Universul Juridic nr. 12/2018

Jurnalismul și GDPR (II): sunt obligați jurnaliștii să-și dezvăluie sursele?
de Dragoș Bogdan

06 decembrie 2018

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Într-un articol anterior din seria dedicată Regulamentului general privind protecția datelor ("GDPR"), am arătat că libertatea de exprimare, dreptul la informație și dreptul la protecția datelor cu caracter personal sunt drepturi fundamentale, la fel de importante într-o societate democratică. Și din acest motiv, în art. 85 din GDPR s-a stabilit în sarcina statelor membre obligația de a asigura prin intermediul dreptului intern un echilibru între dreptul la protecția datelor cu caracter personal, pe de o parte, și libertatea de exprimare și dreptul la informație, pe de altă parte. Mai mult decât atât, legiuitorul european a indicat expres statelor membre ce trebuie să facă pentru a asigura echilibrul: pentru prelucrările efectuate în scopuri jurnalistice "statele membre prevăd exonerări sau derogări de la dispozițiile capitolului II (principii), ale capitolului III (drepturile persoanei vizate) ale capitolului IV (operatorul și persoana împuternicită de operator), ale capitolului V (transferul datelor cu caracter personal către țări terțe sau organizații internaționale), ale capitolului VI (autorități de supraveghere independente), ale capitolului VII (cooperare și coerență) și ale capitolului IX (situații specifice de prelucrare a datelor) în cazul în care acestea sunt necesare pentru a asigura un echilibru între dreptul la protecția datelor cu caracter personal și libertatea de exprimare și de informare".

Și-a îndeplinit România obligația de a stabili prin dreptul intern derogările necesare pentru asigurarea echilibrului între drepturile fundamentale?

Din punct de vedere formal, în vederea punerii în aplicare a dispozițiilor art. 85 din GDPR, Parlamentul a adoptat Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679. Astfel, prin art. 7 din această lege s-au reglementat așa-zise derogări de la normele prevăzute în capitolele din GDPR enunțate anterior. În realitate, art. 7 din Legea nr. 190/2018 este criticabil din cel puțin două perspective: pe de o parte, redactarea textului este deficitară, ridicând probleme din punct de vedere al tehnicii legislative; de exemplu, din interpretarea dispozițiilor art. 7 se desprinde ideea că derogările de la regulile cuprinse în GDPR se aplică tale quale atunci când prelucrarea este efectuată în scopuri jurnalistice; or, din punctul nostru de vedere, ținând seama de dispozițiile art. 85 din GDPR, precum și de jurisprudența curților europene, aceste derogări trebuie să se aplice numai atunci când sunt necesare pentru asigurarea echilibrului între drepturile fundamentale; un model de reglementare mult mai clar regăsim în Codul civil, la art. 75, care dispune următoarele: "(1) Nu constituie o încălcare a drepturilor prevăzute în această secțiune atingerile care sunt permise de lege sau de convențiile și pactele internaționale privitoare la drepturile omului la care România este parte. (2) Exercitarea drepturilor și libertăților constituționale cu bună-credință și cu respectarea pactelor și convențiilor internaționale la care România este parte nu constituie o încălcare a drepturilor prevăzute de prezenta secțiune"(e.g., dreptul la propria imagine, dreptul la demnitate, dreptul la libera exprimare, dreptul la viață privată). Pe de altă parte, reglementarea din Legea nr. 190/2018 pare că limitează sfera datelor cu caracter personal care pot fi prelucrate în scop jurnalistic numai la cele "care au fost făcute publice în mod manifest de către persoana vizată sau sunt strâns legate de calitatea de persoană publică a persoanei vizate ori de caracterul public al faptelor în care este implicată".

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...