Art 20 Tipuri de acte care se întocmesc cu ocazia inspecției economico-financiare și conținutul acestora | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind înființarea, organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare din 28.02.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Realizarea inspecției economico financiare - Tipuri de acte care se întocmesc cu ocazia inspecției economico financiare și conținutul acestora -
Art. 20. -

(1) Raportul de inspecție economico-financiară este actul de control unilateral în care echipa de control consemnează constatările privind erorile și abaterile de la legalitate și regularitate, cazurile de nerespectare a principiilor de economicitate, eficiență și eficacitate în utilizarea sumelor acordate de la bugetul general consolidat și alte deficiențe în activitatea economico-financiară a operatorului economic verificat.

(2) Constatările înscrise în raportul de inspecție economicofinanciară trebuie să fie precise, bazate pe date și documente, eliminându-se orice elemente și descrieri personale, inutile și neconcludente. Pentru deficiențele constatate se consemnează în mod obligatoriu actele normative încălcate, cu stabilirea influențelor financiare și bugetare nefavorabile și cu nominalizarea persoanelor răspunzătoare de nerespectarea prevederilor legale, precum și funcțiile acestora.

(3) La raportul de inspecție economico-financiară se anexează situații, tabele, documente, note explicative necesare susținerii constatărilor și alte tipuri de acte de control.

(4) Echipa de inspecție economico-financiară consemnează punctele de vedere înscrise în notele explicative date de către reprezentanții operatorului economic sau angajații acestuia, în legătură cu obiectul inspecției economico-financiare, care contribuie la stabilirea unor elemente relevante din activitatea operatorului economic.

(5) Raportul de inspecție economico-financiară este anexă la dispoziția obligatorie.

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind înființarea, organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare din 28.02.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Art 10 Organizarea și efectuarea acțiunilor de inspecție economicofinanciară
Art 11 Organizarea și efectuarea acțiunilor de inspecție economicofinanciară
Art 12 Organizarea și efectuarea acțiunilor de inspecție economicofinanciară
Art 13 Organizarea și efectuarea acțiunilor de inspecție economicofinanciară
Art 14 Organizarea și efectuarea acțiunilor de inspecție economicofinanciară
Art 15 Organizarea și efectuarea acțiunilor de inspecție economicofinanciară
Art 16 Organizarea și efectuarea acțiunilor de inspecție economicofinanciară
Art 17 Organizarea și efectuarea acțiunilor de inspecție economicofinanciară
Art 18 Organizarea și efectuarea acțiunilor de inspecție economicofinanciară
Art 19 Tipuri de acte care se întocmesc cu ocazia inspecției economico-financiare și conținutul acestora
Art 20 Tipuri de acte care se întocmesc cu ocazia inspecției economico-financiare și conținutul acestora
Art 21 Tipuri de acte care se întocmesc cu ocazia inspecției economico-financiare și conținutul acestora
Art 22 Tipuri de acte care se întocmesc cu ocazia inspecției economico-financiare și conținutul acestora
Art 23 Tipuri de acte care se întocmesc cu ocazia inspecției economico-financiare și conținutul acestora
Art 24 Tipuri de acte care se întocmesc cu ocazia inspecției economico-financiare și conținutul acestora
Art 25 Tipuri de acte care se întocmesc cu ocazia inspecției economico-financiare și conținutul acestora
Art 26 Tipuri de acte care se întocmesc cu ocazia inspecției economico-financiare și conținutul acestora
Art 27 Tipuri de acte care se întocmesc cu ocazia inspecției economico-financiare și conținutul acestora
Art 28 Tipuri de acte care se întocmesc cu ocazia inspecției economico-financiare și conținutul acestora
Art 29 Tipuri de acte care se întocmesc cu ocazia inspecției economico-financiare și conținutul acestora
Art 30 Tipuri de acte care se întocmesc cu ocazia inspecției economico-financiare și conținutul acestora
;
se încarcă...