Art 22 Tipuri de acte care se întocmesc cu ocazia inspecției economico-financiare și conținutul acestora | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind înființarea, organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare din 28.02.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Realizarea inspecției economico financiare - Tipuri de acte care se întocmesc cu ocazia inspecției economico financiare și conținutul acestora -
Art. 22. -

(1) Procesul-verbal este actul de control care se întocmește în situațiile prevăzute la art. 20 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2011. Constatările care se înscriu în procesul-verbal trebuie să fie precise, bazate pe date și documente, expuse clar, concis și să conțină motivul de fapt și temeiul de drept care au stat la baza fundamentării fiecăreia. Se nominalizează, acolo unde legea prevede, persoanele în sarcina cărora s-a reținut răspunderea pentru faptele constatate. La procesul-verbal se anexează, după caz, situații, tabele, documente certificate, note explicative.

(2) În procesul-verbal se prezintă sinteza punctului de vedere al reprezentantului legal al operatorului economic sau al persoanei împuternicite de acesta, precum și punctul de vedere al persoanelor în sarcina cărora s-a reținut răspunderea, față de constatările echipei de inspecție economico-financiară, numai atunci când aceste persoane au o opinie contrară celei a echipei de inspecție economico-financiară și o prezintă în scris, în timpul controlului. Punctele de vedere primite de organele de inspecție economico-financiară se anexează la procesul-verbal.

(3) Punctul de vedere al echipei de inspecție economicofinanciară față de opiniile divergente ale operatorului economic se consemnează în procesul-verbal, cu precizarea prevederilor legale în domeniu și fundamentat pe analiza datelor înscrise în acesta.

(4) În cazul refuzului persoanelor împuternicite de a semna procesul-verbal se consemnează refuzul acestora.

(5) În toate cazurile, procesul-verbal va fi comunicat operatorului economic.

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind înființarea, organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare din 28.02.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Art 12 Organizarea și efectuarea acțiunilor de inspecție economicofinanciară
Art 13 Organizarea și efectuarea acțiunilor de inspecție economicofinanciară
Art 14 Organizarea și efectuarea acțiunilor de inspecție economicofinanciară
Art 15 Organizarea și efectuarea acțiunilor de inspecție economicofinanciară
Art 16 Organizarea și efectuarea acțiunilor de inspecție economicofinanciară
Art 17 Organizarea și efectuarea acțiunilor de inspecție economicofinanciară
Art 18 Organizarea și efectuarea acțiunilor de inspecție economicofinanciară
Art 19 Tipuri de acte care se întocmesc cu ocazia inspecției economico-financiare și conținutul acestora
Art 20 Tipuri de acte care se întocmesc cu ocazia inspecției economico-financiare și conținutul acestora
Art 21 Tipuri de acte care se întocmesc cu ocazia inspecției economico-financiare și conținutul acestora
Art 22 Tipuri de acte care se întocmesc cu ocazia inspecției economico-financiare și conținutul acestora
Art 23 Tipuri de acte care se întocmesc cu ocazia inspecției economico-financiare și conținutul acestora
Art 24 Tipuri de acte care se întocmesc cu ocazia inspecției economico-financiare și conținutul acestora
Art 25 Tipuri de acte care se întocmesc cu ocazia inspecției economico-financiare și conținutul acestora
Art 26 Tipuri de acte care se întocmesc cu ocazia inspecției economico-financiare și conținutul acestora
Art 27 Tipuri de acte care se întocmesc cu ocazia inspecției economico-financiare și conținutul acestora
Art 28 Tipuri de acte care se întocmesc cu ocazia inspecției economico-financiare și conținutul acestora
Art 29 Tipuri de acte care se întocmesc cu ocazia inspecției economico-financiare și conținutul acestora
Art 30 Tipuri de acte care se întocmesc cu ocazia inspecției economico-financiare și conținutul acestora
Art 31 Tipuri de acte care se întocmesc cu ocazia inspecției economico-financiare și conținutul acestora
Art 32 Îndreptarea erorilor materiale
;
se încarcă...