Guvernul României

Hotărârea nr. 54/2012 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Harghita în domeniul public al județului Harghita și în administrarea Consiliului Județean Harghita

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 februarie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă transmiterea imobilelor, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Harghita în domeniul public al județului Harghita și în administrarea Consiliului Județean Harghita.

Art. 2. -

(1) Consiliul Județean Harghita are obligația de a menține destinația imobilelor preluate potrivit art. 1, prevăzute în anexă, pentru desfășurarea activităților de turism pentru tineret și pentru organizarea de tabere școlare.

(2) Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului va verifica și controla periodic, prin Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret, modul de folosire a imobilelor transmise Consiliului Județean Harghita, în conformitate cu destinația acestora.

(3) În situația în care în urma controlului se constată că imobilele transmise potrivit art. 1 nu sunt folosite în conformitate cu destinația acestora, imobilele respective revin de drept în domeniul public al statului.

Art. 3. -

(1) Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, la valoarea de inventar de la data transmiterii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Odată cu preluarea imobilelor, Consiliul Județean Harghita va proceda, în condițiile legii, la actualizarea valorii de inventar a imobilelor preluate.

(3) Preluarea imobilelor se face cu respectarea situației juridice a acestora, existentă la data transferului dreptului de administrare.

(4) Consiliul Județean Harghita are obligația de a moderniza și de a întreține imobilele preluate în administrare și de a respecta standardele de calitate privind organizarea și desfășurarea activității specifice acestora.

(5) La transmiterea imobilelor se vor preda mijloacele fixe și obiectele de inventar din dotarea acestora.

(6) Odată cu preluarea imobilelor, Consiliul Județean Harghita va prelua și activul și pasivul acestora, conform balanței de verificare întocmite la data preluării imobilelor.

(7) În termen de 30 de zile de la preluarea imobilelor se va proceda la înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea județului Harghita și a dreptului de administrare în favoarea Consiliului Județean Harghita, în condițiile legii.

Art. 4. -

La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului va efectua modificarea în mod corespunzător a anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
Daniel Petru Funeriu
p. Ministrul administrației și internelor,
Mihai Capră,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu

București, 25 ianuarie 2012.

Nr. 54.

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilelor care se transmit din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (CUI 13729380) - Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret (CUI 26604620) - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Harghita (CUI 27436568) în domeniul public al județului Harghita și în administrarea Consiliului Județean Harghita

Tabăra Miercurea-Ciuc

Nr. M.F. Cod de clasificare Locul unde este situat imobilul Valoarea de inventar
(lei)
Denumirea imobilului Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului
34938 8.26.01 Județul Harghita, orașul Vlăhița, cartierul Băile Homorod 95.219,55 Tabăra Miercurea- Ciuc Din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (CUI
13729380) - Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret (CUI 26604620) - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Harghita (CUI 27436568)
În domeniul public al județului Harghita și în administrarea Consiliului Județean Harghita Vila nr. 4 - piatră cioplită, pereți din lemn, acoperiș din țiglă profilată, aria construită 54 mp
34940 8.26.01 Județul Harghita, orașul Vlăhița, cartierul Băile Homorod 1.450.154,28 Tabăra Miercurea- Ciuc Din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (CUI
13729380) - Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret (CUI 26604620) - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Harghita (CUI 27436568)
În domeniul public al județului Harghita și în administrarea Consiliului Județean Harghita Vila nr. 6 - piatră cioplită, pereți din lemn, acoperiș din țiglă profilată, aria construită 248 mp, electricitate
34944 8.26.01 Județul Harghita, orașul Vlăhița, cartierul Băile Homorod 235.828 Tabăra Miercurea- Ciuc Din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (CUI
13729380) - Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret (CUI 26604620) - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Harghita (CUI 27436568)
În domeniul public al județului Harghita și în administrarea Consiliului Județean Harghita Vila nr. 10 - piatră cioplită, pereți din lemn, acoperiș din țiglă profilată, aria construită 68 mp, etaj, apă și electricitate
34949 8.26.01 Județul Harghita, orașul Vlăhița, cartierul Băile Homorod 134.223,47 Tabăra Miercurea- Ciuc Din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (CUI
13729380) - Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret (CUI 26604620) - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Harghita (CUI 27436568)
În domeniul public al județului Harghita și în administrarea Consiliului Județean Harghita Vila nr. 15 - piatră cioplită, pereți din cărămidă, acoperiș din țiglă solzi, aria construită
66 mp, subsol, parter, apă și electricitate
34950 8.26.01 Județul Harghita, orașul Vlăhița, cartierul Băile Homorod 55.343,44 Tabăra Miercurea- Ciuc Din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (CUI
13729380) - Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret (CUI 26604620) - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Harghita (CUI 27436568)
În domeniul public al județului Harghita și în administrarea Consiliului Județean Harghita Vila nr. 16 - beton cicloplan, pereți parter cărămidă, etaj + mansardă din lemn,
acoperiș din țiglă profilată, aria construită 61 mp, mansardă, apă și electricitate
34952 8.26.01 Județul Harghita, orașul Vlăhița, cartierul Băile Homorod 272.888,67 Tabăra Miercurea- Ciuc Din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (CUI
13729380) - Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret (CUI 26604620) - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Harghita (CUI 27436568)
În domeniul public al județului Harghita și în administrarea Consiliului Județean Harghita Vila nr. 18 - piatră cioplită, pereți din lemn, acoperiș din țiglă profilată, aria construită 69 mp, apă și electricitate
34953 8.26.01 Județul Harghita, orașul Vlăhița, cartierul Băile Homorod 411.415,06 Tabăra Miercurea- Ciuc Din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (CUI
13729380) - Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret (CUI 26604620) - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Harghita (CUI 27436568)
În domeniul public al județului Harghita și în administrarea Consiliului Județean Harghita Vila nr. 20 - piatră cioplită, pereți din lemn, acoperiș din țiglă profilată, aria construită 101 mp, etaj, apă și electricitate
34956 8.26.01 Județul Harghita, orașul Vlăhița, cartierul Băile Homorod 675.142,66 Tabăra Miercurea- Ciuc Din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (CUI
13729380) - Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret (CUI 26604620) - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Harghita (CUI 27436568)
În domeniul public al județului Harghita și în administrarea Consiliului Județean Harghita Vila nr. 23 - piatră cioplită, pereți din lemn, acoperiș din țiglă profilată, aria construită 161 mp, etaj, apă și electricitate
34957 8.26.01 Județul Harghita, orașul Vlăhița, cartierul Băile Homorod 132.974,24 Tabăra Miercurea- Ciuc Din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (CUI
13729380) - Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret (CUI 26604620) - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Harghita (CUI 27436568)
În domeniul public al județului Harghita și în administrarea Consiliului Județean Harghita Vila nr. 24 - piatră cioplită, pereți parter piatră cioplită, etaj din lemn, acoperiș din țiglă profilată, aria construită
33 mp, etaj, apă și electricitate
34958 8.26.01 Județul Harghita, orașul Vlăhița, cartierul Băile Homorod 89.952,16 Tabăra Miercurea- Ciuc Din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (CUI
13729380) - Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret (CUI 26604620) - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Harghita (CUI 27436568)
În domeniul public al județului Harghita și în administrarea Consiliului Județean Harghita Vila nr. 25 - piatră cioplită, pereți din lemn, acoperiș din țiglă profilată, aria construită
36 mp, etaj, apă și electricitate
34962 8.26.01 Județul Harghita, orașul Vlăhița, cartierul Băile Homorod 22.486,25 Tabăra Miercurea- Ciuc Din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (CUI
13729380) - Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret (CUI 26604620) - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Harghita (CUI 27436568)
În domeniul public al județului Harghita și în administrarea Consiliului Județean Harghita Vila nr. 29 - piatră cioplită, pereți din lemn, acoperiș din țiglă profilată, aria construită
24 mp, electricitate
34965 8.26.01 Județul Harghita, orașul Vlăhița, cartierul Băile Homorod 128.254,9 Tabăra Miercurea- Ciuc Din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (CUI
13729380) - Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret (CUI 26604620) - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Harghita (CUI 27436568)
În domeniul public
al județului Harghita și în administrarea Consiliului
Județean Harghita
Vila nr. 32 - piatră cioplită, pereți din lemn, acoperiș din țiglă solzi, aria construită 58 mp, apă și electricitate, demisol, parter, mansardă
34969 8.26.01 Județul Harghita, orașul Vlăhița, cartierul Băile Homorod 78.840,68 Tabăra Miercurea- Ciuc Din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (CUI
13729380) - Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret (CUI 26604620) - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Harghita (CUI 27436568)
În domeniul public
al județului Harghita și în administrarea Consiliului
Județean Harghita
Vila nr. 36 - piatră cioplită, pereți din lemn, acoperiș din țiglă profilată, aria construită
56 mp, apă și electricitate, mansardă

;
se încarcă...