Consiliul Superior al Magistraturii - CSM

Hotărârea nr. 1073/2018 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 decembrie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul dispozițiilor art. 133 alin. (5) și (7) din Constituția României, republicată, și ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu unanimitatea voturilor membrilor prezenți,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. -

Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 867 din 27 septembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. -

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Consiliului Superior al Magistraturii,
judecător Simona Camelia Marcu

București, 3 decembrie 2018.

Nr. 1.073.

ANEXĂ

REGULAMENT
de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii
Modificări (1)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...