Parlamentul României

Legea nr. 48/2012 privind finanțarea activității Administrației Naționale a Penitenciarelor și a unităților subordonate

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 martie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

Finanțarea activității Administrației Naționale a Penitenciarelor și a unităților subordonate acesteia se face în conformitate cu dispozițiile art. 62 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat.

Art. 2. -

(1) Unitățile din sistemul administrației penitenciarelor pot realiza venituri proprii din munca persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate, conform prevederilor Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Unitățile din sistemul administrației penitenciarelor pot arenda terenuri agricole, valorifica bunuri, încasa chirii, tarife, sponsorizări, în condițiile legii.

Art. 3. -

Veniturile realizate din activitățile prevăzute la art. 2 vor fi încasate, în condițiile legii, de către Administrația Națională a Penitenciarelor sau de unitățile aflate în subordinea acesteia, după caz, în scopul finanțării parțiale a cheltuielilor curente și de capital.

Art. 4. -

La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanța Guvernului nr. 68/1999 privind finanțarea activității Direcției Generale a Penitenciarelor din subordinea Ministerului Justiției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 415 din 30 august 1999, aprobată prin Legea nr. 219/2001, cu modificările ulterioare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
IOAN OLTEAN
PREȘEDINTELE SENATULUI
VASILE BLAGA

București, 19 martie 2012.

Nr. 48.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...