Parlamentul României

Legea nr. 287/2018 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 decembrie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. I capitolul I litera A punctul 2, numărul curent 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

"3 Director didactic casa corpului S 7871 8678 3,15 3,47"

2. La anexa nr. II capitolul I punctul 2 litera a) subpunctul a.1), numărul curent 44 se modifică și va avea următorul cuprins:

"44 Soră medicală, principal*4) M 3800 1,52"

3. La anexa nr. V capitolul II, numărul curent 10 se modifică și va avea următorul cuprins:

"10 Grefier,
grefier-statistician,
grefier-documentarist,
grefier-arhivar,
grefier-registrator,
treapta I
M Peste 20 ani 5212 2,08
M 15-20 ani 5110 2,04
M 10-15 ani 5008 2,00
M 5-10 ani 4905 1,96
M Baza 6 luni-5 ani 4819 1,93"

4. La anexa nr. VIII capitolul I litera B, după articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 8, cu următorul cuprins:

"

Art. 8. -

(1) Funcționarii publici din administrația publică locală cu locul de muncă în localitățile din Rezervația Biosferei «Delta Dunării» prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/1996 pentru aprobarea Programului special privind unele măsuri și acțiuni pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a județului Tulcea și a Rezervației Biosferei «Delta Dunării», cu modificările ulterioare, beneficiază de un spor de izolare de până la 20% din salariul de bază.

(2) Mărimea concretă a sporului, precum și condițiile de acordare a acestuia se stabilesc de către ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanților salariaților. Sporul de izolare nu se ia în calcul la determinarea limitei sporurilor, compensațiilor, primelor, premiilor și indemnizațiilor prevăzute la art. 25.

(3) Personalului prevăzut la alin. (1) nu îi sunt aplicabile prevederile altor acte normative privind sporul de izolare."

5. La anexa nr. VIII capitolul II litera A punctul I subpunctul 1 litera a), numărul curent 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

"7 Director adjunct, inspector șef adjunct, contabil șef, inginer șef S 8700 10002 3,48 4,00"

6. La anexa nr. VIII capitolul II litera I, după articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 5, cu următorul cuprins:

"

Art. 5. -

(1) Personalul contractual din administrația publică locală cu locul de muncă în localitățile din Rezervația Biosferei «Delta Dunării» prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/1996, cu modificările ulterioare, beneficiază de un spor de izolare de până la 20% din salariul de bază.

(2) Mărimea concretă a sporului, precum și condițiile de acordare a acestuia se stabilesc de către ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanților salariaților. Sporul de izolare nu se ia în calcul la determinarea limitei sporurilor, compensațiilor, primelor, premiilor și indemnizațiilor prevăzute la art. 25.

(3) Personalului prevăzut la alin. (1) nu îi sunt aplicabile prevederile altor acte normative privind sporul de izolare."

Art. II. -

Începând cu luna decembrie 2018, în aplicarea prevederilor art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, salariul de bază va fi recalculat, după caz, prin raportarea salariului de bază astfel cum a fost stabilit în urma aplicării prevederilor art. 38 alin. (3) la salariile de bază stabilite în anexele la lege.

Art. III. -

Începând cu drepturile salariale aferente lunii noiembrie 2018, cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul încadrat pe funcții de specialitate din cadrul Aeroclubului României și Școlii Superioare de Aviație Civilă se majorează cu 50%, cu respectarea prevederilor art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.

Art. IV. -

Începând cu drepturile salariale aferente lunii noiembrie 2018, cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul încadrat pe funcții de specialitate din federațiile sportive și din unitățile sportive din subordinea Ministerului Tineretului și Sportului se majorează cu 10%, cu respectarea prevederilor art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.

Art. V. -

Începând cu drepturile salariale aferente lunii noiembrie 2018, cuantumul brut al salariilor de bază ale personalului din cadrul Autorității Feroviare Române - AFER se majorează cu 15%, cu respectarea prevederilor art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.

Art. VI. -

Începând cu drepturile salariale aferente lunii noiembrie 2018, cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul din cadrul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța se majorează cu 20%, cu respectarea prevederilor art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
FLORIN IORDACHE
PREȘEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

București, 29 noiembrie 2018.

Nr. 287.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...