Guvernul României

Hotărârea nr. 983/2018 privind stabilirea zilelor de 24 și 31 decembrie 2018 ca zile libere

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 decembrie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Pentru personalul instituțiilor și autorităților publice, zilele de 24 și 31 decembrie 2018 se stabilesc ca zile libere.

(2) Pentru recuperarea zilelor de muncă stabilite ca zile libere potrivit alin. (1), instituțiile și autoritățile publice își vor prelungi corespunzător timpul de lucru până la data de 31 ianuarie 2019, potrivit planificărilor stabilite.

(3) Pentru munca prestată potrivit alin. (2) nu se acordă timp liber corespunzător.

Art. 2. -

Prevederile art. 1 nu se aplică în locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producție sau specificului activității.

Art. 3. -

Prevederile art. 1 nu se aplică magistraților și celorlalte categorii de personal din cadrul instanțelor judecătorești implicate în soluționarea proceselor cu termen în zilele de 24 și 31 decembrie 2018 și nici participanților în aceste procese.

Art. 4. -

(1) În zilele de 24 și 31 decembrie 2018, prin centrala Ministerului Finanțelor Publice se efectuează operațiuni de încasări și plăți, operațiuni de plăți privind serviciul datoriei publice, precum și eventualele operațiuni de debitare dispuse de Comisia Europeană din contul de resurse proprii în lei deschis la Trezoreria Statului.

(2) Prin excepție de la prevederile art. 1, personalul din cadrul unităților Trezoreriei Statului poate desfășura în zilele de 24 și 31 decembrie 2018 activitățile stabilite prin normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2018, aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice.

Art. 5. -

Unitățile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale, care în datele de 24 și 31 decembrie 2018 au scadență la obligațiile de plată aferente convențiilor de împrumuturi din venituri din privatizare, potrivit scadențarelor de plată anexate acestora la convențiile de împrumut, vor efectua plata sumelor scadente înaintea acestor date.

PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:
Ministrul muncii și justiției sociale,
Marius-Constantin Budăi
Ministrul finanțelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici

București, 13 decembrie 2018.

Nr. 983.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...