Art 42 Soluționarea plângerilor prealabile | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind înființarea, organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare din 28.02.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Soluționarea plângerilor prealabile -
Art. 42. -
Jurisprudență

(1) Prin decizie, plângerea prealabilă va putea fi admisă, în totalitate sau în parte, ori respinsă.

(2) În cazul admiterii plângerii prealabile se decide, după caz, revocarea totală sau parțială a dispoziției obligatorii atacate.

(3) Prin decizie se poate desființa total sau parțial dispoziția obligatorie atacată, situație în care urmează să se încheie o nouă dispoziție obligatorie care va avea în vedere strict considerentele deciziei de soluționare.

(4) Plângerea prealabilă poate fi respinsă ca:

a) neîntemeiată, în situația în care argumentele de fapt și de drept prezentate în susținerea plângerii prealabile nu sunt de natură să modifice cele dispuse prin actul atacat;

b) nemotivată, în situația în care contestatorul nu prezintă argumente de fapt și de drept în susținerea plângerii prealabile sau argumentele aduse nu sunt incidente cauzei supuse soluționării;

c) fiind fără obiect, în situația în care sumele și măsurile contestate nu au fost stabilite prin dispoziția obligatorie atacată sau dacă prin reluarea procedurii administrative, luându-se act de soluția pronunțată de instanța penală, se constată că cererea rămâne lipsită de obiect.

(5) În situația în care se pronunță o soluție de desființare totală sau parțială a actului atacat, în considerentele deciziei se vor prezenta numai motivele care au condus la desființare.

(6) Decizia de desființare este pusă în executare în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, iar noua dispoziție obligatorie vizează strict aceeași perioadă și același obiect al plângerii prealabile pentru care s-a emis decizia de desființare.

(7) În cazul admiterii plângerii prealabile și revocării în parte a dispoziției obligatorii, prin actul administrativ financiar întocmit conform considerentelor deciziei de soluționare nu se pot stabili în sarcina contestatorului sume mai mari decât cele stabilite inițial, acesta putând fi contestat potrivit legii.

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind înființarea, organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare din 28.02.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Art 32 Îndreptarea erorilor materiale
Art 33 Soluționarea plângerilor prealabile
Art 34 Soluționarea plângerilor prealabile
Art 35 Soluționarea plângerilor prealabile
Art 36 Soluționarea plângerilor prealabile
Art 37 Soluționarea plângerilor prealabile
Art 38 Soluționarea plângerilor prealabile
Art 39 Soluționarea plângerilor prealabile
Art 40 Soluționarea plângerilor prealabile
Art 41 Soluționarea plângerilor prealabile
Art 42 Soluționarea plângerilor prealabile
Art 43 Soluționarea plângerilor prealabile
Art 44 Soluționarea plângerilor prealabile
Art 45 Soluționarea plângerilor prealabile
Art 46 Soluționarea plângerilor prealabile
Art 47 Dispoziții speciale privind activitățile de constatare a neregulilor apărute în utilizarea fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora
Art 48 Dispoziții speciale privind activitățile de constatare a neregulilor apărute în utilizarea fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora
Art 49 Dispoziții speciale privind activitățile de constatare a neregulilor apărute în utilizarea fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora
Art 50 Dispoziții speciale privind activitățile de constatare a neregulilor apărute în utilizarea fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora
Art 51 Dispoziții finale
Art 52 Dispoziții finale
;
se încarcă...