Guvernul României

Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030, din 09.11.2018

Modificări (...)

În vigoare de la 21 noiembrie 2018

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Lista de abrevieri

ANL - Agenția Națională pentru Locuințe

AOD - Asistența Oficială pentru Dezvoltare

BNR - Banca Națională a României

CE - Comisia Europeană

CEDAW - Convenția ONU privind Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare Împotriva Femeilor

CDI - Cercetare, dezvoltare, inovare

CNCIS - Cadrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior

EMAS - Sistemul Comunitar pentru Managementul de Mediu și Audit

FEADR - Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală

FND - Fondul Național de Dezvoltare

FSDI - Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții

GES - Gaze cu Efect de Seră

ha - Hectar

HG - Hotărâre a Guvernului

HLPF - High Level Political Forum - Forumul Politic la Nivel Înalt pentru dezvoltare durabilă, sub auspiciile ECOSOC

IGC - Indicele Global al Competitivității

INFP - Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului

INS - Institutul Național de Statistică

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...