Art 27 Desfășurarea concursului | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare în funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție din 31.01.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 26 Desfășurarea concursului Art 28 Desfășurarea concursului

CAPITOLUL III Organizarea și desfășurarea concursului - SECȚIUNEA a 2-a Desfășurarea concursului -
Art. 27. -
Modificări (1), Practică judiciară (2)

(1) În termen de cel mult două zile de la publicarea punctajului prevăzut la art. 26 alin. (4), comisia de organizare a concursului, pe baza procesului-verbal de atribuire a codurilor numerice candidaților, calculează punctajul final obținut de fiecare candidat la proba eliminatorie, prin însumarea punctajului final acordat ca urmare a evaluării cu cel obținut ca urmare a interviului în fața Plenului Consiliul Superior al Magistraturii.

(2) Punctajul maxim ce poate fi atribuit la probele menționate la alin. (1) este de 100 de puncte. Punctajul minim pentru a fi declarat admis în vederea susținerii probelor scrise este de 80 de puncte.

(3) Punctajul final după proba eliminatorie se publică în condițiile art. 26 alin. (4), menționându-se pentru fiecare candidat dacă a fost admis sau respins, în funcție de punctajul obținut.

Acesta este un fragment din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare în funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție din 31.01.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...