Senatul României

Hotărârea nr. 168/2018 asupra propunerii de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Centrului de competențe european industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică și a Rețelei de centre naționale de coordonare - COM (2018) 630 final

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 noiembrie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul dispozițiilor art. 67 și art. 148 alin. (2) și (3) din Constituția României, republicată, precum și ale Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

în baza Raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/504 din 24.10.2018,

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Senatul României susține următoarele:

a) salută intenția Comisiei Europene de a institui o rețea de competențe pentru consolidarea capacităților, a cunoștințelor și a infrastructurilor în materie de securitate cibernetică, în slujba sectoarelor industriale, a sectorului public și a comunităților de cercetare ale statelor membre și ale Uniunii;

b) în ceea ce privește prevederea art. 15 alin. (1) potrivit căreia Comisia deține 50% din drepturile de vot care sunt exprimate în Consiliul de conducere al Centrului de competențe, din considerentul că aceasta asigură 50% din finanțare, această prevedere nu ia în considerare faptul că statele membre contribuie și la finanțarea Comisiei prin contribuțiile naționale. Drept urmare, apreciază că mecanismul de vot propus ar trebui să fie unul echitabil pentru toate părțile contributoare;

c) recomandă avansarea celor două programe, Europa digitală și Orizont Europa, ca programe de finanțare, după finalizarea discuțiilor cu privire la Cadrul financiar multianual 2021-2027.

Art. 2. -

Senatul României constată că propunerea de Regulament respectă principiul subsidiarității și principiul proporționalității.

Art. 3. -

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar opinia cuprinsă în această hotărâre se transmite către instituțiile europene.

Această hotărâre a fost adoptată de Senat, în ședința din 31 octombrie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ADRIAN ȚUȚUIANU

București, 31 octombrie 2018.

Nr. 168.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...