Revista Romana de Executare Silita (Universul Juridic) nr. 3/2018

ASPECTE PRIVIND EXECUTAREA SILITĂ ÎMPOTRIVA MOȘTENITORILOR
de Mihaela Ionaș

01 aprilie 2018

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Mihaela Ionaș

Avocat, practician în insolvență

ASPECTS DE L'EXECUTION FORCEE CONTRE LES HERITIERS

Resume

C'est etude presente des problemes concernant les aspects jurisprudentiels de la procedure d'execution forcee contre les heritiers du debiteur, a la suite d'un examen jurisprudentiel, dans chacune des deux hypotheses: le premier, le deces du debiteur se produit avant le debut de l'execution et, le second, le deces du debiteur se produit apres le debut de l'execution forcee.

Si le debiteur decede avant que l'huissier soit saisit, aucune execution ne peut pas etre commencee, et s'il meurt apres son commencement, il ne peut pas etre poursuivi tant que l'heritage n'a pas ete accepte par ceux appeles a l'heritage ou, autant que le curateur de la succession ou le curateur special pour l'execution n'est pas nomme.

Une analyse de la jurisprudence et des solutions pratiques de cet aspect de la procedure d'execution forcee est tres utile en termes d'application du Code de procedure civile.

Mots-cles: le deces du debiteur; huissier; heritiers du debiteur; cadre processuel; procedure; art. 687-689 Code de procedure civile

ASPECTS OF THE ENFORCEMENT AGAINST THE DEBTOR'S HEIRS

Abstract

The present study presents issues regarding jurisprudential aspects of the enforcement procedure against the debtor's heirs, following the case laws review, in each of the two hypotheses: the first in which the debtor's death occurs before the commencement of the enforcement and the second in which the debtor's death occurs after the commencement of the enforcement.

If the debtor dies before the bailiff is notified, no enforcement can be started, and if he dies after it has been started, it can not be continued as long as the inheritance has not been accepted by those called to inheritance or, as long as the curator of the succession is not appointed or, the special curator for enforcement.

An analysis of the case laws and practical solutions of this aspect of the enforcement procedure is very useful in terms of application of Civil Code Procedure.

Keywords: the debtor's death; bailiff; debtor's heirs; legal framework; procedure; art. 687-689 Civil Code Procedure

1. Considerații introductive

Executarea silită, ca cea de-a doua fază a procesului civil, reprezintă procedura prin intermediul căreia creditorul, titular al dreptului recunoscut printr-o hotărâre judecătorească ori printr-un alt act executoriu, constrânge, cu concursul organelor de stat competente, pe debitorul său care nu-și execută de bunăvoie obligațiile decurgând dintr-un asemenea titlu de a le aduce la îndeplinire, în mod silit1.

În conformitate cu art. 625 alin. (1) C. pr. civ., "Executarea silită se face cu respectarea dispozițiilor legii, a drepturilor părților și ale altor persoane interesate".

Potrivit art. 5 din Legea nr. 188/2000, activitatea organelor de executare "se înfăptuiește în condițiile legii, cu respectarea drepturilor și intereselor legitime ale părților și ale altor persoane interesate", iar în conformitate cu prevederile art. 6 din același act normativ, "executorii judecătorești nu pot refuza îndeplinirea unui act dat în competența lor decât în cazurile și în condițiile prevăzute de lege".

Rezultă că Legea nr. 188/2000 asigură legalitatea activității execuționale îndeplinite de executorul judecătoresc, prin consacrarea principiului înfăptuirii acestei activități în condițiile legii, cu respectarea drepturilor și intereselor legitime ale părților și terților, fără niciun fel de discriminări, fiind interzis executorului orice refuz abuziv de îndeplinire a actelor aflate în competența sa.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...