Guvernul României

Hotărârea nr. 102/2012 pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al județului Suceava, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Suceava

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 martie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. -

Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al județului Suceava, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Suceava, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 și 642 bis din 30 august 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Anexa nr. 5 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Rădăuți" se modifică și se completează după cum urmează:

a) la secțiunea I "Bunuri imobile" se abrogă pozițiile nr. 980-986;

b) la secțiunea I "Bunuri imobile", după poziția nr. 992 se introduce o nouă poziție, poziția nr. 993, conform anexei nr. 1.

2. Anexa nr. 8 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Siret" se modifică și se completează după cum urmează:

a) la secțiunea I "Bunuri imobile" se abrogă pozițiile nr. 149-155, 157-159;

b) la secțiunea I "Bunuri imobile" se modifică următoarele poziții:

- la poziția nr. 1, coloana 1 va avea următorul cuprins: "1.3.7.2", coloana 2 va avea următorul cuprins: "Stradă", coloana 3 va avea următorul cuprins "cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, modernizată, situată în orașul Siret, Str. Basarabiei, județul Suceava, în suprafață de 5.894 mp, cu lungimea de 842 m, lățimea de 7 m", coloana 4 va avea următorul cuprins: "2005", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "546,35";

- la poziția nr. 2, coloana 1 va avea următorul cuprins: "1.3.7.2", coloana 2 va avea următorul cuprins "Stradă", coloana 3 va avea următorul cuprins: "cu îmbrăcăminte parțială din beton asfaltic, parțial modernizată, situată în orașul Siret, str. Sfântul Ioan Botezătorul, județul Suceava, pe o suprafață de 1.980 mp din totalul de 5.500 mp, cu lungimea de 1.100 m și o lățime de 5 mp", coloana 4 va avea următorul cuprins: "2007", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "431,10";

- la poziția nr. 5, coloana 1 va avea următorul cuprins: "1.3.7.2", coloana 2 va avea următorul cuprins: "Stradă", coloana 3 va avea următorul cuprins: "cu îmbrăcăminte parțială din beton asfaltic, parțial modernizată, situată în orașul Siret, Str. 28 Noiembrie, județul Suceava, pe o suprafață de 5.250 mp din totalul de 18.000 mp, cu lungimea de 2.571 m și lățimea de 7 m", coloana 4 va avea următorul cuprins: "2009", iar coloana 5 va avea următorul cuprins "1.495,90";

- la poziția nr. 6, coloana 3 va avea următorul cuprins: "cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, situată în orașul Siret, str. Vasile Alecsandri, județul Suceava, cu suprafața de 3.337,5 mp, lungimea de 556,25 mp și lățimea de 6 m", coloana 4 va avea următorul cuprins "2005", iar coloana 5 va avea următorul cuprins "360,93";

- la poziția nr. 8, coloana 3 va avea următorul cuprins: "cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, situată în orașul Siret, str. Petru Mușat, județul Suceava, în suprafață de 1.544 mp, lungimea de 386 mp și lățimea de 4 m", coloana 4 va avea următorul cuprins "2008", iar coloana 5 va avea următorul cuprins "209,77";

- la poziția nr. 14, coloana 3 va avea următorul cuprins: "cu îmbrăcăminte parțială din beton asfaltic, parțial modernizată, situată în orașul Siret, Str. Castanilor, județul Suceava, pe o suprafață de 2.320 m din totalul de 5.600 mp, lungimea de 800 mp și lățimea de 7 m", coloana 4 va avea următorul cuprins: "2009", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "2.432,23";

- la poziția nr. 33, coloana 1 va avea următorul cuprins "1.3.7.2", coloana 2 va avea următorul cuprins: "Stradă", coloana 3 va avea următorul cuprins: "cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, modernizată, situată în orașul Siret, str. Simion Reli, județul Suceava, în suprafață de 1.680 mp, lungime de 480 m și lățime de 3,5 m", coloana 4 va avea următorul cuprins: "2007", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "424,80";

- la poziția nr. 34, coloana 3 va avea următorul cuprins: "cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, modernizată, situată în orașul Siret, Str. Eroilor, județul Suceava, în suprafață de 1.522,5 mp, lungime de 253,75 m și lățime de 6 m", coloana 4 va avea următorul cuprins: "2005", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "164,65";

- la poziția nr. 35, coloana 1 va avea următorul cuprins: "1.3.7.2", coloana 2 va avea următorul cuprins: "Stradă", coloana 3 va avea următorul cuprins: "cu îmbrăcăminte parțială din beton asfaltic, parțial modernizată, situată în orașul Siret, str. Mihai Eminescu, județul Suceava, pe o suprafață de 625 mp din totalul de 5.000 mp, o lungime de 1.000 m și o lățime de 5 m", coloana 4 va avea următorul cuprins: "2008", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "111,94";

- la poziția nr. 41, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Stradă", coloana 4 va avea următorul cuprins: "2009", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "177,80";

- la poziția nr. 43, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Stradă", coloana 3 va avea următorul cuprins: "cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, modernizată, situată în orașul Siret, str. Roman Vodă, județul Suceava, în suprafață de 523,62 mp, lungime de 87,27 m și lățime de 6 m", coloana 4 va avea următorul cuprins: "2009", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "135,27";

- la poziția nr. 46, coloana 3 va avea următorul cuprins: "situată în orașul Siret, str. Lațcu Vodă, județul Suceava, lungimea de 2.100 m și lățimea de 8 m, din care 6.193 m reasfaltat, S = 16.800 mp", coloana 4 va avea următorul cuprins: "2009", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "1.749,28";

- la poziția nr. 47, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Stradă", coloana 3 va avea următorul cuprins: "cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, modernizată, situată în orașul Siret, Str. Libertății, județul Suceava, în suprafață de 1.230 mp, lungime de 280 m și lățime de 4,4 m", coloana 4 va avea următorul cuprins: "2007", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "371,61";

- la poziția nr. 49, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Stradă", coloana 3 va avea următorul cuprins: "cu îmbrăcăminte parțială din beton asfaltic, parțial modernizată, situată în orașul Siret, Str. 9 Mai, județul Suceava, pe o suprafață de 8.750 mp din totalul de 17.600 mp, lungime de 2.514 m și lățime de 7 m", coloana 4 va avea următorul cuprins: "2009", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "2.343,50";

- la poziția nr. 50, coloana 1 va avea următorul cuprins: "1.3.7.2", coloana 2 va avea următorul cuprins: "Stradă", coloana 3 va avea următorul cuprins: "cu îmbrăcăminte parțială din beton asfaltic, parțial modernizată, situată în orașul Siret, str. Vasile Lupu Vodă, județul Suceava, pe o suprafață de 1.000,50 mp din totalul de 1.600 mp, lungime de 400 m și lățime de 4 m", coloana 4 va avea următorul cuprins: "2007", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "259,12";

- la poziția nr. 56, coloana 3 va avea următorul cuprins: "cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, modernizată, situată în orașul Siret, Str. Mioriței, județul Suceava, în suprafață de 724,32 mp, lungime de 120,72 m și lățime de 6 m", coloana 4 va avea următorul cuprins: "2008", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "94,03";

- la poziția nr. 60, coloana 1 va avea următorul cuprins: "1.3.7.2", coloana 2 va avea următorul cuprins: "Stradă", coloana 3 va avea următorul cuprins: "cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, modernizată, situată în orașul Siret, Str. Orizontului, județul Suceava, cu suprafața de 1.280 mp, lungime de 330 m și lățime de 3,88 m", coloana 4 va avea următorul cuprins: "2007", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "353,89";

- la poziția nr. 65, coloana 1 va avea următorul cuprins: "1.3.7.2", coloana 2 va avea următorul cuprins: "Stradă", coloana 3 va avea următorul cuprins: "cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, modernizată, situată în orașul Siret, str. Teodor Ștefanelli, județul Suceava, cu suprafața de 1.785 mp, lungime de 510 m și lățime de 3,5 m", coloana 4 va avea următorul cuprins: "2007", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "487,03";

- la poziția nr. 66, coloana 3 va avea următorul cuprins: "cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, modernizată, situată în orașul Siret, Str. Primăverii, județul Suceava, cu suprafața de 1.093,38 mp, lungimea de 182,23 m și lățimea de 6 m", coloana 4 va avea următorul cuprins: "2008", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "124,11";

- la poziția nr. 67, coloana 1 va avea următorul cuprins: "1.3.7.2", coloana 2 va avea următorul cuprins: "Stradă", coloana 3 va avea următorul cuprins: "cu îmbrăcăminte parțială din beton asfaltic, parțial modernizată, situată în orașul Siret, str. Iancu Flondor, județul Suceava, pe o suprafață de 770 mp din totalul de 5.200 mp, lungime de 1.486 m și lățime de 3,5 m", coloana 4 va avea următorul cuprins: "2007", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "256,62";

- la poziția nr. 76, coloana 3 va avea următorul cuprins: "cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, modernizată, situată în orașul Siret, Str. Unirii, județul Suceava, în suprafață de 883,12 mp, lungime de 110,39 m și lățime de 8 m", coloana 4 va avea următorul cuprins: "2009", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "232,53";

- la poziția nr. 82, coloana 1 va avea următorul cuprins: "1.3.7.2", coloana 2 va avea următorul cuprins: "Stradă", coloana 3 va avea următorul cuprins: "cu îmbrăcăminte parțială din beton asfaltic, parțial modernizată, situată în orașul Siret, Str. Codrii Cosminului, județul Suceava, pe o suprafață de 350 mp din totalul de 2.000 mp, lungime de 571 m și lățime de 3,5 m", coloana 4 va avea următorul cuprins: "2007", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "132,16";

- la poziția nr. 84, coloana 3 va avea următorul cuprins: "cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, modernizată, situată în orașul Siret, str. Decebal, județul Suceava, cu suprafața de 1.203,3 mp, lungime de 200,55 m și lățime de 6 m", coloana 4 va avea următorul cuprins: "2005", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "130,13";

- la poziția nr. 85, coloana 1 va avea următorul cuprins: "1.3.7.2", coloana 2 va avea următorul cuprins: "Stradă", coloana 3 va avea următorul cuprins: "cu îmbrăcăminte parțială din beton asfaltic, parțial modernizată, situată în orașul Siret, Str. Sucevei, județul Suceava, pe o suprafață de 400 mp din totalul de 5.500 mp, lungime de 1.250 m și lățime de 4,4 m", coloana 4 va avea următorul cuprins: "2009", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "137,64";

- la poziția nr. 89, coloana 3 va avea următorul cuprins: "cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, modernizată, situată în orașul Siret, str. Margareta Mușata, județul Suceava, cu suprafața de 1.698,88 mp, lungime de 212,36 m și lățime de 8m", coloana 4 va avea următorul cuprins: "2009", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "418,66";

- la poziția nr. 90, coloana 3 va avea următorul cuprins: "cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, modernizată, situată în orașul Siret, str. 1 Decembrie, județul Suceava, cu suprafața de 3.228 mp, lungimea de 538 m și lățimea de 6 m", coloana 4 va avea următorul cuprins "2005", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "349";

- la poziția nr. 92, coloana 3 va avea următorul cuprins: "cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, modernizată, situată în orașul Siret, str. Sfânta Treime, județul Suceava, cu suprafața de 600 mp, lungimea de 150 m și lățimea de 4 m", coloana 4 va avea următorul cuprins: "2009", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "159,96";

- la poziția nr. 93, coloana 3 va avea următorul cuprins: "cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, modernizată, situată în orașul Siret, str. Traian, județul Suceava, cu suprafața de 2.187,60 mp, lungimea de 273,45 m și lățimea de 8 m", coloana 4 va avea următorul cuprins "2005", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "177,43";

- la poziția nr. 94, coloana 3 va avea următorul cuprins: "cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, modernizată, situată în orașul Siret, str. Mihai Teliman, județul Suceava, cu suprafața de 2.411,4 mp, lungimea de 401,90 m și lățimea de 6 m", coloana 4 va avea următorul cuprins: "2008", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "230,13";

- la poziția nr. 97, coloana 3 va avea următorul cuprins: "cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, modernizată, situată în orașul Siret, str. Ștefăniță Vodă, județul Suceava, cu suprafața de 979,8 mp, lungimea de 163,3 m și lățimea de 6 m", coloana 4 va avea următorul cuprins: "2008", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "100,85";

- la poziția nr. 99, coloana 3 va avea următorul cuprins; "cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, modernizată, situată în orașul Siret, str. Aleea Rarău, județul Suceava, cu suprafața de 384 mp, lungimea de 64 m și lățimea de 6 m", coloana 4 va avea următorul cuprins; "2008", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "45,30";

- la poziția nr. 100, coloana 3 va avea următorul cuprins: "cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, modernizată, situată în orașul Siret, Str. Aleea Tineretului, județul Suceava, cu suprafața de 649,16 mp, lungimea de 162,29 m și lățimea de 4 m", coloana 4 va avea următorul cuprins: "2008", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "87,91";

- la poziția nr. 165, coloana 3 va avea următorul cuprins: "situat în orașul Siret, județul Suceava, de la E85, intrarea în oraș, până la Vamă, din centrul orașului până la intrarea în cartierul Pădureni, din centrul orașului până la intrarea în cartierul Mănăstioara și în cartierele Tuși, Tatarcina, Ruina, cu o lungime de 48.190 m", coloana 4 va avea următorul cuprins "2003", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "1.412,4417";

- la poziția nr. 166, coloana 3 va avea următorul cuprins: "situată în orașul Siret, str. Mihai Teliman nr. 2A, județul Suceava, suprafața de 2.412 mp";

- la poziția nr. 168, coloana 3 va avea următorul cuprins: "situată în orașul Siret, Str. Sucevei, f.n., județul Suceava în suprafață totală de 119.500 mp, compusă din suprafața de 51.428 mp identificată cu parcela nr. 3480 înscrisă în Cartea Funciară nr. 4546 Siret și suprafața de 68.072 mp, identificată cadastral cu parcela nr. 3479, înscrisă în Cartea Funciară nr. 30790 Siret";

- la poziția nr. 198, coloana 1 va avea următorul cuprins: "1.6.2", coloana 2 va avea următorul cuprins: "Ansamblu de joacă pentru copii", coloana 3 va avea următorul cuprins: "situat în orașul Siret, str. Lațcu Vodă, județul Suceava, în suprafață de 576 mp", coloana 4 va avea următorul cuprins: "2010", coloana 5 va avea următorul cuprins: "30,91636", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: "Contract de sponsorizare S.C. «Holzindustrie Schweighofer» - S.R.L., înregistrat sub nr. 10.316/23.12.2010";

- la poziția nr. 228, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Centru de incluziune profesională și socială", coloana 3 va avea următorul cuprins "situat în orașul Siret, str. Alexandru cel Bun nr. 16, județul Suceava, în suprafața desfășurată de 300,50 mp", coloana 4 va avea următorul cuprins: "2011", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "27,005";

- la poziția nr. 229, coloana 3 va avea următorul cuprins: "situat în orașul Siret, str. Alexandru cel Bun nr. 16, județul Suceava, cu următoarele vecinătăți: N - str. Alexandru cel Bun, S - S.C. «Mobar» - S.R.L., E - familia Moldovan, V - S.C. «Mopan» - S.R.L., în suprafață de 576 mp", coloana 4 va avea următorul cuprins: "2011", coloana 5 va avea următorul cuprins: "15,1525", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: "Hotărârea Consiliului Local al Orașului Siret nr. 50/2007".

c) la secțiunea I "Bunuri imobile",după poziția nr. 288 se introduc 100 de noi poziții, pozițiile nr. 289-388, conform anexei nr. 2.

3. Anexa nr. 11 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Arbore" se modifică și se completează după cum urmează:

a) la secțiunea I "Bunuri imobile" se abrogă pozițiile nr. 3, 4, 188-197;

b) la secțiunea I "Bunuri imobile", după poziția nr. 197 se introduc 15 noi poziții, pozițiile nr. 198-212, conform anexei nr. 3.

4. Anexa nr. 13 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Bălcăuți" se modifică și se completează după cum urmează:

a) la secțiunea I "Bunuri imobile",după poziția nr. 96 se introduc 13 noi poziții, pozițiile nr. 97-109, conform anexei nr. 4;

b) la secțiunea II "Bunuri mobile" se abrogă pozițiile nr. 1-6.

5. Anexa nr. 17 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Bosanci" se modifică și se completează după cum urmează:

a) la secțiunea I "Bunuri imobile" se abrogă pozițiile nr. 65, 79, 290, 374, 375, 381 și 382;

b) la secțiunea I "Bunuri imobile" se modifică următoarele poziții:

- la poziția nr. 66, coloana 1 va avea următorul cuprins: "1.3.7.1.", coloana 3 va avea următorul cuprins: "cu îmbrăcăminte din balast, situat în intravilanul satului Bosanci, comuna Bosanci, județul Suceava, str. Școală Deal de la nr. 932 până la nr. 973, în suprafață de 2.440 mp și lungimea de 244 m", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "19,52";

- la poziția nr. 67, coloana 1 va avea următorul cuprins: "1.3.7.1", coloana 3 va avea următorul cuprins: "cu îmbrăcăminte din balast, situat în intravilanul satului Bosanci, comuna Bosanci, județul Suceava, str. Școală Deal de la nr. 936 până la nr. 952, în suprafață de 2.928 mp și lungimea de 244 m", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "14,26";

- la poziția nr. 78, coloana 1 va avea următorul cuprins: "1.3.7.1", coloana 3 va avea următorul cuprins: "cu îmbrăcăminte din balast, situat în intravilanul satului Bosanci, comuna Bosanci, județul Suceava, str. Secție Deal de la nr. 416 până la nr. 421, în suprafață de 9.376 mp și lungimea de 586 m", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "23,44";

- la poziția nr. 344, coloana 5 va avea următorul cuprins: "161,38", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: "Hotărârea Guvernului nr. 1.269/2010, Proces-verbal de recepție nr. 12/05.01.2011";

- la poziția nr. 345, coloana 3 va avea următorul cuprins: "situat în satul Bosanci, comuna Bosanci, pe str. Centru, cu următoarele vecinătăți: N - căminul cultural, E - drumul județean 208 A, S - drum comunal și V - Găitan Lucreția, în suprafață de 148 mp", coloana 5 va avea următorul cuprins: "1.671,32", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: "Hotărârea Consiliului Local nr. 30 din 28.08.2006, Proces-verbal de recepție nr. 1.581 din 12.03.2010";

- la poziția nr. 347, coloana 5 va avea următorul cuprins: "567,77", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: "Hotărârea Consiliului Local nr. 2 din 20.02.2009, Proces-verbal de recepție nr. 7.010 din 28.12.2010";

- la poziția nr. 371, coloana 5 va avea următorul cuprins: "20,61", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: "Hotărârea Guvernului nr. 1.269/2010, Proces-verbal de recepție nr. 10 din 6.01.2010";

c) la secțiunea I "Bunuri imobile", după poziția nr. 412 se introduc 246 de noi poziții, pozițiile nr. 413-658, conform anexei nr. 5.

6. Anexa nr. 23 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Cacica" se modifică și se completează după cum urmează:

a) la secțiunea I "Bunuri imobile" se abrogă pozițiile nr. 45, 51 și 92;

b) la secțiunea I "Bunuri imobile" se modifică următoarele poziții:

- la poziția nr. 35, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Teren",coloana 3 va avea următorul cuprins: "situat în satul Cacica, comuna Cacica, județul Suceava, aferent satului de vacanță, suprafața de 2.661 mp, N - drum comunal DC 17, S - Moroșan Liviu și Andronic Veronica, E - teren proprietate privată a Școlii cu clasele I - VIII Cacica, V - Țehaniuc Anton și Andronic Veronica", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "3992".

7. La anexa nr. 26 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ilișești", la secțiunea I "Bunuri imobile" poziția nr. 117, coloana 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

- "de acces la exploatațiile agricole, cu îmbrăcăminte din pământ stabilizat, situat în satul Ilișești, comuna Ilișești, județul Suceava, de la tarlaua denumită Corjan la Castel Apă, cu lungimea de 1.770 m și lățimea de aproximativ 5 m".

8. La anexa nr. 31 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Dolhasca", la secțiunea I "Bunuri imobile" se modifică următoarele poziții:

- la poziția nr. 102, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drum comunal", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "174.171,31";

- la poziția nr. 104, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drum comunal", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "144.166,21";

- la poziția nr. 106, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drum comunal", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "36.578,43";

- la poziția nr. 107, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drum comunal", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "108.643,82";

- la poziția nr. 109, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drum comunal", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "182.892,14";

- la poziția nr. 110, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drum comunal", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "266.155,62";

- la poziția nr. 111, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drum comunal", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "146.094,33";

- la poziția nr. 112, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drum comunal", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "352.761,63";

- la poziția nr. 113, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drum comunal", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "369.994,81";

- la poziția nr. 115, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drum comunal", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "25.094,19";

- la poziția nr. 134, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drum comunal", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "1.508.894,23";

- la poziția nr. 148, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drum comunal", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "497.066,83";

- la poziția nr. 268, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drum comunal", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "1.744.506,50";

- la poziția nr. 272, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drum comunal", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "101.618,10".

9. Anexa nr. 34 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Dorna Candrenilor" se modifică și se completează după cum urmează:

a) la secțiunea I "Bunuri imobile" se abrogă pozițiile nr. 12, 13, 26, 30 și 37;

b) la secțiunea I "Bunuri imobile", după poziția nr. 107 se introduc 7 noi poziții, pozițiile nr. 108-114, conform anexei nr. 6.

10. Anexa nr. 37 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Drăgușeni" se modifică și se completează după cum urmează:

a) la secțiunea I "Bunuri imobile" se modifică următoarele poziții:

- la poziția nr. 41, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drum", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: "de acces la exploatațiile agricole, cu îmbrăcăminte din pământ stabilizat, lungime = 300 m, lățime = 8 m, de la Murărița Toader până la Anton Maria";

- la poziția nr. 42, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drum", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: "de acces la exploatațiile agricole cu îmbrăcăminte din pământ stabilizat, lungime = 300 m, lățime = 6 m, de la Anton Maria până la Gafița Mihai";

b) la secțiunea I "Bunuri imobile", după poziția nr. 107 se introduce o nouă poziție, poziția nr. 108, conform anexei nr. 7.

11. La anexa nr. 38 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Dumbrăveni", la secțiunea I "Bunuri imobile", după poziția nr. 136 se introduc 5 noi poziții, pozițiile nr. 137-141, conform anexei nr. 8.

12. La anexa nr. 40 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Forăști", la secțiunea I "Bunuri imobile", după poziția nr. 130 se introduce o nouă poziție, poziția nr. 131, conform anexei nr. 9.

13. La anexa nr. 44 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Frumosu", la secțiunea I "Bunuri imobile" se abrogă poziția nr. 37.

14. La anexa nr. 45 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Fundu Moldovei", la secțiunea I "Bunuri imobile", după poziția nr. 177 se introduc 8 noi poziții, pozițiile nr. 178-185, conform anexei nr. 10.

15. Anexa nr. 47 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Grămești" se modifică și se completează după cum urmează:

a) la secțiunea I "Bunuri imobile" se abrogă pozițiile nr. 45 și 57;

b) la secțiunea I "Bunuri imobile" se modifică următoarele poziții:

- la poziția nr. 41, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drum comunal 35A", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: "cu îmbrăcăminte din balast, lungime - 2.800 m, lățime - 6 m, de la DJ 291A-satul Grămești până la Barbu Veronica - Cătun Mânigeni";

- la poziția nr. 43, coloana 3 va avea următorul cuprins: "cu îmbrăcăminte din balast, lungime - 510 m, lățime - 6 m, de la Fătulă Elena până la Andrieș Maria";

- la poziția nr. 45, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drum comunal 35B", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: "cu îmbrăcăminte din balast, lungime - 3.200 m, lățime - 6 m, de la DC 35-satul Grămești (Țuțu Cornel) până la sat Botoșenița Mică (biserică)";

- la poziția nr. 65, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drum comunal 36 B", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: "cu îmbrăcăminte din balast, lungime - 1.300 m, lățime - 8 m, de la DJ 291 A-satul Bălinești până la limita județului Botoșani";

- la poziția nr. 70, coloana 3 va avea următorul cuprins: "cu îmbrăcăminte din balast, lungime - 270 m, lățime - 4 m, de la Saviuc Neculai până la Cosovanu Gheorghe";

- la poziția nr. 76, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drum comunal 36A", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: "cu îmbrăcăminte din balast, lungime - 2.800 m, lățime - 8 m, de la DC 36-satul Verbia (Atănăsoaie Constantin) până la satul Botoșenița Mică (biserică)";

- la poziția nr. 79, coloana 3 va avea următorul cuprins: "cu îmbrăcăminte din balast, lungime - 600 m, lățime - 6 m, de la Biserica Botoșenița Mică până la Boacă Petru";

- la poziția nr. 89, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drum comunal 36".

16. La anexa nr. 52 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ipotești", la secțiunea I "Bunuri imobile", după poziția nr. 96 se introduc două noi poziții, pozițiile nr. 97-98, conform anexei nr. 11.

17. La anexa nr. 56 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Mălini", la secțiunea I "Bunuri imobile", după poziția nr. 134 se introduc 15 noi poziții, pozițiile nr. 135-149, conform anexei nr. 12.

18. La anexa nr. 57 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Mănăstirea Humorului", la secțiunea I "Bunuri imobile", după poziția nr. 91 se introduce o nouă poziție, poziția nr. 92, conform anexei nr. 13.

19. La anexa nr. 63 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Mușenița", la secțiunea I "Bunuri imobile", după poziția nr. 86 se introduc 92 de noi poziții, pozițiile nr. 87-178, conform anexei nr. 14.

20. La anexa nr. 66 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Păltinoasa", la secțiunea I "Bunuri imobile", după poziția nr. 161 se introduc 4 noi poziții, pozițiile nr. 162-165, conform anexei nr. 15.

21. La anexa nr. 70 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Pojorâta", la secțiunea I "Bunuri imobile", după poziția nr. 69 se introduce o nouă poziție, poziția nr. 70, conform anexei nr. 16.

22. La anexa nr. 72 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Putna", la secțiunea I "Bunuri imobile", după poziția nr. 197 se introduc 9 noi poziții, pozițiile nr. 198-206, conform anexei nr. 17.

23. La anexa nr. 74 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Râșca", la secțiunea I "Bunuri imobile", după poziția nr. 182 se introduc 3 noi poziții, pozițiile nr. 183-185, conform anexei nr. 18.

24. La anexa nr. 82 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Stulpicani", la secțiunea I "Bunuri imobile" se modifică următoarele poziții:

- la poziția nr. 26, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drum comunal", coloana 3 va avea următorul cuprins: "cu îmbrăcăminte parțială din balast și beton asfaltic, DC 31 Stulpicani-Vadu Negrilesei, în lungime de 12.810 ml, lățime de 4 ml, de la Podul peste Râul Suha până la Cantonul Silvic Troci", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "4.256";

- la poziția nr. 46, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drum comunal", coloana 3 va avea următorul cuprins: "cu îmbrăcăminte parțială din balast și beton asfaltic, DC 34 Gemenea, în lungime de 6.000 ml, lățime de 4 ml, de la locuința lui Nimigean Adrian până la locuința lui Rotundu Gheorghe", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "1.703".

25. Anexa nr. 83 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Sucevița" se modifică și se completează după cum urmează:

a) la secțiunea I "Bunuri imobile" se abrogă poziția nr. 62;

b) la secțiunea I "Bunuri imobile", după poziția nr. 101 se introduce o nouă poziție, poziția nr. 102, conform anexei nr. 19.

26. La anexa nr. 87 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Udești", la secțiunea I "Bunuri imobile", după poziția nr. 346 se introduc 4 noi poziții, pozițiile nr. 347-350, conform anexei nr. 20.

27. Anexa nr. 91 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Vama" se modifică și se completează după cum urmează:

a) la secțiunea I "Bunuri imobile" se abrogă pozițiile nr. 77 și 78;

b) la secțiunea I "Bunuri imobile", după poziția nr. 147 se introduce o nouă poziție, poziția nr. 148, conform anexei nr. 21.

28. La anexa nr. 93 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Verești", la secțiunea I "Bunuri imobile", după poziția nr. 142 se introduc 3 noi poziții, pozițiile nr. 143-145, conform anexei nr. 22.

29. La anexa nr. 98 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Zamostea", la secțiunea I "Bunuri imobile", după poziția nr. 46 se introduc 6 noi poziții, pozițiile nr. 47-52, conform anexei nr. 23.

30. Anexa nr. 108 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Coșna" se modifică și se completează după cum urmează:

a) la secțiunea I "Bunuri imobile" se abrogă pozițiile nr. 6 și 7;

b) la secțiunea I "Bunuri imobile" se modifică următoarele poziții:

- la poziția nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: "construit din zidărie la parter și lemn la mansardă, planșee din beton armat peste parter și lemn ecarisat peste mansardă, acoperiș tip șarpantă din lemn ecarisat, învelitoare din tablă tip țiglă, situată la intersecția DC 85 C cu DJ 172 D, suprafață construită = 492 mp", coloana 4 va avea următorul cuprins: "2010", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "2120";

- la poziția nr. 8, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drum comunal", coloana 3 va avea următorul cuprins: "cu îmbrăcăminte din balast DC 85 A de la DJ 172 D de la satul Coșna la cătunul Poiana Vinului, poziția kilometrică origine 0+000, destinația 4+000, lungime 4.000 ml", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: "Hotărârea Guvernului nr. 207/2010";

- la poziția nr. 10, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drum comunal", coloana 3 va avea următorul cuprins: "cu îmbrăcăminte din pământ stabilizat, DC 85 B de la satul Podu Coșnei până la satul Valea Bancului, poziția kilometrică origine 0+000, destinație 1+140, lungime de 1.140 ml", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: "Hotărârea Guvernului nr. 207/2010";

- la poziția nr. 14, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drum comunal", coloana 3 va avea următorul cuprins: "cu îmbrăcăminte din balast, DC 85 C situat de la cătunul Poiana Vinului până la satul Coșna, poziția kilometrică origine 0+000, destinația 1+800, lungime 1.800 ml", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: "Hotărârea Guvernului nr. 207/2010";

- la poziția nr. 28, coloana 5 va avea următorul cuprins: "32591";

- la poziția nr. 29, coloana 5 va avea următorul cuprins: "1440";

- la poziția nr. 30, coloana 5 va avea următorul cuprins: "196";

- la poziția nr. 31, coloana 5 va avea următorul cuprins: "44588";

- la poziția nr. 32, coloana 5 va avea următorul cuprins: "4125";

- la poziția nr. 33, coloana 5 va avea următorul cuprins: "4182";

- la poziția nr. 34, coloana 5 va avea următorul cuprins: "14589";

- la poziția nr. 35, coloana 5 va avea următorul cuprins: "1471";

c) la secțiunea I "Bunuri imobile", după poziția nr. 40 se introduc 6 noi poziții, pozițiile nr. 41-46, conform anexei nr. 24.

31. Anexa nr. 109 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Fântâna Mare" se modifică și se completează după cum urmează:

a) la secțiunea I "Bunuri imobile" se abrogă pozițiile nr. 38 și 43;

b) la secțiunea I "Bunuri imobile" se modifică următoarele poziții:

- la poziția nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: "cu îmbrăcăminte din balast, lungime = 470 m, lățime =10 m, de la drumul național E85 până la teren Oniceanu Vasile", coloana 5 va avea următorul cuprins: "182,758";

- la poziția nr. 2, coloana 3 va avea următorul cuprins: "cu îmbrăcăminte din balast, lungime = 942 m, lățime =10 m, de la Aioanei Ion până la Buhan Aurel", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "119,935";

- la poziția nr. 8, coloana 3 va avea următorul cuprins: "cu îmbrăcăminte din balast, lungime = 50 m, lățime = 5 m, de la Achiței Petru până la Pricop Vasile", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "5,711";

- la poziția nr. 9, coloana 3 va avea următorul cuprins: "cu îmbrăcăminte din balast, lungime = 200 m, lățime =10 m, de la Jamț Lazăr până la hotarul municipiului Fălticeni, județul Suceava", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "30,945";

- la poziția nr. 12, coloana 3 va avea următorul cuprins: "cu îmbrăcăminte din balast, lungime = 100 m, lățime = 8 m, de la Botoșanu Dumitru până la Purice Gheorghe", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "9,445";

- la poziția nr. 15, coloana 3 va avea următorul cuprins: "cu îmbrăcăminte din balast, lungime = 325 m, lățime = 10 m, de la pod Șomuz până la Stanovici Mariea", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "40,703";

- la poziția nr. 19, coloana 3 va avea următorul cuprins: "cu îmbrăcăminte din balast, lungime = 50 m, lățime = 7 m, de la Adumitroaei Victor până la tarlaua Luncă", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "5,711";

- la poziția nr. 20, coloana 3 va avea următorul cuprins: "cu îmbrăcăminte din balast, lungime = 250 m, lățime = 7 m, de la Ilie Ioana până la Dolhascu Gheorghe", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "17,135";

- la poziția nr. 21, coloana 3 va avea următorul cuprins: "cu îmbrăcăminte din pământ stabilizat, lungime = 100 m, lățime = 5 m, de la Macsim Iulian până la Macsim Adrian", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "5,711";

- la poziția nr. 22, coloana 3 va avea următorul cuprins: "cu îmbrăcăminte din balast, lungime = 100 m, lățime = 8 m, de la Andrieș Costică până la Acatrinei Anica", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "8,709";

- la poziția nr. 23, coloana 3 va avea următorul cuprins: "cu îmbrăcăminte din balast, lungime = 600 m, lățime = 10 m, de la Ailenei Ileana până la Constantin Vasile", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "39,978";

- la poziția nr. 25, coloana 3 va avea următorul cuprins: "cu îmbrăcăminte din balast, lungime = 375 m, lățime = 8 m, de la Popa Viorel până la drumul județean 155 P", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "25,7";

- la poziția nr. 26, coloana 3 va avea următorul cuprins: "cu îmbrăcăminte din balast, lungime = 953 m, lățime = 10 m, de la drumul de acces la Complex până la drumul național DN 2E", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "57,828";

- la poziția nr. 32, coloana 3 va avea următorul cuprins: "cu îmbrăcăminte din balast, lungime = 2.067 m, lățime = 10 m, de la Câmpanu Mihăiță până la Asofiei Floarea", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "161,341";

- la poziția nr. 38, coloana 3 va avea următorul cuprins: "cu îmbrăcăminte din balast, lungime = 530 m, lățime = 8 m, de la Mihalache Grigore până la punte Cotu Băii", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "31,412";

- la poziția nr. 40, coloana 3 va avea următorul cuprins: "cu îmbrăcăminte din balast, lungime = 250 m, lățime = 8 m, de la Țîrloi Ileana până la Varganici Costache", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "17,134";

- la poziția nr. 41, coloana 3 va avea următorul cuprins: "cu îmbrăcăminte din balast, lungime = 50 m, lățime = 8 m, de la Enea Vasile până la Anița Gheorghe", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "5,711";

- la poziția nr. 44, coloana 3 va avea următorul cuprins: "cu îmbrăcăminte din balast, lungime = 210 m, lățime = 8 m, de la Mucileanu Gheorghe până la Mucileanu Ion", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "10,566";

- la poziția nr. 45, coloana 3 va avea următorul cuprins: "cu îmbrăcăminte din balast, lungime = 1.030 m, lățime = 7 m, de la Mucileanu C. Costache până la Mucileanu Costache", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "64,537";

- la poziția nr. 46, coloana 3 va avea următorul cuprins: "cu îmbrăcăminte din balast, lungime = 130 m, lățime = 8 m, de la Gavrilescu Vasile până la Vartolomei Cristi", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "5,140";

- la poziția nr. 53, coloana 5 va avea următorul cuprins: "371,975";

c) la secțiunea I "Bunuri imobile", după poziția nr. 76 se introduc 27 de noi poziții, pozițiile nr. 77-103, conform anexei nr. 25.

32. Anexa nr. 113 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Șerbăuți" se modifică și se completează după cum urmează:

a) la secțiunea I "Bunuri imobile" se abrogă pozițiile nr. 1, 11, 14, 15, 38, 39, 63, 64 și 103;

b) la secțiunea I "Bunuri imobile", după poziția nr. 147 se introduc 11 noi poziții, pozițiile nr. 148-158, conform anexei nr. 26.

33. Anexa nr. 114 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Voitinel" se modifică și se completează după cum urmează:

a) la secțiunea I "Bunuri imobile" se modifică următoarele poziții:

- la poziția nr. 8, coloana 1 va avea următorul cuprins: "1.3.7.2", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: "cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, situat în zona numită Braniște, comuna Voitinel, județul Suceava, lungime = 1.650 m, lățime = 7 m, de la drumul național 2 E până la Nistor Vasile";

- la poziția nr. 12, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drum comunal";

- la poziția nr. 16, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drum comunal";

- la poziția nr. 17, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drum comunal";

- la poziția nr. 18, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drum comunal", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: "cu îmbrăcăminte din balast, situat în zona numită Buzinceni, comuna Voitinel, județul Suceava, lungime = 1.270 m, lățime = 4 m, de la Hrișcă Doru până la Hrișcă Ioan";

- la poziția nr. 21, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drum comunal";

- la poziția nr. 24, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drum comunal";

- la poziția nr. 25, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drum comunal";

- la poziția nr. 26, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drum comunal", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: "cu îmbrăcăminte din balast, situat în zona numită Coastă Mociră, comuna Voitinel, județul Suceava, lungime = 830 m, lățime = 4 m, de la drumul comunal Pietroasa până la tarlaua denumită Mociră";

- la poziția nr. 31, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drum comunal";

- la poziția nr. 38, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drum comunal";

b) la secțiunea I "Bunuri imobile", după poziția nr. 81 se introduce o nouă poziție, poziția nr. 82, conform anexei nr. 27.

Art. II. -

Anexele nr. 1-27*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

___________

*) Anexele nr. 1-27 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 bis.

PRIM-MINISTRU
MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:
p. Ministrul administrației și internelor,
Mihai Capră,
secretar de stat

București, 28 februarie 2012.

Nr. 102.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...