Ministerul Apelor și Pădurilor

Ordinul nr. 1103/2018 privind aprobarea modelului-cadru de raportare de către ocoalele silvice a situației comparative dintre prevederile amenajamentului silvic și lucrările silviculturale efectiv realizate în anul anterior, la nivel de unitate de producție

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 decembrie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 143.891 din 12.11.2018 al Direcției politici și strategii în silvicultură,

în temeiul art. 22 alin. (3) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 13 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul apelor și pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Se aprobă modelul-cadru de raportare de către ocoalele silvice a situației comparative dintre prevederile amenajamentului silvic și lucrările silviculturale efectiv realizate în anul anterior, la nivel de unitate de producție, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Ocoalele silvice sunt obligate să transmită structurilor teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură situația comparativă prevăzută la alin. (1) în perioada 1-31 ianuarie, pentru anul anterior.

(3) Pentru anul 2018, situația comparativă dintre prevederile amenajamentului silvic și lucrările silviculturale efectiv realizate în anul anterior, la nivel de unitate de producție, se face în perioada menționată la alin. (2).

Art. 2. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul apelor și pădurilor,
Ioan Deneș

București, 21 noiembrie 2018.

Nr. 1.103.

ANEXĂ

Ocolul Silvic . . . . . . . . . . (denumire . . . . . . . . . .)

Amenajamentul . . . . . . . . . .

Perioada de valabilitate . . . . . . . . . .

Modelul-cadru de raportare de către ocoalele silvice a situației comparative dintre prevederile amenajamentului silvic și lucrările silviculturale efectiv realizate în anul anterior, la nivel de unitate de producție

Prevederi anuale:

Împăduriri ha/an . . . . . . . . . .

Degajări ha/an . . . . . . . . . .

Curățări ha/mc . . . . . . . . . .

Rărituri ha/mc . . . . . . . . . .

Tăieri de regenerare ha/mc . . . . . . . . . .

Lucrări de conservare ha/mc . . . . . . . . . .

Tăieri de igienă ha/mc . . . . . . . . . .

UP* (nr. / denumire) Anul Suprafața U.P. - ha - Împăduriri** Degajări Curățări Rărituri Tăieri de regenerare Acc. I***** Depășire posibilitate****** Lucrări de conservare Igienă Acc. II*******
S*** V**** S V S V S V Document Volum - mc - S V S V S V
- ha - - ha - - ha - - mc - - ha - - mc - - ha - - mc - - ha - -mc - - ha - - mc - - ha - - mc - - ha - - mc -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL

* Unitate de producție.

** Se însumează suprafețele pe care s-au efectuat împăduriri și completări.

*** Suprafață.

**** Volum.

***** Produse accidentale I.

****** În cazul depășirii posibilității/posibilității anuale.

******* Produse accidentale II.

Inginer-șef de ocol
Numele și prenumele
. . . . . . . . . .
Semnătura/ștampila
. . . . . . . . . .
Responsabil fond forestier
Numele și prenumele
. . . . . . . . . .
Semnătura
. . . . . . . . . .

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...