Art 30 Desfășurarea concursului | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare în funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție din 31.01.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 29 Desfășurarea concursului Art 31 Desfășurarea concursului

CAPITOLUL III Organizarea și desfășurarea concursului - SECȚIUNEA a 2-a Desfășurarea concursului -
Art. 30. -
Modificări (1)

(1) Probele scrise se desfășoară în două etape și constau în:

1. susținerea unei probe scrise pentru verificarea cunoștințelor teoretice;

2. susținerea unei probe scrise pentru verificarea cunoștințelor practice.

(2) La proba pentru verificarea cunoștințelor teoretice din grupele de materii prevăzute la art. 29 alin. (2) lit. a) subiectele vor fi repartizate astfel:

1. pentru grupele de materii de la pct. (i), 60% dintre subiecte sunt din materia drept civil, iar câte 20% dintre subiecte din materiile dreptul familiei, respectiv dreptul internațional privat;

2. pentru grupele de materii de la pct. (iii), 20% dintre subiecte sunt din materia Dreptul muncii, iar câte 40% dintre subiecte din materiile Drept administrativ, respectiv Drept financiar și fiscal.

(3) Punctajul alocat fiecărui subiect este împărțit în fracții cu două zecimale de către comisia de elaborare a subiectelor, la momentul întocmirii baremului.

(4) Probele scrise de verificare a cunoștințelor teoretice se susțin în aceeași zi. Probele de verificare a cunoștințelor practice pot fi susținute în aceeași zi cu probele de verificare a cunoștințelor teoretice, cu o pauză de două ore între ele.

Acesta este un fragment din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare în funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție din 31.01.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...