Revista Romana de Drept Privat (Universul Juridic) nr. 2/2018

Acțiunile de carte funciară în interferență cu acțiunile de drept comun
de Mihai David

01 octombrie 2018

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Lector univ. dr. MIHAI DAVID

Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

LES ACTIONS DU REGISTRE FONCIER EN INTERFERENCE AVEC LES ACTIONS DE DROIT COMMUN

RESUME

Cette etude se propose d'observer l'interaction entre les actions de droit commun et les actions propres au systeme de publicite, en tant que ladite interaction reflete le degre de compatibilite entre le droit civil roumain - d'orientation consensualiste - et le systeme de publicite immobiliere par livre fonciere.

A travers l'analyse comparative de ces deux categories d'actions, la presente etude vise: (I) a fournir des criteres permettant d'eviter la confusion entre les termes de la comparaison, ainsi que (II) a identifier les modalites d'interaction entre les deux types d'actions et d'influence reciproque sur leur regime juridique.

Cette recherche se refere constamment aux regles pertinentes du droit substantiel, en essayant d'identifier les modalites d'influence du systeme de publicite - independamment s'il emporte des effets attributifs ou seulement confortatifs - sur l'efficacite de l'acte juridique, sans pour autant s'y substituer en tant que cause efficiente des situations juridiques.

Mots-cles: action en rang; action paulienne; apparence; bonne foi (bonne foi erreur; bonne foi comportement); creancier (creancier chirographaire; creancier garanti); connaissance effective; connaissance imposee; nullite; opposabilite; action en prestation tabulaire; publicite immobiliere; rectification; revendication; resolution; simulation.

BOOK LAND ACTIONS INTERFERING WITH THE COMMON LAW ACTIONS

ABSTRACT

This study intends to observe the interaction between common legal proceedings and special legal proceedings, specific to the land registration system, as this interaction reflects the degree of compatibility between Romanian civil law - of consensualist orientation - and the land registration system.

Through the comparative analysis of these two categories of legal proceedings, the present study aims to: (I) provide criteria to help avoid confusion between the terms of the comparison, as well as (II) identify the modalities of interaction between the two types of legal proceedings and the ways of reciprocal influence on their legal regime.

The research constantly refers to the relevant rules of substantive law, trying to identify the influence of the land registration system - regardless of whether it has general or merely third-party effectiveness - on the effectiveness of the contract itself. This influence does not go as far as replacing the contract as the efficient cause of legal situations.

Keywords: rank action; paulian action; appearance; good faith (good faith error; good faith behaviour); creditor (chirographic creditor; guaranteed creditor); effective knowing; imposed knowing; nullity; opposability; tabular performance action; real estate publicity; rectification; claim; rescission; simulation.

Un sistem de publicitate care a făcut mult timp obiectul unei legislații locale1 și care - chiar dacă și-a văzut amputat caracterul zis "atributiv" de drepturi2 - rămâne, măcar prin forța tradiției, mereu deschis spre redobândirea unui atare statut, după cum o confirmă latentul art. 885 din actualul Cod civil3, poate părea oarecum dificil de conciliat cu orientarea consensualistă, față de care își declară de ceva timp atașamentul legislația civilă autohtonă.

S-ar putea, desigur, replica în sensul că efortul de compatibilizare nu ar trebui să fie unul atât de mare, cât timp consensualismul denumește o regulă de validitate a actului juridic4, pe când sistemul de publicitate - fie el unul "atributiv" de drepturi - e în măsură să influențeze exclusiv eficacitatea actului juridic5. Deși cât se poate de corectă, observația rămâne una generală. Credem că gradul de reușită a unui atare demers de aclimatizare este oglindit și de nivelul de înțelegere a relației dintre acțiunile de drept comun și cele caracteristice sistemului de publicitate, nivel de înțelegere reliefat în ultimă instanță de activitatea practicienilor dreptului.

Fără a ne propune o analiză amănunțită a detaliilor legate de vreuna dintre acțiunile abordate în cele ce urmează, dorim să punctăm câteva dintre elementele care apropie sau, după caz, diferențiază acțiunile de carte funciară de cele de drept comun. Două sunt rațiunile acestei prezentări comparative: (i) furnizarea unor criterii care să faciliteze evitarea confuziei între termenii comparației, respectiv (ii) identificarea modului în care cele două categorii de acțiuni interacționează și își influențează reciproc regimul juridic.

Inventarierea chestiunilor tehnice ne va oferi, totodată, oportunitatea de a observa modul în care sistemul de publicitate influențează eficacitatea inter partes și față de terți a actului juridic. Utilizarea terților drept sistem de referință va permite și reliefarea diferenței dintre opozabilitatea actului juridic și opozabilitatea dreptului subiectiv pe care cel dintâi îl generează, îl transmite, îl modifică sau îl stinge, după caz.

Nu în ultimul rând, vom avea ocazia să identificăm situații în care sistemul de publicitate - sabotând aparent propria menire - admite opozabilitatea independentă de cunoaștere a situațiilor juridice supuse publicității. Pentru astfel de cazuri, vom puncta și modalitățile alternative de protecție a terților de bună-credință care se văd în ipostaza de a le fi opuse situații juridice preexistente pe care nu trebuiau sau, mai mult, nici nu ar fi putut să le cunoască la momentul la care au încheiat propriul act juridic.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...