Art 29 Tipuri de acte care se întocmesc cu ocazia inspecției economico-financiare și conținutul acestora | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind înființarea, organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare din 28.02.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Realizarea inspecției economico financiare - Tipuri de acte care se întocmesc cu ocazia inspecției economico financiare și conținutul acestora -
Art. 29. -

(1) Dispoziția obligatorie se comunică operatorului economic verificat în termen de 10 zile de la data înregistrării raportului de inspecție economico-financiară la organul de inspecție economico-financiară.

(2) Dispoziția obligatorie se comunică utilizând cel puțin unul dintre următoarele mijloace:

a) prin remiterea acesteia, sub semnătură, de către persoanele împuternicite ale organului de inspecție economicofinanciară;

b) prin prezentarea operatorului economic/împuternicitului la sediul organului de inspecție economico-financiară, dacă se asigură primirea, sub semnătură, a dispoziției obligatorii;

c) prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire;

d) prin fax, e-mail sau alte mijloace electronice de transmitere la distanță, dacă se asigură transmiterea textului și confirmarea primirii acesteia.

(3) Dispozițiile Codului de procedură civilă privind comunicarea actelor de procedură sunt aplicabile în mod corespunzător.

(4) Dispoziția obligatorie produce efecte din momentul în care este comunicată operatorului economic potrivit legii.

(5) Dispoziția obligatorie care nu a fost comunicată nu este opozabilă operatorului economic și nu produce niciun efect juridic.

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind înființarea, organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare din 28.02.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Art 19 Tipuri de acte care se întocmesc cu ocazia inspecției economico-financiare și conținutul acestora
Art 20 Tipuri de acte care se întocmesc cu ocazia inspecției economico-financiare și conținutul acestora
Art 21 Tipuri de acte care se întocmesc cu ocazia inspecției economico-financiare și conținutul acestora
Art 22 Tipuri de acte care se întocmesc cu ocazia inspecției economico-financiare și conținutul acestora
Art 23 Tipuri de acte care se întocmesc cu ocazia inspecției economico-financiare și conținutul acestora
Art 24 Tipuri de acte care se întocmesc cu ocazia inspecției economico-financiare și conținutul acestora
Art 25 Tipuri de acte care se întocmesc cu ocazia inspecției economico-financiare și conținutul acestora
Art 26 Tipuri de acte care se întocmesc cu ocazia inspecției economico-financiare și conținutul acestora
Art 27 Tipuri de acte care se întocmesc cu ocazia inspecției economico-financiare și conținutul acestora
Art 28 Tipuri de acte care se întocmesc cu ocazia inspecției economico-financiare și conținutul acestora
Art 29 Tipuri de acte care se întocmesc cu ocazia inspecției economico-financiare și conținutul acestora
Art 30 Tipuri de acte care se întocmesc cu ocazia inspecției economico-financiare și conținutul acestora
Art 31 Tipuri de acte care se întocmesc cu ocazia inspecției economico-financiare și conținutul acestora
Art 32 Îndreptarea erorilor materiale
Art 33 Soluționarea plângerilor prealabile
Art 34 Soluționarea plângerilor prealabile
Art 35 Soluționarea plângerilor prealabile
Art 36 Soluționarea plângerilor prealabile
Art 37 Soluționarea plângerilor prealabile
Art 38 Soluționarea plângerilor prealabile
Art 39 Soluționarea plângerilor prealabile
;
se încarcă...