Art 2 Dispoziții generale | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind înființarea, organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare din 28.02.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Funcționarea inspecției economico financiare - Dispoziții generale -
Art. 2. -

Inspecția economico-financiară se efectuează la următorii operatori economici:

a) regiile autonome, înființate de stat sau de o unitate administrativ-teritorială;

b) companiile și societățile naționale, precum și societățile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic;

c) societățile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială deține o participație majoritară;

d) societățile comerciale și regiile autonome la care persoanele juridice de la lit. a)-c) dețin participații majoritare;

e) institutele naționale de cercetare-dezvoltare, altele decât cele care funcționează ca instituții publice;

f) alți operatori economici, indiferent de forma de proprietate, pentru fundamentarea și justificarea utilizării sumelor acordate de la bugetul general consolidat sub forma subvențiilor, transferurilor, alocațiilor sau a altor sume asimilate acestora, pentru subvenționarea unor produse sau susținerea unor activități.

Sintagma "operator economic" nu include societăți financiarbancare, societăți de asigurări și Societatea Comercială "Fondul Proprietatea" - S.A.

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind înființarea, organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare din 28.02.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Art 1 Înființarea și organizarea inspecției economico-financiare
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Programarea activității de inspecție economico-financiară
Art 5 Programarea activității de inspecție economico-financiară
Art 6 Programarea activității de inspecție economico-financiară
Art 7 Programarea activității de inspecție economico-financiară
Art 8 Programarea activității de inspecție economico-financiară
Art 9 Programarea activității de inspecție economico-financiară
Art 10 Organizarea și efectuarea acțiunilor de inspecție economicofinanciară
Art 11 Organizarea și efectuarea acțiunilor de inspecție economicofinanciară
Art 12 Organizarea și efectuarea acțiunilor de inspecție economicofinanciară
;
se încarcă...