Revista Romana de Drept Privat (Universul Juridic) nr. 2/2018

Anularea numărului cadastral în cazul acțiunilor de carte funciară
de Liviu-Marius Harosa

01 octombrie 2018

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

- Scurte considerații -

Conf. univ. dr. LIVIU-MARIUS HAROSA

Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

L'ANNULATION DU NUMERO CADASTRAL EN CAS DES ACTIONS DE REGISTRE FONCIER. COURTES CONSIDERATIONS

RESUME

L'annulation des numeros cadastraux, bien que prevue dans le Reglement adopte conformement a l'Ordre no. 700/2014 du Directeur de l'Agence nationale pour services fonciers et cadastraux, semble creer une nouvelle acception de l'action en correction fonciere. Le procede est adopte par les instances qui considerent qu'un chef de demande distinct ou une action distincte ayant cet objet c'est le seul moyen d'aboutir a la correction du livre foncier.

Cependant, l'annulation des numeros cadastraux doit etre descendue de son piedestal artificiel et doit etre amenee a sa juste place, dans le cadre des operations techniques et juridiques necessaires pour conclure l'action en correction fonciere. L'article propose un bref aperçu de la legislation en la matiere, en utilisant et explicitant les operations cadastrales et la terminologie technique utilisee par les agences cadastrales et de livre foncier. L'annulation des numeros cadastraux est consideree a travers des operations strictes de modification de l'enregistrement cadastral et par son application dans des cas particuliers de correction fonciere.

Mots-cles: livre foncier; l'action en correction fonciere; le Code civil; la Loi sur le cadastre et la publicite fonciere; operation technique; enregistrement systematique; enregistrement foncier; flux cadastral integre et interrompu.

ANNULMENT OF THE CADASTRAL NUMBER IN THE CASE OF THE LAND BOOK ACTIONS. SHORT CONSIDERATIONS

ABSTRACT

The cancellation of cadaster numbers, although stipulated under the Regulation adopted by Order of National Agency for Real Estate Publicity and Cadastre Director no. 700/2014, seems to establish, in the light of recent case law, a new meaning for the land register correction. The procedure has been accepted by the courts of law that consider it to be a distinct plea or claim that could lead to the correction of the real estate register.

However, the cancellation of cadaster numbers must be brought down from the artificial pedestal and put to its right place, among the technical and legal operations necessary for the rectification of the land register. This article is a brief overview of the relevant legislation and the technical terminology employed by the cadastre and real estate register offices. The cancellation of cadaster numbers is also addressed from the perspective of strict operations for the modification of cadaster entries and also for its application in specific cases of land book register corrections.

Keywords: land register; claim of land registration correction; Civil Code; Law of Cadastre and Real Estate Publicity; technical operation; systematic entry; land registry procedure; integrated and interrupted cadastre flow.

Introducere

Odată cu creșterea frecvenței înscrierilor drepturilor reale în cartea funciară realizate în baza Legii nr. 7/19961 și a Codului civil, precum și cu lucrările sistematice de cadastru efectuate în vederea înscrierii în cartea funciară, au apărut situații în care se impune anularea numerelor cadastrale (din diverse motive și situații pe care le vom analiza mai jos în cuprinsul prezentului studiu). Privite circumspect de către o parte a jurisprudenței, îmbrățișate fervent de către altă parte, anulările numerelor cadastrale sunt utilizate atât în sens pur tehnic, cât și ca rezultat al unor acțiuni distincte pendulând între simple operațiuni tehnice și adevărate acțiuni de carte funciară. Vom încerca, în acest scurt studiu, (1) circumscrierea cadrului legal, (2) analizarea anulării numărului cadastral prin prisma definirii ei ca operațiune tehnică și a situațiilor în care poate apărea, (3) prezentarea legăturii dintre acțiunea în rectificarea cărții funciare și anularea numărului cadastral.

1. Circumscriere legală

În Capitolul III, Subcapitolul 6, punctul 3.6, sub denumirea marginală de Anularea numerelor cadastrale, art. 63 din Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară (denumit în continuare Regulamentul 2014), aprobat prin Ordinul nr. 700 din 9 iulie 2014 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (denumită în continuare ANCPI)2, prevede că:

"(1) Numerele cadastrale se pot anula:

a) la cererea titularului dreptului de proprietate, dacă imobilul nu este înscris în cartea funciară, în baza:

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...