Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 3040/2018 privind stabilirea operațiunilor care dau dreptul la debitarea contului de TVA

Modificări (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1069 din 18 decembrie 2018.

În vigoare de la 18 decembrie 2018 până la 23 aprilie 2020, fiind abrogat prin Ordin 945/2020.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 9 alin. (1) lit. l) din Ordonanța Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 275/2017, și al art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere dispozițiile art. 213, art. 230 alin. (3), art. 236 și 247 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 15 alin. (1), art. 24 alin. (16) și art. 25 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 731/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor Publice comunicat prin Adresa nr. 751.714 din 4 decembrie 2018,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Se stabilesc următoarele operațiuni care dau dreptul la debitarea contului de TVA:

a) înființarea popririi asupra disponibilităților bănești, de către organele de executare silită competente;

b) înființarea popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terți, de organele de executare silită competente;

c) înființarea popririi asupra sumelor pe care debitorul le are de încasat de la autorități sau instituții publice, de către organele de executare silită competente;

d) valorificarea bunurilor sechestrate/intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, de către organele de executare silită competente și cele de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului;

e) compensarea obligațiilor reprezentând TVA de plată cu alte creanțe bugetare aprobate la restituire, în limita sumelor ce au fost compensate;

f) alte situații în care TVA aferentă achizițiilor de bunuri și/sau servicii a fost achitată de titular dintr-un alt cont decât un cont de TVA sau prin alte instrumente/mijloace de plată, acesta neavând obligația efectuării plății din contul de TVA.

(2) Operațiunile prevăzute la alin. (1) se aplică în cazul persoanelor impozabile sau instituțiilor publice înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, care:

a) se află în cel puțin una dintre situațiile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 275/2017;

b) optează pentru plata defalcată a TVA.

Art. 2. -

Direcția generală executări silite cazuri speciale și structurile teritoriale din cadrul acesteia, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, precum și organele fiscale teritoriale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Ionuț Mișa

București, 4 decembrie 2018.

Nr. 3.040.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...