Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 103/2018 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Luând în considerare că valoarea scăzută a indemnizațiilor prevăzute la art. 1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare, nu permite menținerea unui nivel de trai decent pentru beneficiarii acestor drepturi față de care statul și societatea au datoria morală de a se întoarce cu recunoștința cuvenită,

având în vedere vârsta înaintată a beneficiarilor acestor indemnizații și recunoștința care trebuie manifestată față de aceștia,

dat fiind că la fundamentarea bugetului de stat este necesar ca aceste măsuri să fie aprobate prin acte normative,

întrucât politica bugetară trebuie să respecte anumite angajamente în ceea ce privește deficitul bugetar și să fie în deplin acord cu noile modificări legislative din domeniul fiscal,

dat fiind grupul-țintă căruia i se adresează, și anume invalizii, veteranii, văduvele de război și văduvele de veterani de război,

luând în considerare că măsurile de protecție socială propuse au consecințe pozitive pentru aceste categorii de persoane și sunt menite să le permită menținerea unui nivel de trai decent,

în considerarea faptului că acestea constituie situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. -

Articolul 1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 1 august 1991, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

Invalizilor de război, veteranilor de război și văduvelor de război li se acordă o indemnizație după cum urmează:

a) invalizilor de război:

- 1.500 de lei lunar, pentru marii mutilați și cei încadrați în gradul I de invaliditate;

- 1.000 de lei lunar, pentru cei încadrați în gradul II de invaliditate;

- 900 de lei lunar, pentru cei încadrați în gradul III de invaliditate;

b) veteranilor de război:

- 600 de lei lunar;

c) văduvelor de război, dacă nu s-au recăsătorit:

- 600 de lei lunar."

Art. II. -

Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019.

PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:
Ministrul muncii și justiției sociale,
Marius-Constantin Budăi
Ministrul afacerilor interne,
Carmen Daniela Dan
Ministrul apărării naționale,
Gabriel-Beniamin Leș
Directorul Serviciului Român de Informații,
Eduard Raul Hellvig
Ministrul finanțelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici

București, 29 noiembrie 2018.

Nr. 103.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...