Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați - CECCAR

Anexele nr. 1 și 2 la Hotărârea Consiliului superior al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România nr. 18/437/2018 privind aprobarea publicării Tabloului Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, din 10.02.2018

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 22 februarie 2018

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

ANEXA Nr. 1

TABLOUL
cuprinzând membrii Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România

Potrivit prevederilor art. 21 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată, cu modificările și completările ulterioare, activitatea de expert contabil și de contabil autorizat poate fi exercitată numai de către membrii Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (denumit în continuare Corpul), persoane fizice și juridice, înscrise în "Tabloul Corpului", publicat anual în Monitorul Oficial al României, Partea I, și care au obținut viza anuală pentru exercitarea profesiei.

Corpul acordă și retrage dreptul de exercitare a profesiei de expert contabil sau de contabil autorizat în condițiile prevăzute de lege și de Regulamentul de organizare și funcționare și asigură buna desfășurare a activității de expertiză contabilă și de contabil autorizat.

Jurământul depus la înscrierea în Tabloul Corpului impune fiecărui membru respectarea legilor țării, a Regulamentului de organizare și funcționare a Corpului și a Codului etic național al profesioniștilor contabili; integritatea, obiectivitatea, independența și respectul față de normele profesionale emise de Corp sunt principii pe care se fundamentează drepturile și îndatoririle fiecărui expert contabil și contabil autorizat în exercitarea profesiei, indiferent de natura serviciului profesional prestat.

Pe lângă publicarea în Tabloul Corpului, lista experților contabili specializați pe domenii de activitate pentru efectuarea de expertize contabile judiciare se transmite tuturor organelor beneficiare, anual, până la data de 15 martie, de către Departamentul/Direcția de specialitate al/a Corpului.

Tabloul Corpului este împărțit în opt secțiuni, cuprinzând membrii Corpului cu drept de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat, și anume:

Secțiunea întâi - experți contabili liber profesioniști care își desfășoară activitatea în mod individual.

Secțiunea a doua - experți contabili care au statut de angajați în instituții centrale sau locale, instituții bancare și de asigurări, educație, cercetare, întreprinderi și alte entități (altele decât entitățile membre CECCAR):

A. Membri activi.

B. Membri inactivi. (Anexa nr. 2)

Secțiunea a treia - persoane fizice străine sau care sunt absolvente ale unor instituții recunoscute care au obținut calitatea de membru al Corpului.

Secțiunea a patra - societățile de expertiză contabilă, companii și alte entități juridice autorizate să desfășoare activitățile profesionale prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 65/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

A. Cu capital străin sau mixt.

B. Cu capital autohton.

Secțiunea a cincea - contabili autorizați liber profesioniști care își desfășoară activitatea în mod individual.

Secțiunea a șasea - contabili autorizați care au statut de angajați în instituții centrale sau locale, instituții bancare și de asigurări, educație, cercetare, întreprinderi și alte entități (altele decât entitățile membre CECCAR):

A. Membri activi.

B. Membri inactivi. (Anexa nr. 2)

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...