Universul Juridic nr. 11/2018

Cooperare internațională în materia insolvenței. O perspectivă judiciară (II)
de Nicoleta Mirela Năstasie

27 noiembrie 2018

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

5. Recunoașterea procedurilor de insolvență și executarea hotărârilor

5.1. Legea Model UNCITRAL

5.1.1. Principii

Capitolul III al Legii Model UNCITRAL se referă la recunoașterea procedurii străine.

Reprezentantul străin poate depune o cerere de recunoaștere (art. 15) fără alte condiții, cu excepția cerințelor impuse de ordinea publică (art. 6).

Procedura străină este recunoscută ca fiind o procedură străină principală (centrul intereselor principale) sau ca o procedură secundară (sediu).

Conceptul de COMI are originea în UE, dar "îndeplinește funcții diferite în ambele sisteme": COMI determină ce jurisdicție poate deschide procedura de insolvență în interpretarea Regulamentului UE, dar ajută la identificarea naturii procedurii străine conform Legii Model, care nu reglementează stabilirea competenței de deschidere a procedurii de insolvență(1). Conform art. 18 din Legea Model UNCITRAL, reprezentantul străin are datoria de a informa instanța de recunoaștere asupra oricărei modificări a situației procedurilor străine.

5.1.2. Efecte

Se pot dispune măsuri provizorii ce pot include suspendarea procedurilor de executare locală, posibilitatea ca reprezentantul străin să administreze sau să realizeze activele locale ale debitorului, pentru protejarea sau păstrarea valorii activelor, suspendarea dreptului debitorului de a transfera active.

Se poate decide suspendarea automată și imediată a acțiunilor, a procedurilor, a executărilor, a transferurilor sau a dispozițiilor privind activele, în cazul unei proceduri principale străine recunoscute (art. 20), ori o suspendarea limitată, aplicabilă bunurilor care ar trebui să fie administrate, în cazul unei proceduri judiciare străine recunoscute, în conformitate cu reglementările locale.

Se recunoaște dreptul reprezentantului străin de a participa în cadrul oricărei proceduri în care este implicat debitorul, în condițiile legii locale.

În doctrină s-a afirmat ideea că Legea Model UNCITRAL privind insolvența transfrontalieră ar trebui încorporată în Regulamentul European, cu argumentul că sistemul său de recunoaștere este capabil să asigure protecția intereselor tuturor părților. În alte opinii, această măsură ar fi o eroare. Explicația este că un număr însemnat de state membre au stabilit deja un cadru pentru legislațiainternațională în materie de insolvență în raport cu state din afara UE, cu diferențe semnificative, și numai o directivă ar fi instrumentul adecvat pentru armonizarea legislațiilor statelor membre în raport cu alte proceduri de insolvență(2).

5.2. Uniunea Europeană

5.2.1. Principii

Principiul aplicabil este că orice hotărâre de deschidere a procedurii de insolvență de către o instanță dintr-un stat membru competentă în temeiul art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 848/2015 este recunoscută în toate celelalte state membre. Instanțele nu au nicio marjă de apreciere pentru a schimba recunoașterea, având în vedere principiul recunoașterii automate expres reglementat.

Centrul intereselor principale și sediul sunt concepte-cheie în Regulamentul UE. Curtea Europeană de Justiție a stabilit în Re Eurofood IFSC (2006) 1 Ch 508 că COMI trebuie să fie identificat prin referire la criterii obiective și verificabile, pentru a stabili instanța competentă pentru deschiderea procedurii de insolvență.

Ca regulă generală, orice decizie de deschidere a unei proceduri de insolvență de către o instanță a unui stat membru competentă este recunoscută în toate celelalte state membre imediat ce intră în vigoare în statul de deschidere. Recunoașterea acțiunii principale nu împiedică deschiderea unei proceduri secundare de către o instanță dintr-un alt stat membru(3).

5.2.2. Excepții

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...