Guvernul României

Hotărârea nr. 56/2012 pentru aprobarea criteriilor și normelor de diagnostic clinic, diagnostic funcțional și de evaluare a capacității de muncă pe baza cărora se stabilește aptitudinea și încadrarea în grade de invaliditate pentru cadrele militare, soldații și gradații voluntari, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15 februarie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 70 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă criteriile și normele de diagnostic clinic, diagnostic funcțional și de evaluare a capacității de muncă pe baza cărora se stabilește aptitudinea și încadrarea în grade de invaliditate pentru cadrele militare, soldații și gradații voluntari, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

___________

*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 bis.

Art. 2. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:

a) Ordinul ministrului apărării naționale, al ministrului administrației și internelor și al directorului Serviciului Român de Informații nr. M.21/548/10.409/2005 privind aprobarea criteriilor medicale de diagnostic clinic, diagnostic funcțional și de evaluare a capacității de muncă a cadrelor militare, respectiv a funcționarilor publici cu statut special**);

b) prevederile grupei a 4-a din Baremul medical pentru stabilirea aptitudinii față de îndeplinirea serviciului militar, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 72/2002**).

___________

**) Ordinul ministrului apărării naționale, al ministrului administrației și internelor și al directorului Serviciului Român de Informații nr. M.21/548/10.409/2005 și Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.72/2002 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul apărării naționale,
Gabriel Oprea
p. Ministrul administrației și internelor,
Mihai Capră,
secretar de stat
Directorul Serviciului Român de Informații,
George Cristian Maior
Directorul Serviciului de Informații Externe,
Mihai-Răzvan Ungureanu
Directorul Serviciului de Protecție și Pază,
Lucian-Silvan Pahonțu
Directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale,
Marcel Opriș
p. Ministrul justiției,
Alina Mihaela Bica,
secretar de stat
Ministrul sănătății,
Ritli Ladislau
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Sulfina Barbu

București, 25 ianuarie 2012.

Nr. 56.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...