Drept Penal (HAMANGIU)

Probele în procesul penal. Practică judiciară adnotată, Editura Hamangiu, 2017, ISBN 978-606-27-0863-4
de Cristina Moisă

06 iunie 2017

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Nicio parte din această lucrare nu poate fi copiată fără acordul scris al Editurii Hamangiu [ Mai mult... ]

Editura Hamangiu
București, Str. Col. Popeia
nr. 36, sector 5
O.P. 5, C.P. 91
Tel./Fax:
021.336.04.43
031.805.80.21
Vânzări:
021.336.01.25
031.425.42.24
E-mail:
redactia@hamangiu.ro
[ Mai mult... ]

Cristina Moisă
Judecător la Curtea de Apel Brașov

ABREVIERI

A.J.F.P. - Administrația Județeană a Finanțelor Publice
A.N.A.F. - Agenția Națională de Administrare Fiscală
alin. - alineat(ul)
art. - articol(ul)
B.C.C.O. - Brigada de Combatere a Criminalității Organizate
C.A. - Curtea de Apel
C.E.D.O. - Curtea Europeană a Drepturilor Omului
C.J.U.E. - Curtea de Justiție a Uniunii Europene
Convenția/Convenția europeană - Convenția pentru apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului/ Convenția europeană a drepturilor omului
CP 1969 - Codul penal din 1969
CPP 1968 - Codul de procedură penală din 1968
CPF - Codul de procedură fiscală din 2003 (O.G. nr. 92/2003, republicată în M. Of. 513 din 31 iulie 2007)
D.G.F.P. - Direcția Generală a Finanțelor Publice
D.G.P. - Direcția Generală de Poliție
D.G.P.M.B. - Direcția Generală de Poliție a Municipiului București
dec. - decizia
D.I.I.C.O.T. - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism
D.I.P.I. - Departamentul de Informații și Protecție Internă
D.N.A. - Direcția Națională Anticorupție
H.G. - Hotărârea Guvernului
I.C.C.J. - Înalta Curte de Casație și Justiție
I.G.P.R. - Inspectoratul General al Poliției Române
I.M.L. - Institutul de Medicină Legală
I.P.J. - Inspectoratul de Poliție Județeană
înch. - încheierea
Jud. - Judecătoria
lit. - litera
M. Of. - Monitorul Oficial al României, Partea I
n.n. - nota noastră
NCP - noul Cod penal (Legea nr. 286/2009, publicată în M. Of. nr. 510 din 24 iulie 2009)
NCPF - noul Cod de procedură fiscală (Legea 207/2015, publicată în M. Of. nr. 547 din 23 iulie 2015)
NCPP - noul Cod de procedură penală (Legea nr. 135/2010, publicată în M. Of. nr. 486 din 15 iulie 2010)
nr. - număr(ul)
O.G. - Ordonanța Guvernului
O.U.G. - Ordonanța de Urgență a Guvernului
parag. - paragraf(ul)
pct. - punct(ul)
s. - secția
s. pen. - secția penală
s. pen. și pt. cauze cu min. - secția penală și pentru cauze cu minori
SA - societate pe acțiuni
S.R.I. - Serviciul Român de Informații
SRL - societate cu răspundere limitată
Trib. - Tribunalul
TVA - taxa pe valoarea adăugată
urm. - următoarele
[ Mai mult... ]

Capitolul I Aspecte generale cu privire la administrarea probelor în procesul penal și sancțiunile aplicabile în materie

Față de aceste considerente, a fost admisă contestația formulată de Parchetul de pe lângă I.C.C.J., s-a desființat în parte hotărârea atacată și, în consecință, s-a constatat legalitatea încheierilor din 31.03.2014, 28.04.2014, 05.05.2014 și 22.05.2014, emise de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului București. A fost înlăturată dispoziția privind excluderea probelor administrate în baza încheierilor menționate mai sus. [ Mai mult... ]

Capitolul al II-lea Audierea suspectului sau a inculpatului

Pe cale de consecință, fiind încălcate prevederile legale menționate, s-a apreciat că în mod corect s-a dispus excluderea acestor declarații, fiind menținută soluția pronunțată în fond de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Curții de Apel Constanța. [ Mai mult... ]

Capitolul al III-lea Audierea martorilor

În raport de acestea, judecătorul de cameră preliminară, constatând nelegala administrare a probei în discuție, a dispus excluderea din ansamblul probator a declarației date în calitate de martor de avocatul T.I.D. [ Mai mult... ]

Capitolul al IV-lea Identificarea persoanelor și a obiectelor

Față de toate acestea, judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanței, a administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală și a dispus începerea judecății în cauza de față. [ Mai mult... ]

Capitolul al V-lea Metode speciale de supraveghere sau cercetare

În același timp, datele privind tranzacțiile financiare - înscrisurile care au stat la baza deschiderii conturilor la instituțiile bancare, înscrisurile privind persoanele împuternicite să efectueze operațiuni prin aceste conturi, situația tranzacțiilor efectuate prin aceste conturi (extrase de cont) de la deschidere și până la data de 22.02.2015 și documentele care au stat la baza efectuării acestor tranzacții (ordine de plată, facturi etc) au fost obținute cu încuviințarea prealabilă a judecăt [ Mai mult... ]

Capitolul al VI-lea Percheziția și ridicarea de obiecte și înscrisuri

Împotriva acestor încheieri, Parchetul de pe lângă I.C.C.J. - D.N.A. - S.T. Oradea și inculpatul C.H.I. au formulat contestații, acestea fiind respinse ca neîntemeiate de către judecătorul de cameră preliminară din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție, care și-a însușit în totalitate argumentele expuse în cuprinsul încheierilor contestate. [ Mai mult... ]

Capitolul al VII-lea Expertiza și constatarea

Faptul că în concluzii s-a constatat că semnătura aflată în litigiu "ar putea reproduce semnătura inculpatului N.R." nu are relevanță asupra legalității acestei probe, ci asupra valorii probatorii a acesteia, care va fi stabilită prin coroborarea cu ansamblul mijloacelor de probă administrate. [ Mai mult... ]

Capitolul al VIII-lea Înscrisurile

În raport de acestea, a fost respinsă contestația formulată de inculpați ca neîntemeiată. [ Mai mult... ]

Capitolul al IX-lea Comisia rogatorie și delegarea

;
se încarcă...