Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - MECTS

Ordinul nr. 3035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 ianuarie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În conformitate cu art. 57 alin. (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. -

(1) Se aprobă Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Se aprobă Regulamentul de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

La data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin se abrogă orice dispoziție contrară.

Art. 3. -

Direcția generală educație și învățare pe tot parcursul vieții, Direcția generală învățământ în limbile minorităților, relația cu Parlamentul și partenerii sociali, Centrul Național de Evaluare și Examinare, Direcția generală economic, finanțe, resurse umane, inspectoratele școlare județene, respectiv al municipiului București și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
Daniel Petru Funeriu

București, 10 ianuarie 2012.

Nr. 3.035.

ANEXA Nr. 1

METODOLOGIE-CADRU
de organizare și desfășurare a competițiilor școlare

ANEXA Nr. 2

REGULAMENT
de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare

;
se încarcă...