LEGITIMAȚIE de inspecție economico financiară*) | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind înființarea, organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare din 28.02.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

la normele metodologice -
LEGITIMAȚIE
de inspecție economico-financiară*)

___________

*) Modelul legitimației este reprodus în facsimil.

Instrucțiuni de completare și utilizare a "Legitimației de inspecție economico-financiară"

Legitimația de inspecție economico-financiară atestă împuternicirea specială a titularului în fața operatorului economic, ce implică exercițiul autorității de stat, acordată pe timpul îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare.

Legitimația de inspecție economico-financiară este valabilă numai însoțită de ordinul de serviciu semnat de conducătorul organului de inspecție economico-financiară.

Legitimația de inspecție economico-financiară are regim special, este nominală și se distribuie de către Ministerul Finanțelor Publice.

Eliberarea legitimației de inspecție economico-financiară se face de către conducătorul organului de inspecție economicofinanciară, pentru persoanele din subordine, pe baza unei evidențe nominale, în care se vor menționa numărul legitimației de inspecție economico-financiară, numele și prenumele, codul numeric personal, funcția titularului legitimației, instituția, data eliberării, data anulării și semnătura.

Pierderea sau furtul legitimației de inspecție economicofinanciară se publică în presă și se anunță direcției emitente, în termen de 48 de ore.

Caracteristicile de editare, modul de difuzare, de utilizare și păstrare a "Legitimației de inspecție economico-financiară"

1. Denumire: Legitimație de inspecție economico-financiară

2. Format:

a) dimensiuni: 90 mm/70 mm;

b) carton grosime 1 mm;

c) culori: roșu, galben, albastru sidefat (BT 32), negru, alb.

3. Ambalare individuală în portmoneu de piele, dimensiune 115 mm/90 mm.

4. Caracteristici de editare: se tipărește pe o singură față și se compune din fila 1 și fila 2.

5. Se difuzează: gratuit.

6. Se utilizează: de către organele de inspecție economico-financiară la începerea inspecției prin prezentarea acesteia operatorului economic.

7. Se eliberează: într-un exemplar, de Ministerul Finanțelor Publice.

8. Se avizează: prin aplicarea ștampilei emitentului și semnarea de către conducătorul activității de inspecție economico-financiară, pentru anul calendaristic în curs.

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind înființarea, organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare din 28.02.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
AVIZ de inspecție economico financiară
LEGITIMAȚIE de inspecție economico financiară*)
ORDIN DE SERVICIU Nr
;
se încarcă...