de a stabili un domiciliu alternativ al copilului. De altfel, și potrivit art. 92 alin. (1) și (2) C. civ., domiciliul minorului care nu a dobândit capacitate deplină de exercițiu în condițiile prevăzute de lege este la părinții săi sau la acela dintre părinți la care el locuiește în mod statornic.

În cazul în care părinții au domicilii separate și nu se înțeleg la care dintre ei va avea domiciliul copilul, instanța de tutelă, ascultându-i pe părinți, precum și pe copil, dacă acesta a împlinit vârsta de 10 ani, va decide ținând seama de interesele copilului. Până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești, minorul este prezumat că are domiciliul la părintele la care locuiește în mod statornic.

Cea de-a doua ipoteză are în vedere situația în care copilul a locuit cu ambii părinți până la divorț. Astfel, dacă până la divorț, copilul a locuit cu ambii părinți, instanța îi va stabili locuința la unul dintre ei, ținând seama de interesul său superior. Criteriile de fapt avute în vedere la stabilirea locuinței copilului au în vedere condițiile oferite pentru dezvoltarea fizică, psihică și intelectuală de fiecare dintre părinți, posibilitățile financiare ale acestora, vârsta și sexul copiilor, conduita părinților față de copii, legăturile de afecțiune dintre copii și fiecare dintre părinți, starea sănătății copiilor precum și cea a părinților, posibilitatea părinților de a aloca timpul necesar pentru creșterea și educarea copiilor etc.(6).

De asemenea, amintim că potrivit art. 21 din Legea nr. 272/2004, în cazul în care părinții nu se înțeleg cu privire la locuința copilului, instanța de tutelă va stabili locuința acestuia la unul dintre ei, potrivit art. 496 alin. (3) C. civ. La evaluarea interesului copilului instanța poate avea în vedere și aspecte precum:

a) disponibilitatea fiecărui părinte de a-l implica pe celălalt părinte în deciziile legate de copil și de a respecta drepturile părintești ale acestuia din urmă;

b) disponibilitatea fiecărui părinte de a permite celuilalt menținerea relațiilor personale;

c) situația locativă din ultimii 3 ani a fiecărui părinte;

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...