Dispoziții speciale privind activitățile de constatare a neregulilor apărute în utilizarea fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind înființarea, organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare din 28.02.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL V Dispoziții speciale privind activitățile de constatare a neregulilor apărute în utilizarea fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora

Art. 47. -

Aparatul de inspecție economico-financiară reprezintă structura de control care realizează atribuțiile Ministerului Finanțelor Publice de constatare a neregulilor apărute în utilizarea fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora și de stabilire a creanțelor bugetare, în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.

Art. 48. -

Organele de inspecție economico-financiară exercită activitățile de constatare a neregulilor apărute în utilizarea fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora și de stabilire a creanțelor bugetare la solicitarea autorităților cu competențe în gestionarea acestor fonduri sau a autorității de certificare, după caz.

Art. 49. -

(1) Organele de inspecție economico-financiară, în exercitarea atribuțiilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, întocmesc următoarele acte:

a) proces-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare;

b) nota de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare;

c) proces-verbal de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate.

(2) Modelul, conținutul și instrucțiunile de completare a actelor de control sunt prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.

(3) Actele de control prevăzute la alin. (1) se transmit pentru valorificare autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene sau autorității de certificare, după caz.

Art. 50. -

(1) Împotriva titlului de creanță se poate formula contestație în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011.

(2) Contestația administrativă se depune la organul de inspecție economico-financiară emitent al titlului de creanță.

(3) Soluționarea contestației administrative se face conform prevederilor din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 de către structura de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice stabilită prin ordin al ministrului.

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind înființarea, organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare din 28.02.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Înființarea și organizarea inspecției economico financiare
Funcționarea inspecției economico financiare
Realizarea inspecției economico financiare
Soluționarea plângerilor prealabile
Dispoziții speciale privind activitățile de constatare a neregulilor apărute în utilizarea fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora
Dispoziții finale
;
se încarcă...