Ministerul Administrației și Internelor

Ordinul nr. 38/2012 privind stabilirea metodologiei de aplicare a prevederilor art. 28 din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 februarie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Nr. 115/65/M.13/38/6.034

Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale

Ministerul Sănătății

Ministerul Apărării Naționale

Ministerul Administrației și Internelor

Serviciul Român de Informații

Având în vedere prevederile:

- art. 213 alin. (2) lit. h) și art. 260 alin. (1) lit. a1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 28 din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011;

- art. 4 alin. (1) pct. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, cu modificările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 23 alin. 3 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei și protecției sociale, ministrul sănătății, ministrul apărării naționale, ministrul administrației și internelor și directorul Serviciului Român de Informații emit următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Prezentul ordin se aplică pentru obligațiile de plată reprezentând contribuții de asigurări sociale de sănătate datorate Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de către pensionarii cu venituri din pensii mai mici de 740 lei, care se suportă de la bugetul de stat, conform art. 260 alin. (1) lit. a1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și art. 28 din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) se virează lunar la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de către Ministerul Sănătății.

Art. 2. -

(1) Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, prin Casa Națională de Pensii Publice, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Administrației și Internelor și Serviciul Român de Informații vor transmite Ministerului Sănătății până la data de 10 a lunii curente, pentru luna anterioară, numărul pensionarilor și valoarea totală a veniturilor din pensii realizate de pensionarii cu venituri din pensii mai mici de 740 de lei.

(2) Ministerul Sănătății va aplica cota de 5,5% asupra valorii totale prevăzute la alin. (1), solicitând deschiderea de credite pentru suma rezultată Ministerului Finanțelor Publice până la data de 15 a lunii în vederea alocării sumelor către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul muncii,
familiei și protecției
sociale,
Sulfina Barbu
Ministrul sănătății,
Ritli Ladislau
Ministrul apărării
naționale,
Gabriel Oprea
Ministrul administrației
și internelor,
Constantin-Traian Igaș
Directorul Serviciului
Român de Informații,
George Cristian Maior

;
se încarcă...