Guvernul României

Ordonanța nr. 4/2012 pentru modificarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 februarie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. I.8 din Legea nr. 284/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. I. -

Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 12, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"

(3) Biblioteca Națională a României este instituție publică finanțată din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național."

2. La articolul 40, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 40. -

(1) Documentele aflate în colecțiile bibliotecilor, care au statut de bunuri culturale comune, nu sunt active fixe corporale și sunt evidențiate în documente de inventar; fac excepție bunurile culturale care fac parte din patrimoniul cultural național mobil, constituite în colecții speciale, fiind considerate active fixe corporale și evidențiate, gestionate și inventariate în conformitate cu prevederile legale." Modificări (1)

Art. II. -

(1) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările ce decurg din aplicarea prevederilor art. I în structura bugetului de stat și a bugetului Ministerului Culturii și Patrimoniului Național pe anul 2012.

(2) Se autorizează Ministerul Culturii și Patrimoniului Național să detalieze modificările prevăzute la alin. (1) și să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetul propriu.

Art. III. -

Modificările în execuția bugetului de stat pentru anul 2012, ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe, se efectuează pe baza instrucțiunilor elaborate de Ministerul Finanțelor Publice și comunicate Ministerului Culturii și Patrimoniului Național.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul culturii și patrimoniului național,
Kelemen Hunor
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu

București, 25 ianuarie 2012.

Nr. 4.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...