Drept Penal (HAMANGIU)

Drept penal. Partea specială, Editura Hamangiu, 2018, ISBN 978-606-27-1005-7
de Radu Bodea, Bogdan Bodea

01 aprilie 2018

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

E-mail: redactia@hamangiu.ro [ Mai mult... ]

Prof. univ. dr. Radu Bodea
Lector univ. dr. Bogdan Bodea

Publicații: Interceptările și înregistrările de convorbiri. Utilizarea lor ca mijloace de probă în procesul penal și compatibilitatea procedurii cu reglementările internaționale privind drepturile omului, Ed. Hamangiu, 2016; Caiet de spețe - Drept administrativ, Ed. Universității din Oradea, 2016; Elemente de drept și procedură penală, Ed. Universității din Oradea, 2008; articole publicate în revista Dreptul și alte reviste de specialitate. [ Mai mult... ]

ABREVIERI

La elaborarea acestei lucrări au fost avute în vedere legislația, doctrina și jurisprudența până la data de 7 martie 2018. [ Mai mult... ]

TITLU PRELIMINAR CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND PARTEA SPECIALĂ A DREPTULUI PENAL

§1. Noțiunea dreptului penal, partea specială

Între partea generală și partea specială a dreptului penal există o legătură organică, cele două părți alcătuind dreptul penal ca ramură unitară a sistemului de drept. [ Mai mult... ]

§2. Corelația dintre partea generală și partea specială ale dreptului penal

d) originea și vechimea lor istorică. Partea specială este cea mai veche parte a dreptului penal. Normele părții speciale au apărut mai timpuriu, din necesitatea de a reacționa direct și nemijlocit în raport cu cei care săvârșeau fapte antisociale grave. Dimpotrivă, normele generale, care vizează aspecte comune, reguli generale ce privesc toate faptele antisociale incriminate, au apărut mai târziu, ca rezultat al unui proces istoric, de generalizare, abstractizare și sistematizare a dreptului penal [ Mai mult... ]

§3. Încadrarea juridică în dreptul penal

Justa calificare juridică implică fermitate, exigență, precum și o cunoaștere aprofundată a teoriei dreptului penal de către cei chemați să aplice legea penală. [ Mai mult... ]

§4. Sistemul părții speciale a dreptului penal

Legiuitorul penal român a adoptat procedeul denumirilor marginale, care a fost considerat ca preferabil, întrucât face posibilă o mai lesnicioasă utilizare a dispozițiilor din Partea specială(4). [ Mai mult... ]

TITLUL I INFRACȚIUNI CONTRA PERSOANEI

Capitolul I Infracțiuni contra vieții

§1. Omorul

Recent, și în doctrina română s-a susținut că această faptă nu este una putativă, ci este o tentativă imposibilă, care trebuie să fie sancționată penal(72), opinie pe care o împărtășim. Se motivează această opinie prin aceea că autorul nu are vreun merit în faptul că victima nu mai poate fi ucisă (ea fiind deja moartă), atâta vreme cât el a acționat în așa fel încât, de principiu, putea să producă moartea victimei, rezultat pe care l-a și dorit. [ Mai mult... ]

§2. Omorul calificat

3. Sancțiunea. Omorul calificat se pedepsește cu detențiune pe viață sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi. [ Mai mult... ]

§3. Uciderea la cererea victimei

8. Sancțiunea. Infracțiunea de ucidere la cererea victimei se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani. [ Mai mult... ]

§4. Determinarea sau înlesnirea sinuciderii

2. Sancțiunea. În cazul variantei atenuate prevăzute de art. 191 alin. (4) CP, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumătate. [ Mai mult... ]

§5. Uciderea din culpă

2. Sancțiunea. Această agravantă atrage înăsprirea pedepselor, în sensul că limitele speciale ale pedepsei prevăzute în alin. (1) și alin. (2) ale art. 192 CP se majorează cu jumătate. [ Mai mult... ]

Capitolul al II-lea Infracțiuni contra integrității corporale sau sănătății

§1. Lovirea sau alte violențe

7. Aspecte procesuale. Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate [art. 193 alin. (3) CP]. Și în cazul acestei infracțiuni, lipsa plângerii prealabile înlătură răspunderea penală. [ Mai mult... ]

§2. Vătămarea corporală

3. Sancțiunea. Vătămarea corporală prevăzută de art. 194 alin. (2) CP se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani. [ Mai mult... ]

§3. Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte

7. Sancțiunea. Infracțiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte se pedepsește cu închisoare de la 6 la 12 ani. [ Mai mult... ]

§4. Vătămarea corporală din culpă

3. Aspecte procesuale. Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. [ Mai mult... ]

§5. Relele tratamente aplicate minorului

8. Sancțiunea. Pedeapsa prevăzută în art. 197 CP este închisoarea de la 3 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. [ Mai mult... ]

§6. Încăierarea

Desigur, participantul nu beneficiază de cauza de nepedepsire în situația în care, odată antrenat în încăierare împotriva voinței sale, acționează în continuare cu intenție și participă la schimbul de violențe dintre participanți(354). [ Mai mult... ]

Capitolul al III-lea Infracțiuni săvârșite asupra unui membru de familie

§1. Violența în familie

Credem că textul legii trebuie citit ca referindu-se la art. 194 în loc de art. 196 CP, fiind vorba despre o eroare a legiuitorului. [ Mai mult... ]

§2. Uciderea ori vătămarea nou-născutului săvârșită de către mamă

2. Sancțiunea. În cazul infracțiunii prevăzute de art. 200 alin. (2) CP, limitele speciale ale pedepsei sunt de o lună și, respectiv, 3 ani. [ Mai mult... ]

Capitolul al IV-lea Agresiuni asupra fătului

§1. Întreruperea cursului sarcinii

În art. 201 alin. (7) CP se prevede expres că nu se pedepsește femeia însărcinată care își întrerupe cursul sarcinii. Aceasta nu înseamnă că fapta nu constituie infracțiune, ea constituie infracțiune, cu toate consecințele ce decurg de aici în planul participației penale, renunțându-se doar la sancționarea acesteia. [ Mai mult... ]

;
se încarcă...