Ministerul Educației Naționale - MEN

Ordinul nr. 5462/2018 privind aprobarea listei universităților de prestigiu din alte state

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 decembrie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 216 alin. (2) lit. f) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 49/1999 privind înființarea Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor,

având în vedere prevederile Ordinului ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 4.022/2008*) privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor și a Metodologiei de recunoaștere și echivalare a diplomelor, certificatelor și titlurilor științifice, cu modificările ulterioare,

*) Ordinul ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 4.022/2008 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul interimar al educației naționale emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă lista universităților de prestigiu din alte state prevăzută de art. 216 alin. (2) lit. f) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, prevăzută în anexa**) care face parte integrantă din prezentul ordin.

**) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1035 bis.

Art. 2. -

Lista prevăzută la art. 1 va fi reactualizată de Ministerul Educației Naționale, conform prevederii art. 216 alin. (2) lit. f) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. -

Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, Direcția generală învățământ universitar, Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor și instituțiile de învățământ superior duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul interimar al educației naționale,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat

București, 12 noiembrie 2018.

Nr. 5.462.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...