Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

Anexele nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 1.033/2011 pentru aprobarea condițiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente și construcții, inclusiv proiectare, și cele privind contractele pentru construcții clădiri și lucrări inginerești, proiectate de către beneficiar, ale Federației Internaționale a Inginerilor Consultanți în Domeniul Construcțiilor (FIDIC), pentru obiective de investiții din domeniul infrastructurii de transport cu metroul, finanțate din fonduri publice

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 13 ianuarie 2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

ANEXA Nr. 1

Condițiile Speciale privind Contractul pentru echipamente și construcții, inclusiv proiectare

Aceste Condiții Speciale completează, clarifică, amendează sau instituie excepții de aplicabilitate de la Conditiile Generale de Contract. Prevederile clauzelor neschimbate de prezentele Condiții Speciale sunt valabile în forma dată de Conditiile Generale. În cazul unor neconcordante între Conditiile Speciale și Conditiile Generale, primează prevederile Condițiilor Speciale. Numerotarea clauzelor Condițiilor Speciale nu este consecutivă, corespunde sau completează numerotarea clauzelor Condițiilor Generale.

Clauza 1. Prevederi generale

Sub-clauza 1.1 - Definiții

Sub-clauza 1.1.1.1 - Contract

se șterge și se înlocuiește cu următoarele:

"Contract" înseamnă toate documentele enumerate la articolul 2 din Acordul Contractual, prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele condiții speciale.

Sub-clauza 1.1.1.3 - Scrisoarea de acceptare

se șterge și se înlocuiește cu următoarele:

"Scrisoarea de acceptare'' reprezintă scrisoarea emisă și semnată de către Beneficiar, în calitatea să de autoritate contractantă prin care se comunică decizia referitoare la rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică, respectiv acceptarea ofertei prezentate de antreprenor în calitatea să de ofertant, inclusiv orice convenții/note anexate, respectiv angajamente/ acorduri semnate de către și între cele două părți.

Sub-clauza 1.1.1.4 - Scrisoarea de ofertă

se șterge și se înlocuiește cu următoarele:

"Scrisoarea de ofertă" reprezintă documentul intitulat Scrisoare (Formular) de ofertă, care a fost completat de Antreprenor în calitatea acestuia de ofertant în cadrul procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică și include oferta pentru Lucrări, semnată și adresată Beneficiarului.

Sub-clauza 1.1.1.5 - Cerințele Beneficiarului

se șterge și se înlocuiește cu următoarele:

"Cerințele Beneficiarului" înseamnă Caietul de Sarcini, secțiune a documentației de atribuire a contractului de achiziție publică, și orice alte modificări sau adăugiri la acest document. Acest document specifică destinația și scopul Lucrărilor și/sau ale proiectului și/sau orice alte cerințe și criterii tehnice legate de acestea.

Sub-clauza 1.1.3.1 - Data de bază

se completează definiția cu următoarele:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...