Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - MECTS

Ordinul nr. 3437/2012 pentru aprobarea Metodologiei de organizare a evaluării competențelor fundamentale la finalul clasei a II-a

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 martie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În baza prevederilor art. 74 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.401/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Național de Evaluare și Examinare, cu modificările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Metodologia de organizare a evaluării competențelor fundamentale la finalul clasei a II-a, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. -

Direcția generală educație și învățare pe tot parcursul vieții, Direcția generală pentru învățământ în limbile minorităților, relația cu Parlamentul și partenerii sociali, din cadrul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, Centrul Național de Evaluare și Examinare, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prezentul ordin.

Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
Cătălin Ovidiu Baba

București, 5 martie 2012.

Nr. 3.437.

ANEXĂ

METODOLOGIE
de organizare a evaluării competențelor fundamentale la finalul clasei a II-a

;
se încarcă...