Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 2906/2018 pentru aprobarea Procedurii de acordare a bonificației pentru plata cu anticipație a sumelor de plată, reprezentând impozit pe venit, contribuție individuală de asigurări sociale și contribuție individuală de asigurări sociale de sănătate, stabilite prin decizii de impunere anuală

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1005 din 27 noiembrie 2018.

În vigoare de la 27 noiembrie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, al art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

având în vedere Avizul conform al Ministerului Finanțelor Publice, comunicat prin Adresa nr. 751.724 din 16.11.2018,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Procedura de acordare a bonificației pentru plata cu anticipație a sumelor de plată, reprezentând impozit pe venit, contribuție individuală de asigurări sociale și contribuție individuală de asigurări sociale de sănătate, stabilite prin decizii de impunere anuală, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

(1) Pentru declarațiile de venit depuse de contribuabili după data intrării în vigoare a prezentului ordin, termenul de emitere și transmitere a deciziilor de impunere anuală pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale datorate de persoanele fizice pentru anii fiscali 2016 și 2017, precum și a impozitului anual pe veniturile realizate de persoanele fizice în anul 2017 este de 3 zile lucrătoare de la data depunerii declarațiilor.

(2) Pentru declarațiile de venit depuse de contribuabili după data de 30 octombrie 2018, până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, termenul de emitere și transmitere a deciziilor de impunere anuală pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale datorate de persoanele fizice pentru anii fiscali 2016 și 2017, precum și a impozitului anual pe veniturile realizate de persoanele fizice în anul 2017 este de 3 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 3. -

Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, precum și organele fiscale centrale din subordinea acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Ionuț Mișa

București, 22 noiembrie 2018.

Nr. 2.906.

ANEXĂ

PROCEDURĂ
de acordare a bonificației pentru plata cu anticipație a sumelor de plată, reprezentând impozit pe venit, contribuție individuală de asigurări sociale și contribuție individuală de asigurări sociale de sănătate, stabilite prin decizii de impunere anuală

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...