Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 247/2012 privind procedura unitară pentru aplicarea prevederilor art. 52 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Modificări (...), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22 februarie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 52 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 50/2012 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004,

întrucât cu data de 1 octombrie 2011 sunt abrogate prevederile Codului comercial și ale Legii nr. 178/1934 pentru reglementarea contractului de consignație, acte normative care conțineau prevederi privind contractele de comision, mandat comercial și, respectiv, contractul de consignație,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. -

Prezentul ordin stabilește procedura unitară pentru aplicarea prevederilor art. 52 privind impunerea veniturilor plătite în baza contractelor civile încheiate potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, (Codul civil), în formă scrisă, în vederea impunerii fiscale.

Art. 2. -

(1) Persoanele fizice care desfășoară activități independente fiind organizate ca persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, precum și persoanele fizice care realizează venituri din profesii libere, individual sau într-o formă de asociere, au obligația să efectueze în cursul anului plăți anticipate cu titlu de impozit stabilite de organul fiscal competent, pe baza venitului anual estimat sau a venitului net realizat în anul precedent, după caz, conform art. 82 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal), privind stabilirea plăților anticipate de impozit, cu excepția contribuabililor care realizează venituri pentru care plățile anticipate se stabilesc prin reținere la sursă. Plătitorii de astfel de venituri nu au obligații privind calculul, reținerea și virarea impozitului reprezentând plată anticipată în contul impozitului anual datorat de beneficiarii de venit, cu excepția prevederilor art. 3 alin. (2). Referințe în jurisprudență (1)

(2) Pentru persoanele fizice care desfășoară activități independente și care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul afacerii, plățile anticipate trimestriale stabilite de organul fiscal competent conform declarației fiscale a contribuabilului vor fi efectuate de acesta pe baza deciziei de impunere. Plătitorii de astfel de venituri nu au obligații privind calculul, reținerea și virarea impozitului reprezentând plată anticipată în contul impozitului anual datorat de beneficiarii de venit.

(3) În cazul persoanelor fizice, indiferent dacă desfășoară sau nu activități independente, care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal, pe baza contractului încheiat între părți potrivit prevederilor Codului civil, sunt aplicabile prevederile cap. IV al titlului III "Impozitul pe venit" din Codul fiscal.

(4) Plătitorii de venit persoane fizice sau juridice, precum și alte entități fără personalitate juridică care efectuează plăți către asocierile fără personalitate juridică ori persoane juridice care aplică principiul transparenței fiscale nu au obligația calculării, reținerii la sursă și virării impozitului reprezentând plată anticipată.

Art. 3. -

(1) Până la data de 1 octombrie 2011, veniturile realizate de persoanele fizice din activitățile desfășurate în baza contractelor de comision, mandat comercial, contracte comerciale reglementate de Codul comercial și, respectiv, contractul de consignație reglementat potrivit Legii nr. 178/1934 pentru reglementarea contractului de consignație sunt supuse impunerii în conformitate cu prevederile art. 52 alin. (1) lit. b) și c) din Codul fiscal, în vigoare la acea dată.

(2) Plătitorii de venituri au obligația de a calcula, reține și vira impozit prin reținere la sursă în baza art. 52 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin în cazul veniturilor plătite beneficiarilor, în baza următoarelor tipuri de contracte: Referințe în jurisprudență (1)

- contracte de comision, mandat comercial și de consignație, calificate drept contracte civile după data de 1 octombrie 2011, precum și în cazul contractului de agent;

- contractelor/convențiilor civile, care atât înainte, cât și după intrarea în vigoare a Codului civil au aceeași natură juridică.

(3) Plătitorii veniturilor prevăzute la art. 52 alin. (1) lit. a) și c) din Codul fiscal au obligația de a calcula, reține la sursă și vira impozitul reprezentând plăți anticipate.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,
Bogdan Alexandru Drăgoi

București, 17 februarie 2012.

Nr. 247.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...