Consiliul Superior al Magistraturii - CSM

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare în funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție din 31.01.2012

Modificări (6), Referințe (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 februarie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 4 din 4

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

(1) Nota obținută la fiecare probă scrisă reprezintă media aritmetică a notelor obținute la proba teoretică și la proba practică pentru materia respectivă.

(2) Media generală obținută de concurent este media aritmetică a notelor obținute la probele scrise.

(3) Pentru a fi declarat admis la concurs, candidatul trebuie să obțină la probele scrise media generală minimă 8 (opt), cu condiția ca la fiecare probă să fie obținută nota minimă 7 (șapte), calculată conform alin. (1).

Art. 43. - Jurisprudență (1)

(1) Rezultatele finale se prezintă Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, în vederea validării.

(2) Consiliul Superior al Magistraturii poate invalida, în tot sau în parte, concursul de promovare în cazurile în care constată că nu au fost respectate condițiile prevăzute de lege ori de regulament cu privire la organizarea concursului. Modificări (1)

(3) Fapta candidatului de a contacta, direct sau indirect, un membru al comisiilor de concurs în afara situațiilor permise de prezentul regulament este considerată fraudă.

(4) Frauda constatată prin orice mijloace poate determina invalidarea parțială a concursului cu privire la candidatul sau candidații care au urmărit obținerea unui avantaj în raport cu ceilalți candidați, iar în situația în care Plenul Consiliului Superior al Magistraturii consideră că a fost afectată obiectivitatea desfășurării concursului, poate invalida concursul cu privire la toți candidații.

(5) În termen de cel mult 15 zile de la comunicarea rezultatelor concursului de promovare în funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție, Consiliul Superior al Magistraturii dispune, prin hotărâre, promovarea candidaților declarați admiși.

(6) Promovarea candidaților declarați admiși la concurs se face în ordinea mediilor generale obținute, în limita numărului de posturi scoase la concurs pentru fiecare secție a Înaltei Curți de Casație și Justiție. Modificări (1)

(7) Promovarea se face numai la secția pentru care candidatul a susținut concursul. Modificări (1)

Art. 44. - Modificări (1)

La medii egale au prioritate, în următoarea ordine: candidații care au titlul științific de doctor în drept, cei care au vechime mai mare în funcția de judecător sau de procuror, cei care au calitatea de doctorand, candidații care au absolvit cursuri de masterat sau care au absolvit cursuri postuniversitare în specializarea corespunzătoare secției Înaltei Curți de Casație și Justiție pentru care au candidat ori candidații care au activitate publicistică în specialitate.

CAPITOLUL IV Dispoziții finale

Art. 45. -

Toate termenele stabilite în cadrul prezentului regulament se calculează potrivit art. 101 și următoarele din Codul de procedură civilă.

Art. 46. -

(1) Toate documentele întocmite pentru concurs se păstrează în arhiva Consiliului Superior al Magistraturii, prin grija Direcției resurse umane și organizare.

(2) Lucrările de concurs se păstrează în original la dosarele profesionale ale candidaților.

Art. 47. -

Dispozițiile prezentului regulament se aplică în mod corespunzător judecătorilor și procurorilor militari.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...