Drept Public (C.H. BECK)

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 4, Editura C. H. Beck, 2018, ISBN 978-606-18-0827-4
de Anton Trăilescu, Alin Trăilescu

31 octombrie 2018

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Legi comentate

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații

Ediția 4 - revizuită și adăugită

##IMAGINE##src="logo-chbeck.png"

Modalitatea de citare

Citarea surselor electronice se face astfel: NUMELE autorului, Titlul cărții, Volumul, Elemente specifice [grade titlu, de obicei capitole], Ediția, Editura, Localitatea, Anul apariției, Denumirea sursei, Data (data accesării: ziua/luna/anul).

Exemplificare:

Privind Procedura prealabilă, a se vedea Anton Trăilescu, Alin Trăilescu în Capitolul II, Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. Comentarii și explicații, ed. 4, Ed. C.H. Beck, București, 2018, în Biblioteca juridică Legalis.ro (www.legalis.ro), accesat la data de 23 noiembrie 2018.

##IMAGINE##src="Image_C_2018_9786061808274_Cover.jpg"

Abrevieri

portal.just.ro [ Mai mult... ]

Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 (M.Of. nr. 1154 din 7 decembrie 2004)

1 Potrivit O.U.G. nr. 44/2012, „Articol unic. Articolul 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 30 mai 2012, se modifică după cum urmează: «1. Alineatul (1) va avea următorul cuprins: Art. 81. (1) Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 15 iulie 2010, intră în vigoare la 1 februarie 2013» (…)”. Ulterior, O.U.G. nr. 4/2013 (M.Of. nr. 68 din 31 ianuarie 2013) a prevăzut că noul Cod de procedură civilă intră în vigoare la 15 februarie 2013, iar potrivit art. XII alin. (1) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (M.Of. nr. 89 din 12 februarie 2013), intrarea în vigoare a anumitor dispoziții ale acestui Cod de procedură a fost prorogată până la data de 1 ianuarie 2016. [ Mai mult... ]

Capitolul I Dispoziții generale

Art. 1 Subiectele de sesizare a instanței

I.C.C.J., Secția de contencios administrativ și fiscal, decizia nr. 1204/2013, www.legalis.ro; B.C. nr. 1/2014 [ Mai mult... ]

Art. 2 Semnificația unor termeni

I.C.C.J., Secția de contencios administrativ și fiscal, decizia nr. 3115/2010, www.scj.ro [ Mai mult... ]

Art. 3 Tutela administrativă

I.C.C.J., Secția de contencios administrativ și fiscal, decizia nr. 3836/2010, www.legalis.ro [ Mai mult... ]

Art. 4 Excepția de nelegalitate

Notă: În speță, excepția de nelegalitate a vizat un act administrativ cu caracter normativ și a fost invocată înainte de modificarea art. 4 din Legea nr. 554/2004 (prin Legea nr. 76/2012) în sensul că pot face obiect al excepției de nelegalitate numai actele administrative individuale. Cu toate acestea, soluția Instanței Supreme își păstrează utilitatea și cu privire la invocarea, pe cale indirectă, a nelegalității unui act administrativ individual. [ Mai mult... ]

Art. 5 Actele nesupuse controlului și limitele controlului

I.C.C.J., Secția de contencios administrativ și fiscal, decizia nr. 1840/2005, www.legalis.ro [ Mai mult... ]

Art. 6 Actele administrativ-jurisdicționale

I.C.C.J., Secția de contencios administrativ și fiscal, decizia nr. 667/2015, www.legalis.ro [ Mai mult... ]

Capitolul II Procedura de soluționare a cererilor în contenciosul administrativ

Art. 7 Procedura prealabilă

I.C.C.J., Secția de contencios administrativ și fiscal, decizia nr. 2279/2011, www.legalis.ro; B.C. nr. 8-9/2011 [ Mai mult... ]

Art. 8 Obiectul acțiunii judiciare

I.C.C.J., Secția de contencios administrativ și fiscal, decizia nr. 697/2013, www.scj.ro [ Mai mult... ]

Art. 9 Acțiunile împotriva ordonanțelor Guvernului

I.C.C.J., Secția de contencios administrativ și fiscal, decizia nr. 1960/2011, www.legalis.ro [ Mai mult... ]

Art. 10 Instanța competentă

I.C.C.J., Secția de contencios administrativ și fiscal, decizia nr. 499/2012, www.scj.ro și decizia nr. 753/2013, www.legalis.ro [ Mai mult... ]

Art. 11 Termenul de introducere a acțiunii

I.C.C.J., Secția de contencios administrativ și fiscal, decizia nr. 856/2008, www.legalis.ro; B.C. nr. 3/2008 [ Mai mult... ]

Art. 12 Documentele necesare

I.C.C.J., Secția de contencios administrativ și fiscal, decizia nr. 1512/2007, www.legalis.ro [ Mai mult... ]

Art. 13 Citarea părților, relații

I.C.C.J., Secția de contencios administrativ și fiscal, decizia nr. 1099/2014, www.legalis.ro [ Mai mult... ]

Art. 14 Suspendarea executării actului

I.C.C.J., Secția de contencios administrativ și fiscal, decizia nr. 5191/2005, www.legalis.ro [ Mai mult... ]

Art. 15 Solicitarea suspendării prin acțiunea principală

I.C.C.J., Secția de contencios administrativ și fiscal, decizia nr. 501/2010, www.legalis.ro [ Mai mult... ]

Art. 16 Introducerea în cauză a funcționarului

I.C.C.J., Secția de contencios administrativ și fiscal, decizia nr. 3084/2007, www.scj.ro [ Mai mult... ]

Art. 161 Introducerea în cauză a altor subiecte de drept

C.A. Cluj, Secția comercială, de contencios administrativ și fiscal, decizia nr. 2713/2010 [ Mai mult... ]

;
se încarcă...