Guvernul României

Hotărârea nr. 835/2018 privind actualizarea, modificarea și completarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului, administrate de Ministerul Transporturilor, concesionate Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 noiembrie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) și (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 7 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a nr. MFP 147812 - alte instalații și clădiri aferente infrastructurii feroviare interoperabile, ca urmare a comasării acestuia cu nr. MFP 147810, precum și a nr. MFP 154979 - rețele fixe de telecomunicații feroviare neinteroperabile, ca urmare a comasării acestuia cu nr. MFP 154978, datorită unor corecții de încadrare între numere MF, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Art. 2. -

Se aprobă actualizarea, modificarea și completarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., ca urmare a asigurării, în conformitate cu legislația în vigoare, a punerii în funcțiune a unor mijloace fixe noi, modernizării/reabilitării unor mijloace fixe aflate în domeniul public al statului, constatărilor efectuate în urma inventarierilor anuale, reglării/corecțiilor între numere MF, majorării/diminuării suprafețelor de teren ca urmare a efectuării lucrărilor tehnice de cadastru sau a revizuirii măsurătorilor inițiale, majorării suprafețelor de teren, prin aplicarea prevederilor referitoare la întinderea terenurilor publice până la limita de expropriere, trecerilor de mijloace fixe și suprafețe de teren de la interoperabil la neinteroperabil, conform aprobării unor acte normative, transferurilor de mijloace fixe între sucursale, precum și a divizării grupelor de "poduri, tuneluri, viaducte și alte lucrări de artă interoperabile și neinteroperabile" din inventarul centralizat al Ministerului Transporturilor, pe cele trei coduri de clasificare, conform prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. -

(1) Ministerul Transporturilor își va actualiza în mod corespunzător datele în evidența cantitativ-valorică și împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Contractul de concesiune încheiat între Ministerul Transporturilor, în calitate de autoritate concedentă competentă, și Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în calitate de concesionar, având ca obiect bunurile aflate în domeniul public al statului, care fac parte din inventarul centralizat supus actualizării, modificării și completării potrivit prezentei hotărâri, va fi modificat/actualizat în mod corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare.

PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
Contrasemnează:
Ministrul transporturilor,
Lucian Șova
Ministrul finanțelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici

București, 24 octombrie 2018.

Nr. 835.

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE
ale bunurilor care actualizează, modifică și completează inventarul bunurilor din domeniul public al statului prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.

CS MT:13633330

CUI CNCF "CFR" - S.A.: R 1105429

Nr. M.F.P. Cod de clasificare Denumire Date de identificare Valoarea de inventar (lei) Temeiul legal
Descriere tehnică Vecinătăți
(după caz)
Adresă
I II III IV V VI VII VIII
121316 8.10.08 Triajul de rețea București Triaj, interoperabile Echipamente și instalații de siguranță a circulației și a activității de manevră; clădiri; lungime totală linii cf = 43,186 km, nr. aparate de cale = 148 buc.; lungime totală linii simple cf = 43,186 km; frâne de cale = 2 buc.; inst. CED + CAM + BLA = 3 buc.; stații de transformare = 8 buc.; linie de contact = 61,132 km; clădiri =
15 buc.; grupuri electrogene = 4 buc.
SRCF Craiova, Brașov, Galați, Constanța SRCF București 27.787.221,79

Legea nr. 219/1998; Hotărârea Guvernului nr. 581/1998;
Hotărârea Guvernului nr. 507/1.07.2015;
Hotărârea Guvernului nr. 632/16.06.2011
121317 8.10.08 Triajul de rețea Ploiești Triaj, interoperabile Lungime linii cf = 77,355 km reali; nr. aparate de cale echivalente = 258 buc.; frâne de cale = 14 buc.; instalații CED + CAM + BLA = 14 buc.; stații de transformare = 3 buc.; linie de contact = 46,114 km; clădiri = 24 buc.; grupuri electrogene = 2 buc.; inst. verif. temp. sală relee = 2 buc. SRCF Craiova, Brașov, Galați, Constanța SRCF București 32.523.239,18 Legea nr. 219/1998; Hotărârea Guvernului nr. 581/1998;
Hotărârea Guvernului nr. 615/16.06.2011;
Hotărârea Guvernului nr. 507/1.07.2015;
Hotărârea Guvernului nr. 204/2018
121326 8.10.08 Triajul de rețea Craiova, interoperabile Linii cf = 27,433 km reali
Aparate de cale = 65 buc. echiv.
Poduri = 1 buc.
Podețe = 3 buc.
Lucrări geotehnice = 2 buc.
Linie contact = 28,00 km
Stație transformare = 1 buc.
Grupuri electrogene = 2 buc.
Clădiri = 3 buc.
Instalații CED = 2 buc.
Frână cale = 10 buc.
SRCF Timișoara, Brașov, București SRCF Craiova 6.202.822,05

Legea nr. 219/1998; Hotărârea Guvernului nr. 581/1998;
Hotărârea Guvernului nr. 239/8.05.2013;
Hotărârea Guvernului nr. 632/16.06.2011;
Hotărârea Guvernului nr. 115/2018
121358 8.10.08 Triajul de rețea Simeria, interoperabile Linii cf simple = 50,012 km, număr aparate cale echivalente = 163 buc., număr frâne cale = 8 buc.,
număr macazuri = 28 buc., număr clădiri = 4 buc., instalații tip RSC = 1 buc., LC = 52,51 km, linii cf electrificate = 25,079 km, instalație CED = 1 buc., gr. electrogen = 1 buc., TN = 2 buc.
SRCF Cluj, Brașov, Craiova SRCF Timișoara 34.350.683,00

Legea nr. 219/1998; Hotărârea Guvernului nr. 581/1998;
Hotărârea Guvernului nr. 140/23.02.2010
121359 8.10.08 Triajul de rețea Caransebeș Triaj, interoperabile Echipamente de instalații de siguranța circulației și a activității de manevră
(Linii cf = 22,684 km, număr aparate cale echivalente = 93 buc., frâne cale = 3 buc., macazuri = 28 buc., inst. tip WSSB =
1 buc., clădiri = 12 buc., LC = 22,162 km, linii cf electrificate = 15,641 km, inst.
CED = 1 buc.)
SRCF Cluj, Brașov, Craiova SRCF Timișoara 7.123.177,00 Legea nr. 219/1998; Hotărârea Guvernului nr. 581/1998;
Hotărârea Guvernului nr. 632/16.06.2011;
Hotărârea Guvernului nr. 115/2018
121364 8.10.08 Triajul de rețea Dej Triaj, interoperabile Linii cf = 38,440 km; nr. aparate de cale = 132 buc.; frâne de cale = 12 buc.; instalații = 2 buc.; stații de transformare = 5 buc.; linie de contact = 23,827 km; clădiri = 4 buc.; grupuri electrogene = 1 buc. SRCF Iași, Brașov, Timișoara SRCF Cluj 39.777.347,00 Legea nr. 219/1998; Hotărârea Guvernului nr. 581/1998;
Hotărârea Guvernului nr. 507/01.07.2015;
Hotărârea Guvernului nr. 632/16.06.2011;
Hotărârea Guvernului nr. 115/2018
121369 8.10.08 Triajele de rețea Brașov, interoperabile Lungime linii cf = 89,198 km reali; nr. aparate de cale echivalente = 284 buc.; pasarela = 1 buc.; frâne de cale = 1 buc.; instalații CED + CAM = 2 buc.; posturi/stații de transformare = 10 buc.; linie de contact = 51,1 km; grupuri electrogene = 2 buc.; cabine = 8 buc.; clădiri = 7 buc. SRCF Cluj, Iași, Galați, București, Craiova, Timișoara SRCF Brașov 48.537.144,82 Legea nr. 219/1998; Hotărârea Guvernului nr. 581/1998;
Hotărârea Guvernului nr. 140/23.02.2010;
Hotărârea Guvernului nr. 632/16.06.2011;
Hotărârea Guvernului nr. 115/2018
121389 8.10.08 Triajul de rețea Adjud, interoperabile Lungimea totală a liniilor cf = 42,358 km; număr aparate cale = 144 buc.; linie cf simplă = 42,358 km; linie cf electrificată = 13,716 km; echipamente și instalații de siguranță a circulației și a activității de manevră (CAM, CED, PT, PCV, LC) =
13 buc.; clădiri aferente instalațiilor SCB, IFTE = 6 buc.
SRCF Iași, Brașov, București, Constanța, Republica Moldova SRCF Galați 15.130.924,00

Legea nr. 219/1998; Hotărârea Guvernului nr. 581/1998;
Hotărârea Guvernului nr. 140/23.02.2010
Hotărârea Guvernului nr. 115/2018
147766 8.10.01 Liniile ferate de circulație și aparate de cale, interoperabile Lungimea totală a liniilor cf = 1.979,68 km; aparate de cale echivalente = 5.432 buc.; linie simplă = 810,610 km; linie cf dublă (desfășurată) = 1.168,050 km; linie electrificată = 906,084 km; treceri la nivel cu cf = 17; peroane = 46; cabină acces pasaj subteran = 1 buc.; pasaje subterane pietonale = 18 buc.; copertine = 1 buc. SRCF Craiova, Brașov, Galați, Constanța SRCF București 1.522.190.536,27 Legea nr. 219/1998; Hotărârea Guvernului nr. 581/1998;
Hotărârea Guvernului nr. 1.743/2006;
Hotărârea Guvernului nr. 1.657/2008;
Hotărârea Guvernului
nr. 517/2.06.2010; Hotărârea Guvernului nr. 521/2.06.2010;
Hotărârea Guvernului
nr. 615/16.06.2011; Hotărârea Guvernului nr. 235/8.05.2013;
Hotărârea Guvernului
nr. 1.234/12.12.2012; Hotărârea Guvernului nr. 239/8.05.2013;
Hotărârea Guvernului
nr. 736/26.08.2014; Hotărârea Guvernului nr. 156/23.02.2011;
Hotărârea Guvernului
nr. 507/1.07.2015; Hotărârea Guvernului nr. 632/16.06.2011
147767 8.10.01 Liniile ferate de circulație și aparate de cale, neinteroperabile Lungimea totală a liniilor cf = 458,975 km; aparate de cale echivalente = 600 buc.; linii cf simple = 220,05 km; lungime linii
cf dublă (desfășurată) = 37,200 km; linii din stații = 201,725 km; linie electrificată = 10,94 km
SRCF Craiova, Brașov, Galați, Constanța SRCF București 134.152.389,95 Legea nr. 219/1998; Hotărârea Guvernului nr. 581/1998;
Hotărârea Guvernului
nr. 736/26.08.2014; Hotărârea Guvernului nr. 439/10.06.2015;
Hotărârea Guvernului
nr. 507/1.07.2015; Hotărârea Guvernului nr. 632/16.06.2011
147768 8.10.02 Poduri care au legătură cu liniile ferate deschise circulației acestora, interoperabile Poduri = 189 buc.; podețe = 306 buc. SRCF Craiova, Brașov, Galați, Constanța SRCF București 159.064.162,02 Legea nr. 219/1998; Hotărârea Guvernului nr. 581/1998; Hotărârea Guvernului nr. 589/2006,
Hotărârea Guvernului
nr. 1.742/2006; Hotărârea Guvernului nr. 1.572/2007; Protocol R1/69/2008 -4.203/2008;
Hotărârea Guvernului nr. 251/2008; Hotărârea Guvernului nr. 418/2008;
Hotărârea Guvernului nr. 58/2011;
Hotărârea Guvernului nr. 615/2011; Hotărârea Guvernului nr. 235/2013;
Hotărârea Guvernului
nr. 1.235/2012; Hotărârea Guvernului nr. 239/2013;
Hotărârea Guvernului nr. 736/2014; Hotărârea Guvernului nr. 156/2011
Se va atribui de către MFP. 8.10.04 Viaductele și alte lucrări de artă, interoperabile Pasarelă pietonală = 11 buc.; pasaje inferioare = 22 buc.; prin Hotărârea Guvernului nr. 1.572/2007 instalația ferry- boat din Giurgiu, Șos. Portului, km 71 + 839 a fost transferată la Consiliul Local Primăria Giurgiu; pasarela pietonală km 7 + 650 a fost transferată la Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului București prin Hotărârea Guvernului nr. 1.020/2008 SRCF Craiova, Brașov, Galați, Constanța SRCF București 19.639.117,78

Legea nr. 219/98; Hotărârea Guvernului nr. 581/1998;
Hotărârea Guvernului
nr. 1.572/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.020/2008
147769 8.10.02 Poduri care au legătură cu liniile ferate deschise circulației acestora, neinteroperabile Poduri = 158 buc.; podețe = 134 buc. SRCF Craiova, Brașov, Galați, Constanța SRCF București 17.567.504,41 Legea nr. 219/98; Hotărârea Guvernului nr. 581/1998;
Hotărârea Guvernului nr. 589/2006, Hotărârea Guvernului nr. 507/2015
Se va atribui de către MFP. 8.10.04 Viaductele și alte lucrări de artă, neinteroperabile Pasaje inferioare = 4 buc. SRCF Craiova, Brașov, Galați, Constanța SRCF București 131.599,22 Legea nr. 219/98; Hotărârea Guvernului nr. 581/1998;
Hotărârea Guvernului nr. 589/2006
147770 8.10.05 Lucrări geotehnice de protecție și de consolidare, interoperabile Apeducte, drenuri, casiuri, ziduri de retenție, șanțuri, chesoane, canale, ziduri de sprijin, hore, contraforturi, polate, pereuri, praguri, epiuri, apărări de maluri, plantații de arbuști, arbuști, spații verzi (tip și structură rezistență lucrări geotehnice de protecție și consolidare) SRCF Craiova, Brașov, Galați, Constanța SRCF București 174.368.448,59

Legea nr. 219/1998; Hotărârea Guvernului nr. 581/1998
147771 8.10.05 Lucrări geotehnice de protecție și de consolidare, neinteroperabile Apeducte, drenuri, casiuri, ziduri de retenție, șanțuri, chesoane, canale, ziduri de sprijin, hore, contraforturi, polate, pereuri, praguri, epiuri, apărări de maluri, plantații de arbuști, arbuști, spații verzi (tip și structură rezistență lucrări geotehnice de protecție și consolidare) SRCF Craiova, Brașov, Galați, Constanța SRCF București 3.458.464,78

Legea nr. 219/1998; Hotărârea Guvernului nr. 581/1998
147772 8.10.07 Instalații fixe de siguranță și de conducere operativă a circulației feroviare interoperabile Ansamblul de echipamente mecanice, electrice, electronice și de tehnică de calcul; ansamblul de echipamente electromecanice; instalațiile automate; moderatoare de viteză; liniile de contact cu toate instalațiile aferente, instalațiile din substațiile de tracțiune electrică, posturile de secționare și subsecționare, posturi de transformare, grupurile electrogene, instalațiile de lumină și forță cu toate anexele acestora; total 888 elemente (Inst. SAT, BAT, BLA, CE, CED, CEM, linie de contact, grupuri electrogene, inst. de iluminat, rețele de inst. electrice, redresoare, invertori, post trafo, transformatoare, inst. autostop etc.) SRCF Craiova, Brașov, Galați, Constanța SRCF București 642.561.863,29 Legea nr. 219/1998; Hotărârea Guvernului nr. 581/1998; Hotărârea Guvernului nr. 618/2008;
Hotărârea Guvernului
nr. 1.657/2008; Hotărârea Guvernului nr. 140/23.02.2010;
Hotărârea Guvernului
nr. 615/16.06.2011; Hotărârea Guvernului nr. 239/8.05.2013;
Hotărârea Guvernului nr. 736/26.08.2014;
Hotărârea Guvernului
nr. 439/10.06.2015; Hotărârea Guvernului nr. 115/2018;
Hotărârea Guvernului nr. 2.014/2018
147773 8.10.07 Instalații fixe de siguranță și de conducere operativă a circulației feroviare neinteroperabile Ansamblul de echipamente mecanice, electrice, electronice și de tehnică de calcul; ansamblul de echipamente electromecanice; instalațiile automate; moderatoare de viteză; liniile de contact cu toate instalațiile aferente, instalațiile din substațiile de tracțiune electrică, posturile de secționare și subsecționare, posturi de transformare, grupurile electrogene, instalațiile de lumină și forță cu toate anexele acestora; total 133 elemente (inst. SAT, BAT, BLA, CE, CED, CEM, linie de contact, grupuri electrogene, inst. de iluminat, rețele de inst. electrice, redresoare, invertori, post trafo, transformatoare, inst. autostop etc.) SRCF Craiova, Brașov, Galați, Constanța SRCF București 11.474.524,37

Legea nr. 219/1998; Hotărârea Guvernului nr. 581/1998;
Hotărârea Guvernului
nr. 63/26.01.2011; Hotărârea Guvernului nr. 736/26.08.2014
147774 8.10.10 Alte instalații și clădiri aferente infrastructurii feroviare, interoperabile Instalații și clădiri aferente infrastructurii feroviare publice, altele decât cele prevăzute în anexa 2 la Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 care servesc exclusiv infrastructurii feroviare publice; clădiri = 67 buc., cab. barieră = 5 buc. și alte elemente - 19 buc. SRCF Craiova, Brașov, Galați, Constanța SRCF București 24.013.942,91

Legea nr. 219/1998; Hotărârea Guvernului nr. 581/1998;
Hotărârea Guvernului
nr. 736/26.08.2014; Hotărârea Guvernului nr. 507/1.07.2015
147775 8.10.10 Alte instalații și clădiri aferente infrastructurii feroviare, neinteroperabile Instalații și clădiri aferente infrastructurii feroviare publice, altele decât cele prevăzute în anexa 2 la Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 care servesc exclusiv infrastructurii feroviare publice; clădiri 20 buc. și alte elemente = 16 buc. SRCF Craiova, Brașov, Galați, Constanța SRCF București 515.026,65
147778 8.10.06 Teren aferent SRCF București, linii interoperabile (mp) 29.986.625,70 mp
Prin Hotărârea Guvernului nr. 1.572/2007 s-au predat la Consiliul Local al Municipiului Giurgiu 40.606 mp
Prin Hotărârea Guvernului nr. 1.582/2008 s-au primit 6.474,418 mp și Hotărârea Guvernului nr. 1.583/2008
SRCF Craiova, Brașov, Galați, Constanța SRCF București 1

Legea nr. 219/1998; Hotărârea Guvernului nr. 581/1998;
Hotărârea Guvernului
nr. 1.158/2002; Hotărârea Guvernului nr. 1.572/2007; Protocol R1/70/5.02.2008- 2.941/5.02.2008; Hotărârea Guvernului nr. 1.582/2008;
Hotărârea Guvernului
nr. 1.583/2008; Hotărârea Guvernului nr. 357/2009
CF nr. 56872; 56871; 51641; 55573; 112803; 55730; 54661; 53535; 104665; 57172; 21366; 20885; 20886; 24257; 134774
147779 8.10.06 Teren aferent SRCF București, linii neinteroperabile (mp) 11.036.174,30 mp SRCF Craiova, Brașov, Galați, Constanța SRCF București 1

Legea nr. 219/1998; Hotărârea Guvernului nr. 581/1998
147780 8.10.01 Liniile ferate de circulație și aparate de cale, interoperabile Lungimea totală a liniilor cf = 1.685,333 km; aparate de cale echivalente = 1.943 buc.; linie simplă = 746,082 km; linie cf dublă (desfășurată) = 603,142 km; linie electrificată = 1.009,162 km; peroane = 1, gard protecție = 1
Trecere la nivel km 284 + 130, Răcari-Filiași
Trecere la nivel km 263 + 995, Stația Ionești
SRCF Timișoara, Brașov, București SRCF Craiova 731.000.545,03 Legea nr. 219/1998; Hotărârea Guvernului nr. 581/1998,
Hotărârea Guvernului nr. 690/2007; Hotărârea Guvernului nr. 694/2006;
Hotărârea Guvernului
nr. 1.372/2008; Hotărârea Guvernului nr. 140/23.02.2010;
Hotărârea Guvernului
nr. 162/3.03.2010; Hotărârea Guvernului nr. 927/1.09.2010;
Hotărârea Guvernului
nr. 521/2.06.2010; Hotărârea Guvernului nr. 615/16.06.2011;
Hotărârea Guvernului
nr. 439/10.06.2015; Hotărârea Guvernului nr. 805/30.09.2015;
Hotărârea Guvernului
nr. 632/16.06.2011; Hotărârea Guvernului nr. 91/2018; Hotărârea Guvernului nr. 169/2018
147781 8.10.01 Liniile ferate de circulație și aparate de cale, neinteroperabile Lungimea totală a liniilor cf = 418,194 km; aparate de cale echivalente = 362 buc.; linii cf simple = 329,956 km; lung. linii cf electrificate = 21,495 km SRCF Timișoara, Brașov, București SRCF Craiova 465.564.944,63 Legea nr. 219/1998; Hotărârea Guvernului nr. 581/1998;
Hotărârea Guvernului
nr. 1.372/2008; Hotărârea Guvernului nr. 140/23.02.2010;
Hotărârea Guvernului
nr. 439/10.06.2015; Hotărârea Guvernului nr. 507/1.07.2015;
Hotărârea Guvernului nr. 169/2018
147782 8.10.02 Poduri și podețe care au legătură cu liniile ferate deschise circulației acestora, interoperabile Număr de poduri = 643 buc. Număr de podețe = 1.150 buc. Nr. pasaje = 1; Nr. poduri provizorii = 1 buc. SRCF Timișoara, Brașov, București SRCF Craiova 247.952.033,01 Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, Hotărârea Guvernului nr. 736/2014
Se va atribui de către MFP. 8.10.03 Tunelele, interoperabile Număr de tunele = 63 buc. SRCF Timișoara, Brașov, București SRCF Craiova 358.790.846,26 Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998
Se va atribui de către MFP. 8.10.04 Viaductele și alte lucrări de artă, interoperabile Număr viaducte = 30 SRCF Timișoara, Brașov, București SRCF Craiova 73.501.679,82 Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998
147783 8.10.02 Poduri și podețe care au legătură cu liniile ferate deschise circulației acestora, neinteroperabile Număr de poduri = 202 buc.
Număr de podețe = 203 buc.
SRCF Timișoara, Brașov, București SRCF Craiova 59.394.114,55 Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998;
Hotărârea Guvernului nr. 169/2018
Se va atribui de către MFP. 8.10.03 Tunelele, neinteroperabile Număr de tunele = 5 buc. SRCF Timișoara, Brașov, București SRCF Craiova 71.108.945,00 Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998
Se va atribui de către MFP. 8.10.04 Viaductele și alte lucrări de artă, neinteroperabile Nr. viaducte = 4 SRCF Timișoara, Brașov, București SRCF Craiova 2.664.635,00 Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998
147784 8.10.05 Lucrări geotehnice de protecție și de consolidare, interoperabile Apeducte, drenuri, casiuri, ziduri de retenție, șanțuri, chesoane, canale, ziduri de sprijin, hore, contraforturi, polate, pereuri, praguri, epiuri, apărări de maluri, plantații de arbuști, arbuști, spații verzi; (tip și structură rezistentă lucrări geotehnice de protecție și consolidare), drenuri longitudinale - total lucrări 331 buc., din care: apeducte drenuri = 2 buc., ziduri de retenție, șanțuri, chesoane, canale, ziduri de sprijin = 231 buc., hore, contraforturi, polate, pereuri = 22 buc., praguri, apărări de mal, plantații, arbuști, spații verzi = 76 buc. SRCF Timișoara, Brașov, București SRCF Craiova 191.055.589,62

Legea nr. 219/1998; Hotărârea Guvernului nr. 581/1998
147785 8.10.05 Lucrări geotehnice de protecție și de consolidare, neinteroperabile Apeducte, drenuri, casiuri, ziduri de retenție, șanțuri, chesoane, canale, ziduri de sprijin, hore, contraforturi, polate, pereuri, praguri, epiuri, apărări de maluri, plantații de arbuști, arbuști, spații verzi; (tip și structură rezistentă lucrări geotehnice de protecție și consolidare) 48 buc.:
ziduri de retenție, șanțuri, chesoane, canale, ziduri de sprijin = 40 buc.; praguri, apărări de mal = 8 buc.
SRCF Timișoara, Brașov, București SRCF Craiova 20.740.019,00

Legea nr. 219/1998; Hotărârea Guvernului nr. 581/1998
147786 8.10.07 Instalații fixe de siguranță și de conducere operativă a circulației feroviare interoperabile Ansamblu de echipamente mecanice, electrice, electronice, tehn. calcul = 0 buc.
Instalații CE = 2 buc.
SBW, CEM = 52 buc.
CED = 181 buc.
BLA = 664,76 km
Linie de contact = 1311,758 km
Stații de transformare = 79 buc.
Substații de tracțiune = 9 buc.
Grupuri electrogene = 80 buc. ELF = 198 buc.
Clădiri CT = 55 buc.
Clădiri, construcții IFTE = 37 buc.
Instalație SAT km 284+130, Răcari-Filiași; barieră mecanică km 263+995, Stația Ionești
SRCF Timișoara, Brașov, București SRCF Craiova 198.507.675,80 Legea nr. 219/1998; Hotărârea Guvernului nr. 581/1998;
Hotărârea Guvernului nr. 694/2007; Hotărârea
Guvernului nr. 1.372/2008;
Hotărârea Guvernului
nr. 140/23.02.2010; Hotărârea Guvernului nr. 162/3.03.2010;
Hotărârea Guvernului
nr. 927/1.09.2010; Hotărârea Guvernului nr. 521/2.06.2010;
Hotărârea Guvernului
nr. 615/16.06.2011; Hotărârea Guvernului nr. 239/8.05.2013;
Hotărârea Guvernului
nr. 439/10.06.2015; Hotărârea Guvernului nr. 805/30.09.2015;
Hotărârea Guvernului nr. 115/2018, Hotărârea
Guvernului nr. 2.104/2018, Hotărârea Guvernului nr. 169/2018
147787 8.10.07 Instalații fixe de siguranță și de conducere operativă a circulației feroviare neinteroperabile Nr. de elemente =; ansamblul de echipamente mecanice, electrice, electronice și teh. calcul SBW, CEM = 8 buc.
CED = 10 buc.
Stație de transformare = 4 buc.
ELF = 24 buc.
Grupuri electrogene = 1 buc.
LC = 32,14 km
Clădiri CT = 4 buc.
Clădiri IFTE = 1 buc.
SRCF Timișoara, Brașov, București SRCF Craiova 9.076.968,48

Legea nr. 219/1998; Hotărârea Guvernului nr. 581/1998;
Hotărârea Guvernului
nr. 1.372/2008; Hotărârea Guvernului nr. 140/23.02.2010;
Hotărârea Guvernului nr. 439/10.06.2015;
Hotărârea Guvernului nr. 169/2018
147788 8.10.10 Alte instalații și clădiri aferente infrastructurii feroviare, interoperabile

Instalații și clădiri aferente infrastructurii feroviare publice, altele decât cele prevăzute în anexa 2 la Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 și anexa 2 la Hotărârea Guvernului nr. 589/2006 care servesc exclusiv infrastructurii feroviare publice = 87 buc.
SRCF Timișoara, Brașov, București SRCF Craiova 895.935,00 Legea nr. 219/1998; Hotărârea Guvernului nr. 581/1998;
Hotărârea Guvernului
nr. 1.372/2008; Hotărârea Guvernului nr. 140/23.02.2010;
Hotărârea Guvernului
nr. 521/2.06.2010; Hotărârea Guvernului nr. 615/16.01.2011;
Hotărârea Guvernului
nr. 805/30.09.2015; Hotărârea Guvernului nr. 854/14.10.2015;
Hotărârea Guvernului nr. 707/27.09.2017
147789 8.10.10 Alte instalații și clădiri aferente infrastructurii feroviare, neinteroperabile Instalații și clădiri aferente infrastructurii feroviare publice, altele decât cele prevăzute în anexa 2 la Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 (clădiri ce adăpostesc instalații CEM, CED, SBW) = 35 clădiri SRCF Timișoara, Brașov, București SRCF Craiova 904.520,00

Legea nr. 219/1998; Hotărârea Guvernului nr. 581/1998;
Hotărârea Guvernului nr. 1.372/2008
147790 8.10.06 Teren aferent SRCF Craiova, linii interoperabile (mp) Teren SRCF Craiova suprafață de teren secții de circulație interoperabile SRCF Craiova - 42.860.144,00 mp SRCF Timișoara, Brașov, București SRCF Craiova 26.405,73

Legea nr. 219/1998; Hotărârea Guvernului nr. 581/1998;
Hotărârea Guvernului
nr. 727/21.07.2010; Protocol nr. 1.461/28.02.2011-
nr. 15.311/31.03.2011
CF 50459, 50456 Găneasa, CF 50443, 50451, 50434, 50432, 50450 Pleșoiu, CF 50212, 50203, CF 50208 Strejești, CF 50228, 50223, CF 50229 Grădinari, CF 35076 Ștefănești, CF 35068 Lungești, CF 35143, 35139 Ștefănești, CF 36602, 36603, 37214, 36571 Drăgășani, CF 35809, 35799, 35800 Prundeni, CF 35148, 35158, 35105 Orlești, CF 35443, 35288, 35444, 35857, 35294, 35445 Ionești, CF 36618, 36637, 36103, 36621, 36622 Băbeni
CF 36914, 36915, 36873 Mihăești, CF 46894, 46778, 51409, 46893, 29764, 29765, 52011, 51951 Râmnicu Vâlcea, CF 38133 Bujoreni, CF 36085, 36088, 36285, 36297 Călimănești, CF 36295, 36297, 36321, 31849, 31869, 31880, 31870 Filiași, CF 36060, 36059, 36086, 36294, 36057, 36061, 36058, 36191 Țânțăreni, CF 35405, 35479, 35530, 35470, 35525, 35526, 35471 Turburea
CF 35827 Aninoasa, CF 35546, 35549, 35553, 35547, 35548 Săulești, CF 35719, 35725, 35720 Bărbătești, CF 35621, 35620, 35636, 35641, 35635 Jupânești, CF 37029, 37030, 37589, 37567, 37565, 37562, 37566, 37073, 37071, 37072, 37069, 37070, 37066, 37065, 37075, 37074, 37067, 37068, 37067, 37068, 37064, 37572, 37026, 37028, 37027, 37031 Târgu Cărbunești
CF 36729, 36728, 35659, 35657, 35632, 35658 Scoarța, CF 46165, 46892, 47349, 47185, 47139, 47202, 46780, 40430, 49995, 49994, 51687, 51688, 51692, 47265, 44739, 47163 Târgu Jiu, CF 37112, 36295, 36296, 36029, 35995, 37434, 37436, 36754, F 37113, 37420, 37428, 37415, 37381, 37379, 37382, 37380, 37401, 37433, 37411, 37430 Bumbești-Jiu
CF 60689 Aninoasa, CF 64510, 64472 Petroșani, CF 35124, 35125, 35228, 35260 Ionești, CF 50425, 50322 Butoiești, CF 35715, 35799, 35798, 35716, 35797, 36060 Turceni, CF 35519, 36205, 35417, 35531, 35528 Plopșoru, CF 35987 Bălteni, CF 35682 Rovinari, CF 35830, 35849, 35848, 35995, 36510,36509 Bălteni
CF 35880, 35881 Fărcășești, CF 35684, 35683, 35689, 35789, 35801, 35674, 35733, 36022, 36023 Rovinari, CF 35894, 36016 Drăguțești, CF 35681, 35790 Rovinari, CF 35891, 35900, 35892, 36008, 35886 Drăguțești, CF 46220 Târgu Jiu, CF 35283, 35277, 35500 Borăscu, CF 35732 Turceni, CF 35857, 35856 Borăscu, CF 35194, 35190, 35452 Bolboși, CF 35278 Borăscu, CF 35269, 35790, 35824, 35826 Drăgotești, CF 36012, 36014 Borăscu, CF 35514, 35513 Bolboși
CF 22063, 23246 Videle, CF 20401, 20563, 20400, 20399 Blejești, CF 20143, 20311 Gălăteni, CF 20477, 20537 Olteni, CF 20443, 20438 Vârtoape, CF 20505 Olteni, CF 20232, 20331, 20336 Rădoiești, CF 20452, 20489 Drăgănești de Vede, CF 21309 Roșiori de Vede, CF 20130, 20719 Scrioaștea, CF 20693, 20770 Măldăeni, CF 50189, 50228, 50233, 50227, 50236, 50116, 50116 Mihăești, CF 50265, 50233 Radomirești, CF 20328, 20542 Gălăteni, CF 20669 Rădoiești, CF 20463 Drăgănești de Vede, CF 23476, 23517, 23510 Roșiori de Vede, CF 21083 Scrioaștea, CF 21374, 21807, 21380 Măldăeni, CF 54412 Caracal, CF 229147, 31918 Craiova, CF 31960 Ișalnița, CF 30523 Coțofenii din Față, CF 61272 Brădești, CF 50958, 51012, 51009, 51010 Butoiești, CF 52074, 51951, 51947, 51945, 51946, 51957, 51949, 52075, 52076 Strehaia, CF 50812, 50817, 50815, 50818, 50814 Tâmna, CF 50811, 50948, 50949, 50828, 508259, 50844 Prunișor, CF 53906, 53921, 53890, 53834, 53896, 53895, 53907, 53891, 53922 Șimian, CF 63610S, 63518, 63624, 63515, 63512, 63514, 63516 Drobeta-Turnu Severin
CF 50436, 50267 Radomirești, CF 50576, 50981, 51006 Dăneasa, CF 52319, 52392, 52338, 52409, 50810, 50809, 50815 Drăgănești-Olt, CF 50616, 50628 Dăneasa, CF 50623, 50091, 50127, 50732, 50741, 50827, 50824, 50072 Stoenești, CF 50130 Fărcașele, CF 50131 Stoenești, CF 50449, 50135 Fărcașele, CF 51989, 53720, 53725, 51818, 53609, 53724, 53742, 53949 Caracal, CF 50288, 50457, 50473, 50639, CF 51894, 52101, 53727 Caracal
CF 50324, 50338, 50614, F 50612 Dobrosloveni, CF 50067 Cezieni, CF 50583, 51034, 50620, 50648, 50650, 50876, 50874, 50871, 50875 Drăghiceni, CF 30189, 30276, 30794 Dioști, CF 31078, 31306, 31146 Leu, CF 30551 Teslui, CF 30930 Leu, CF 30389, 30554 Teslui, CF 30950, 31281 Leu, CF 30733, 30819 Coșoveni, CF 32019, 35399, 35362, 35398, 35444, 32610, 31534, 31735, CF 31777 Cârcea, CF 213349, 61763, 212278, CF 65330, 217866, 217857, 219993, 220716, 65330, 66404 Craiova
CF 842, 30746, 31901, 31893, 31890 Ișalnița, CF 591, 30509, 30510 Almaj, CF 374 Coțofenii din Față, CF 879, 31740 Brădești, CF 2833, 32203 Filiași, CF 2/NS, 3/NS Butoiești, CF 2/NS, 3/NS, 4/NS Stângăceaua, CF 7/NS, 11/NS, 4/NS, 10/NS, 9/NS, 2/NS, 3/NS, 5/NS, 8/NS, 6/NS, 2/NS Voloiac, CF 3/NS, 4/NS, 5/NS Tâmna, CF 56/NS, 59/NS, 54/NS, 57/NS, 53/NS, 55/NS, 58/NS Prunișor
CF 73/NS, 50256, 72/NS, 74/NS, 50233, 50169 Șimian, CF 51896, 274/NS, 281/NS, 275/NS, 288/NS, 51236, 279/NS, 285/NS, 183/NS, 179/NS, 173/NS, 187/NS, 175/NS, 184/NS, 176/NS Drobeta-Turnu Severin, CF 9/NS, 8/NS Orșova, CF 83922 Călinești, CF 89163, 88691 Pitești, CF 84973, 84966, 85026, 84987 Ștefănești, CF 84854, 88350, 89033, 89032, 89028, 89029 Pitești, CF 85541 Bradu
CF 86576 Pitești, CF 82196, 82224, 85545, 85729, 85543, 85734, 85731, 85732, 85730, 85567, 85735,
85736, 85733 Bradu, CF 81100, 81278, 81284, 81292, 81297, 81273, 81290, 81304, 81283, 81291, 81295,
81289, 81293, 81277, 81288, 81276, 81296, 81287, 81281, 81275, 81282, 81286, 81294, 81274, 81279,
81285, 81311, 83466, 83422, 83580, 80828, 80833, 80845, CF 80832 Costești
CF 80917, 81142, 81372, 81371 Buzoiești, CF 81084, 81080, 81081, CF 81280 Costești, CF 81136, 81319 Buzoiești, CF 81082 Costești, CF 80449 Stolnici, CF 81369, 81134 Buzoiești, CF 80438, 80594, 80589, 80587, 80593, 80585, 80436, 80439, 80592, 80586, 80579, 80599, 80598, 80597, 80600, 80539, 80437, 80595, 80584, 80602 Stolnici, CF 80253, 80254, 80322, 80295, 80235 Hârsești, CF 50207 Corbu
CF 50212, 50278, 50196, 50214 Corbu, CF 51781, 51581, 51577, 51565, 51568, 51350, 51765, 51770, 51764, 51354, 51567, 51775, 51773 Potcoava, 50128, 50108, 50123, 50130, CF 50308 Bălteni, CF 10987, 10987, 10990, 10990 Valea Mare, CF 55722 Slatina, CF 10986 Valea Mare, CF 18911, CF 55387 Slatina, CF 50729 Milcov, CF 55612 Slatina, CF 50780, 50723, 50728, 50724, 50781 Milcov, CF 51312 Slătioara, CF 51131 Piatra-Olt, CF 51243, 51339 Slătioara, CF 51328, 51140, 51373, CF 51394 Piatra-Olt
CF 50383 Găneasa, CF 51334, 50565, 50443, 51192 Piatra-Olt, CF 50285 Pârșcoveni, CF 50120 Bârza, 50234 Bârza, CF 51512, 51499, 51521, 50914, 50924, 50938 Balș, 51562, CF 51558, CF 51560 Balș, CF 30780, 30831 Robănești, CF 31813, 31803 Pielești, CF 30656 Robănești, CF 32007, 32134, 32005, 32110 Pielești, CF 34048, 34063 Cârcea, CF 215731, 217655 Craiova, CF 89440, 89516, 89525, 85611 Pitești, CF 85602 Pitești, CF 21310, 21312 Roșiori de Vede, CF 10526/N Alexandria, CF 23491, 23250, CF 23249, 25506 Roșiori de Vede, CF 50036, 50078 Șopârlița, CF 50475, 51186 Piatra-Olt
CF 51185, 51187, 51198 Piatra-Olt, CF 50162, 51269, 51270, 51268, 51319 Oșica de Sus, CF 50498, 50576, CF 50577, 50634 Brâncoveni, CF 50233, 51277, CF 51272, 51273, 51271, 50161, 50160, CF 50228 Oșica de Sus, CF 50276, 50523 Dobrosloveni, CF 50441, 51115 Fălcoiu, CF 50424, 50519, 50520, 50521, 50522, CF 50294, 50297, 50271, 50272, 50270, 50400, 50524, 50518 Dobrosloveni, CF 50125 Fărcașele, CF 51794 Caracal, CF 61763, 213402, CF 61764 Craiova
CF 4312 Malu Mare, CF 2022 Podari, CF 271 Țuglui, CF 227, 32138, 32137, 32136 Calopăr, CF 541 Segarcea, CF 120, 31002, 31003 Cerăt, CF 165 Giurgița, CF 105, 30667, 30666 Urzicuța, CF 140, 141, 30679 Afumați, CF 856, 86 Siliștea Crucii, CF 1828 Băilești, CF 585, 32895, 32900 Moțăței, CF 473, 31651 Maglavit, CF 2841 Calafat, CF 1121, 31869, 31860, 31881, 31859, 31883 Poiana Mare, CF 2839 Calafat, CF 32416 Calopăr, CF 33007, 33008 Segarcea, CF 31277, 31276, 31275, 31279 Cerăt, CF 31452, 31448 Giurgița, CF 31921 Urzicuța, CF 33042 Calafat, CF 33438, 33440 Poiana Mare
CF 37104, 36316, 37103, 36243, CF 51950, 51952, 51948 Strehaia, CF 51533, 51535, 51536, 51534, 51561
Corcova, CF 37033, 37564 Motru, CF 35720, 35808 Samarinești, CF 51368 Broșteni, CF 35030, 35747,
35045, 35010, 35034, 35335, 35185, 35336 Râmnicu Vâlcea, CF 35036, 35002, 35299, 35001, 35042,
35005, 35252, 35004 Budești, CF 35028, 35000, 35009, 35025, 35011, 35021, 35008, 35007, 35020, 35010,
35024, 35005, 35018, 35004, 35003 Golești, CF 1090/N Merișani, CF 874, 875 Băiculești, CF 293, 294
Ciofrângeni, 211922 Craiova, 45776 Târgu Jiu
CF 50315, 50316 Dobrosloveni, CF 50062, 50061 Cezieni, CF 30225, 30185, 30185, 30203 Dioști, CF 30259, 31213, 30257, 30258, 30323, 30260, 30261 Teslui, CF 30806 Leu, CF 30571, 30586, 30573, 30574, 30570, 30572 Coșoveni, CF 31605, 35329, 31603, 31745, 31745, CF 82193, 84998, 84993, 85524, 85525, 85522, 85523 Bradu, CF 81051, 81054, 81058, 81052, 81060, 81057, 81053, 81055, 81059 Costești
CF 81122, 81115, 81120, 81123 Buzoiești, CF 80448, 80421, 80420, 80419 Stolnici, CF 80213, 80236, 80212, 80211 Hârsești, CF 50174, 50203, 50211, 50213, 50202, 50159 Corbu, CF 51342, 50623 Potcoava, CF 50121, 50114, 50090, 50088, 50087, 50089 Bălteni, CF 55454 Slatina, CF 50954, 50952, 50958, 50959 Piatra-Olt, CF 50125, 50127 Pârșcoveni, CF 50189, 50188 Bârza, CF 51231, 51235, 51177 Balș, CF 31043, 31031, 32202 Pielești, CF 30397, 30910 Robănești
CF 31027, 31034, 31034, 31025, 31030, 31022, 32498, 32480, 31032, 31032, 31041, 31038, 31033, 31040, 31037 Pielești, CF 31718, 31706, 31705, 31714, 31712, 31720, 31715, 31719, 31703, 31704, 31713, 31724 Cârcea, CF 211738, 211769 Craiova, CF 4321 Malu Mare, CF 229, 228 Calopăr, CF 272 Țuglui, CF 542, 543, 544, 545, 33044 Segarcea, CF 474, 475 Maglavit, CF 1124, 1123, 1125, 1127, 1126, 30945, 30434, 32260, 32261 Poiana Mare
147791 8.10.06 Teren aferent SRCF Craiova, linii neinteroperabile (mp) Teren SRCF Craiova suprafața de teren secții de circulație neinteroperabile SRCF Craiova - 10.018.422 mp SRCF Timișoara, Brașov, București SRCF Craiova 1,00 Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998
CF 82218, 86457, 86458 Curtea de Argeș, CF 36299, 38153, 38331, 38490, 38420 Bălești, CF 45814, 46308, 53868, 54370, 53519, 53537 Târgu Jiu, CF 36046, 36051, 36049, 36039, 36038, 36045, 36040, 35649 Berbești, CF 35261, 35259, 35263, 35260, 35257 Șirineasa, CF 36047, 36037, 36044, 36042, 36050, 36041, 36038, 36075, 36083, 36082, 36084 Berbești, CF 82618, 82620, 82638, 82619, 82631, 82641, 82692, 82621, 82693 Mioveni, CF 20262 Salcia, CF 20168, 20169 Troian, CF 21882, 21897, 21881, 21880, 21875, 21877, 21876, 21879, 21904, 21899, 21900 Roșiori de Vede, CF 22682, 22728 Turnu Măgurele, CF 20679, 20693, 20691 Segarcea Vale, CF 20352, 20353, 20351, 20354, 20355, 20350 Lița, CF 84985, 855571, 84999 Bradu
147792 8.10.01 Liniile ferate de circulație și aparate de cale, interoperabile Lungimea totală a liniilor cf = 1.140,381 km, număr aparate cale echivalente = 1.364 buc., linii cf simple = 879,762 km, linii cf duble = 260,619 km, linii cf electrificate = 720,749 km, TN = 287 buc., peroane = 12 buc., pasaje pietonale = 1 buc. SRCF Cluj, Brașov, Craiova SRCF Timișoara 397.734.524,67 Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, Hotărârea Guvernului nr. 140/2010, Hotărârea Guvernului nr. 235/2013, Hotărârea Guvernului nr. 239/2013, Hotărârea Guvernului nr. 507/2015, Hotărârea Guvernului nr. 351/2016, Hotărârea Guvernului nr. 632/2011; Hotărârea Guvernului nr. 707/2017
147793 8.10.01 Liniile ferate de circulație și aparate de cale, neinteroperabile Lungimea totală a liniilor cf = 1.027,915 km, nr. aparate cale = 804 buc., lungime linii ferate simple = 1.027,915 km, lungime linii cf electrificate = 42,110 km, peroane = 4 buc., TN = 514 buc. SRCF Cluj, Brașov, Craiova SRCF Timișoara 91.337.794,00 Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, Hotărârea Guvernului nr. 140/2010, Hotărârea Guvernului nr. 632/2011; Hotărârea Guvernului nr. 707/2017
147794 8.10.02 Poduri care au legătură cu liniile ferate deschise circulației acestora, interoperabile Poduri = 1.325 buc., podețe = 111 buc. SRCF Cluj, Brașov, Craiova SRCF Timișoara 93.317.366,66 Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, Hotărârea Guvernului nr. 140/2010, Hotărârea Guvernului nr. 1.235/2012, Hotărârea Guvernului nr. 235/2013, Hotărârea Guvernului nr. 239/2013, Hotărârea Guvernului nr. 707/2017
Se va atribui de către MFP. 8.10.03 Tuneluri, interoperabile Tuneluri = 23 buc. SRCF Cluj, Brașov, Craiova SRCF Timișoara 167.086.920,44 Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, Hotărârea Guvernului nr. 140/2010
Se va atribui de către MFP. 8.10.04 Viaductele și alte lucrări de artă, interoperabile Viaducte = 7 buc., pasaje inferioare = 33 buc., pasarele = 5 buc., pasaje superioare = 1 buc. SRCF Cluj, Brașov, Craiova SRCF Timișoara 40.260.445,28 Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, Hotărârea Guvernului nr. 140/2010, Hotărârea Guvernului nr. 707/2017
147795 8.10.02 Poduri care au legătură cu liniile ferate deschise circulației acestora, neinteroperabile Poduri = 706 buc., podețe = 731 buc. SRCF Cluj, Brașov, Craiova SRCF Timișoara 27.496.093,00 Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, Hotărârea Guvernului nr. 140/2010, Hotărârea Guvernului nr. 707/2017
Se va atribui de către MFP. 8.10.03 Tuneluri, neinteroperabile Tuneluri = 17 buc. SRCF Cluj, Brașov, Craiova SRCF Timișoara 16.376.041,47 Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, Hotărârea Guvernului nr. 140/2010
Se va atribui de către MFP. 8.10.04 Viaductele și alte lucrări de artă, neinteroperabile Viaducte = 12 buc., pasaje inferioare = 5 buc. SRCF Cluj, Brașov, Craiova SRCF Timișoara 209.277,00 Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, Hotărârea Guvernului nr. 140/2010
147796 8.10.05 Lucrări geotehnice de protecție și de consolidare, interoperabile Ziduri de sprijin = 178 buc., drenuri = 1.535 buc., pereuri = 809 buc. SRCF Cluj, Brașov, Craiova SRCF Timișoara 122.951.706,29 Legea nr. 219/1998; Hotărârea Guvernului nr. 581/1998; Hotărârea Guvernului nr. 140/23.02.2010; Hotărârea Guvernului nr. 235/8.05.2013; Hotărârea Guvernului nr. 239/8.05.2013; Hotărârea Guvernului nr. 707/27.09.2017
147797 8.10.05 Lucrări geotehnice de protecție și de consolidare, neinteroperabile Număr drenuri = 488 buc., număr pereuri = 353 buc., număr ziduri sprijin = 279 buc. SRCF Cluj, Brașov, Craiova SRCF Timișoara 85.651.048,00 Legea nr. 219/1998; Hotărârea Guvernului nr. 581/1998; Hotărârea Guvernului nr. 140/23.02.2010
147798 8.10.07 Instalații fixe de siguranță și de conducere operativă a circulației feroviare interoperabile Număr instalații CE = 6 buc., număr instalații SBW, CEM = 22 buc., instalații CED = 58 buc., BLA = 366,334 km,
LC = 883,4764 km, PS PSS = 23 buc., ST = 9 buc., grup electrogen = 30 buc., clădiri = 151 buc., stații transformare = 2 buc.
SRCF Cluj, Brașov, Craiova SRCF Timișoara 247.723.759,25 Legea nr. 219/1998; Hotărârea Guvernului nr. 581/1998; Hotărârea Guvernului nr. 618/2008; Hotărârea Guvernului nr. 140/23.02.2010; Hotărârea Guvernului nr. 235/8.05.2013; Hotărârea Guvernului nr. 239/8.05.2013; Hotărârea Guvernului nr. 351/11.05.2016; Hotărârea Guvernului nr. 707/27.09.2017; Hotărârea Guvernului nr. 115/2018
147799 8.10.07 Instalații fixe de siguranță și de conducere operativă a circulației feroviare neinteroperabile Număr instalații SBW, CEM = 29 buc., număr instalații CED = 7 buc., BLA = 19,586 km, LC = 82,493 km, PS PSS = 2 buc., grup electrogen = 3 buc., clădiri = 87 buc. SRCF Cluj, Brașov, Craiova SRCF Timișoara 21.525.800,00 Legea nr. 219/1998; Hotărârea Guvernului nr. 581/1998; Hotărârea Guvernului nr. 140/23.02.2010; Hotărârea Guvernului nr. 507/1.07.2015
147800 8.10.10 Alte instalații și clădiri aferente infrastructurii feroviare, interoperabile Instalații și clădiri aferente infrastructurii feroviare publice, altele decât cele prevăzute în anexa 2 la Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 (drezine = 3 buc., coș fum = 1 buc., macara ferov. = 1 buc., platformă ridic. telescopică = 1 buc., cabină SBW = 2 buc., canal colector = 1 buc., rețele canalizare = 1 buc., racord termoficare = 1 buc., cabină acari = 16 buc.) SRCF Cluj, Brașov, Craiova SRCF Timișoara 5.350.139,84 Legea nr. 219/1998; Hotărârea Guvernului nr. 581/1998; Hotărârea Guvernului nr. 140/23.02.2010; Hotărârea Guvernului nr. 235/8.05.2013; Hotărârea Guvernului nr. 707/27.09.2017
147801 8.10.10 Alte instalații și clădiri aferente infrastructurii feroviare, neinteroperabile Instalații și clădiri, altele decât cele prevăzute în anexa 2 la Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 (TN = 6 buc., clădiri = 5 buc., rețele apă = 1 buc., rețele termice = 1 buc.) SRCF Cluj, Brașov, Craiova SRCF Timișoara 46.254,00 Legea nr. 219/1998; Hotărârea Guvernului nr. 581/1998; Hotărârea Guvernului nr. 140/23.02.2010
147802 8.10.06 Teren aferent SRCF Timișoara, linii interoperabile (mp) 36.757.271 mp SRCF Cluj, Brașov, Craiova SRCF Timișoara 1 Legea nr. 219/1998; Hotărârea Guvernului nr. 581/1998; Hotărârea Guvernului nr. 704/10.06.2009
147803 8.10.06 Teren aferent SRCF Timișoara, linii neinteroperabile (mp) 13.957.231 mp SRCF Cluj, Brașov, Craiova SRCF Timișoara 1 Legea nr. 219/1998; Hotărârea Guvernului nr. 581/1998
147804 8.10.01 Liniile ferate de circulație și aparate de cale, interoperabile Lungimea totală a liniilor cf = 1.637,327 km reali; număr aparate de cale echivalente = 1.844 buc.; linii cf simple = 840,180 km reali; linii cf duble = 507,697 km reali; linii cf electrificate = 531,128 km reali; treceri la nivel cu liniile cf = 742 buc.; pasaje pietonale = 9 buc.; peroane = 9 buc. SRCF Iași, Brașov, Timișoara SRCF Cluj 799.682.789,01 Legea nr. 219/1998; Hotărârea Guvernului nr. 581/1998; Hotărârea Guvernului nr. 140/23.02.2010; Hotărârea Guvernului nr. 1.235/12.12.2012; Hotărârea Guvernului nr. 507/1.07.2015; Hotărârea Guvernului nr. 632/16.06.2011; Hotărârea Guvernului nr. 115/2018
147805 8.10.01 Liniile ferate de circulație și aparate de cale, neinteroperabile Lungimea totală a liniilor cf = 420,249 km reali; număr aparate de cale echivalente = 271 buc.; Linii cf simple = 399,055 km; Linii cf electrificate = 7,742 km; treceri la nivel cu cf = 309 buc.; pasaje pietonale = 2 buc. SRCF Iași, Brașov, Timișoara SRCF Cluj 158.857.949,00 Legea nr. 219/1998; Hotărârea Guvernului nr. 581/1998; Hotărârea Guvernului nr. 140/23.02.2010; Hotărârea Guvernului nr. 507/1.07.2015; Hotărârea Guvernului nr. 632/16.06.2011; Hotărârea Guvernului nr. 115/2018
147806 8.10.02 Poduri care au legătură cu liniile ferate deschise circulației acestora, interoperabile Număr poduri = 395 buc.; podețe = 1.827 buc. SRCF Iași, Brașov, Timișoara SRCF Cluj 156.210.703,71 Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998; Hotărârea Guvernului nr. 140/23.02.2010; Hotărârea Guvernului nr. 686/6.07.2011; Hotărârea Guvernului nr. 507/1.07.2015
Se va atribui de către MFP. 8.10.03 Tunelele, interoperabile Număr tunele = 20 buc. SRCF Iași, Brașov, Timișoara SRCF Cluj 104.266.353,00 Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998
Se va atribui de către MFP. 8.10.04 Viaductele și alte lucrări de artă, interoperabile Număr viaducte = 28 buc.; număr pasaje inferioare = 39 buc.; Număr pasaje superioare = 4 buc.; Pasarelă = 1 buc. SRCF Iași, Brașov, Timișoara SRCF Cluj 34.539.210,00 Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998
147807 8.10.02 Poduri care au legătură cu liniile ferate deschise circulației acestora, neinteroperabile Număr poduri = 113 buc.; număr podețe = 805 buc. SRCF Iași, Brașov, Timișoara SRCF Cluj 24.547.556,00 Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998; Hotărârea Guvernului nr. 140/23.02.2010; Hotărârea Guvernului nr. 507/1.07.2015; Hotărârea Guvernului nr. 115/2018
Se va atribui de către MFP. 8.10.03 Tunelele, neinteroperabile Număr tunele = 1 buc. SRCF Iași, Brașov, Timișoara SRCF Cluj 529.337,00 Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998
Se va atribui de către MFP. 8.10.04 Viaductele și alte lucrări de artă, neinteroperabile Număr pasaje inferioare = 2 buc. SRCF Iași, Brașov, Timișoara SRCF Cluj 109.561,00 Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998
147808 8.10.05 Lucrări geotehnice de protecție și de consolidare, interoperabile Apeducte, drenuri = 277.032 mc, ziduri de retenție, șanțuri, chesoane, canale, ziduri de sprijin = 200.567 mc, praguri, epiuri, apărări de maluri, plantații de arbori, arbuști, spații verzi; (tip și structură rezistentă lucrări geotehnice de protecție și consolidare) SRCF Iași, Brașov, Timișoara SRCF Cluj 4.768.711,00 Legea nr. 219/1998; Hotărârea Guvernului nr. 581/1998; Hotărârea Guvernului nr. 140/23.02.2010; Hotărârea Guvernului nr. 507/1.07.2015
147809 8.10.05 Lucrări geotehnice de protecție și de consolidare, neinteroperabile Apeducte, drenuri = 40.611 mc, ziduri de retenție, șanțuri, chesoane, canale, ziduri de sprijin = 35.374 mc, praguri, epiuri, apărări de maluri, plantații de arbori, arbuști, spații verzi; (tip și structură rezistentă lucrări geotehnice de protecție și consolidare) SRCF Iași, Brașov, Timișoara SRCF Cluj 689.612,00 Legea nr. 219/1998; Hotărârea Guvernului nr. 581/1998; Hotărârea Guvernului nr. 140/23.02.2010; Hotărârea Guvernului nr. 507/1.07.2015
147810 8.10.07 Instalații fixe de siguranță și de conducere operativă a circulației feroviare interoperabile Ansamblul de echipamente mecanice, electrice, electronice și de tehnică de calcul; instalații SBW, CEM = 47 buc.; instalații CED = 69 buc.; BLA = 601,463 km; linie de contact = 614,983 km; stații de transformare = 60 buc.; substații de tracțiune = 5 buc.; clădiri = 50 buc.; grupuri electrogene = 78 buc. SRCF Iași, Brașov, Timișoara SRCF Cluj 325.264.783,09 Legea nr. 219/1998; Hotărârea Guvernului nr. 581/1998; Hotărârea Guvernului nr. 140/23.02.2010; Hotărârea Guvernului nr. 507/1.07.2015; Hotărârea Guvernului nr. 115/2018
147811 8.10.07 Instalații fixe de siguranță și de conducere operativă a circulației feroviare neinteroperabile Ansamblul de echipamente mecanice, electrice, electronice și de tehnică de calcul; instalații SBW, CEM = 22 buc.; stații de transformare = 2 buc. SRCF Iași, Brașov, Timișoara SRCF Cluj 5.370.559,00 Legea nr. 219/1998; Hotărârea Guvernului nr. 581/1998; Hotărârea Guvernului nr. 507/1.07.2015; Hotărârea Guvernului nr. 115/2018
Se va radia de către MFP 147812 8.10.10 Alte instalații și clădiri aferente infrastructurii feroviare, interoperabile Instalații și clădiri aferente infrastructurii feroviare publice, altele decât cele prevăzute în anexa 2 la Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 care servesc exclusiv infrastructurii feroviare publice SRCF Iași, Brașov, Timișoara SRCF Cluj 0,00
147814 8.10.06 Teren aferent SRCF Cluj, secții interoperabile 31.788.486,82 mp SRCF Iași, Brașov, Timișoara SRCF Cluj 1,00 Legea nr. 219/1998; Hotărârea Guvernului nr. 581/1998; Hotărârea Guvernului nr. 1.604/2006; Hotărârea Guvernului nr. 458/30.06.2017
147815 8.10.06 Teren aferent SRCF Cluj, secții neinteroperabile 5.441.052,21 mp SRCF Iași, Brașov, Timișoara SRCF Cluj 1,00 Legea nr. 219/1998; Hotărârea Guvernului nr. 581/1998
147816 8.10.01 Liniile ferate de circulație și aparate de cale, interoperabile Lungimea totală a liniilor CF = 1.325,848 km; nr. aparate de cale = 1.254 buc.; linii cf simple = 913,053 km; linii cf duble = 812 km; linii cf electrificate = 578,504 km; peroane = 5 buc.; treceri la nivel = 56 buc. SRCF Cluj, Iași, Galați, București, Craiova, Timișoara SRCF Brașov 560.715.225,22 Legea nr. 219/1998; Hotărârea Guvernului nr. 581/1998; Hotărârea Guvernului nr. 1.741/2006; Hotărârea Guvernului nr. 140/23.02.2010; Hotărârea Guvernului nr. 615/16.01.2011; Hotărârea Guvernului nr. 1.235/12.12.2012; Hotărârea Guvernului nr. 854/14.10.2015; Hotărârea Guvernului nr. 876/14.11.2013; Hotărârea Guvernului nr. 632/16.06.2011
147817 8.10.01 Liniile ferate de circulație și aparate de cale, neinteroperabile Lungimea totală a liniilor = 491.715 km, linii cf simple = 491.715 km; linii cf electrificate = 20,7 km; aparate de cale = 369 buc.; peroane = 1 buc. SRCF Cluj, Iași, Galați, București, Craiova, Timișoara SRCF Brașov 130.133.192,16 Legea nr. 219/1998; Hotărârea Guvernului nr. 581/1998; Hotărârea Guvernului nr. 140/23.02.2010
147818 8.10.02 Poduri care au legătură cu liniile ferate deschise circulației acestora, interoperabile Nr. de poduri = 362 buc.; nr. de podețe = 1.509 buc.; nr. poduri provizorii = 114 buc.; nr. grinzi metalice = 1.029 buc.; nr. portal gabarit = 1 buc.; nr. porți gabarit = 5 buc.; nr. subtraversări = 1 buc. SRCF Cluj, Iași, Galați, București, Craiova, Timișoara SRCF Brașov 106.633.559,89 Legea nr. 219/1998; Hotărârea Guvernului nr. 581/1998; HAGA96/22.11.2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.022/2008; Hotărârea Guvernului nr. 140/23.02.2010; Hotărârea Guvernului nr. 615/16.06.2011; Hotărârea Guvernului nr. 1.235/12.12.2012; Hotărârea Guvernului nr. 876/14.11.2013; Hotărârea Guvernului nr. 854/14.10/2015
Se va atribui de către MFP 8.10.03 Tunelele, interoperabile Nr. tunele = 13 buc. SRCF Cluj, Iași, Galați, București, Craiova, Timișoara SRCF Brașov 73.736.204,65 Legea nr. 219/1998; Hotărârea Guvernului nr. 581/1998; HAGA96/22.11.2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.022/2008; Hotărârea Guvernului nr. 140/23.02.2010; Hotărârea Guvernului nr. 876/14.11.2013
Se va atribui de către MFP. 8.10.04 Viaductele și alte lucrări de artă, interoperabile Nr. de viaducte = 6 buc.; nr. de pasaje inferioare = 8 buc. SRCF Cluj, Iași, Galați, București, Craiova, Timișoara SRCF Brașov 21.551.083,00 Legea nr. 219/1998; Hotărârea Guvernului nr. 581/1998; HAGA96/22.11.2007; Hotărârea Guvernului nr. 876/14.11.2013
147819 8.10.02 Poduri care au legătură cu liniile ferate deschise circulației acestora, neinteroperabile Număr poduri = 124 buc.; număr podețe = 801 buc. SRCF Cluj, Iași, Galați, București, Craiova, Timișoara SRCF Brașov 41.782.598,00 Legea nr. 219/1998; Hotărârea Guvernului nr. 581/1998; Hotărârea Guvernului nr. 140/23.02.2010
Se va atribui de către MFP. 8.10.03 Tunelele, neinteroperabile Tunele = 3 buc. SRCF Cluj, Iași, Galați, București, Craiova, Timișoara SRCF Brașov 91.434.485,00 Legea nr. 219/1998; Hotărârea Guvernului nr. 581/1998; Hotărârea Guvernului nr. 140/23.02.2010
Se va atribui de către MFP. 8.10.04 Viaductele și alte lucrări de artă, interoperabile Nr. de viaducte = 2 buc. SRCF Cluj, Iași, Galați, București, Craiova, Timișoara SRCF Brașov 2.323.982,00 Legea nr. 219/1998; Hotărârea Guvernului nr. 581/1998; Hotărârea Guvernului nr. 140/23.02.2010


147820


8.10.05


Lucrări geotehnice de protecție și de consolidare, interoperabile
Total lucrări 107 buc., din care: ziduri de retenție, șanțuri, chesoane, canale ziduri de sprijin = 43 buc.; hore, contraforturi, polate, pereuri = 15 buc.; Apeducte, drenuri = 2 buc.; praguri, epiuri, apărări de maluri, anrocamente, plantații de arbori, arbuști, spații verzi (tip și structură rezistență lucrări geotehnice de protecție și consolidare) = 47 buc.

SRCF Cluj, Iași, Galați, București, Craiova, Timișoara


SRCF Brașov


20.287.162,86


Legea nr. 219/1998; Hotărârea Guvernului nr. 581/1998;
Hotărârea Guvernului
nr. 140/23.02.2010; Hotărârea Guvernului nr. 876/14.11.2013
147821 8.10.05 Lucrări geotehnice de protecție și de consolidare, neinteroperabile Apeducte, drenuri = 1 buc.; ziduri de retenție, șanțuri, chesoane, canale, ziduri de sprijin = 8 buc.; hore, contraforturi, polate, pereuri = 2 buc.; praguri, epiuri, apărări de maluri, plantații, spații verzi praguri, epiuri, apărări de maluri, plantații de arbuști, arbuști, spații verzi (tip și structură rezistență lucrări geotehnice de protecție și consolidare) = 21 buc. SRCF Cluj, Iași, Galați, București, Craiova, Timișoara SRCF Brașov 9.895.569,00 Legea nr. 219/1998; Hotărârea Guvernului nr. 581/1998
147822 8.10.07 Instalații fixe de siguranță și de conducere operativă a circulației feroviare interoperabile Ansamblul de echipamente mecanice, electrice, electronice și de tehnică de calcul. Instalații SBW, CEM = 18 buc.; instalații CED = 59 buc.; instalații BLA = 707,684 km; instalații BAT, SAT = 13 buc.; instalații CE = 3 buc.; linie de contact = 938,920 km; stații transformare = 88 buc.; stații tracțiune = 11 buc.; clădiri= 26 buc.; clădire CE cu instalații aferente = 1 buc.; grupuri electrogene = 7 buc.; cabine = 2 buc. SRCF Cluj, Iași, Galați, București, Craiova, Timișoara SRCF Brașov 215.327.105,64 Legea nr. 219/98, Hotărârea Guvernului nr. 581/98; Hotărârea Guvernului nr. 1.741/2006; Hotărârea Guvernului nr. 618/2008; Hotărârea Guvernului nr. 140/23.02.2010; Hotărârea Guvernului nr. 521/2.06.2010; Hotărârea Guvernului nr. 615/16.06.2011; Hotărârea Guvernului nr. 1.235/12.12.2012; Hotărârea Guvernului nr. 854/14.10.2015; Hotărârea Guvernului nr. 876/14.11.2013; Hotărârea Guvernului nr. 115/2018
147823 8.10.07 Instalații fixe de siguranță și de conducere operativă a circulației feroviare neinteroperabile Ansamblul de echipamente mecanice, electrice, electronice și de tehnică de calcul; instalații SBW, CEM = 32 buc.; BLA = 4,665 km; linia de contact = 23,63 km; instalații CED = 5 buc.; instalații SAT = 1 buc.; stații transformare = 2 buc.; clădiri = 1 buc.; cabină = 1 buc.; inst. de iluminat = 1 buc. SRCF Cluj, Iași, Galați, București, Craiova, Timișoara SRCF Brașov 3.403.593,42 Legea nr. 219/1998; Hotărârea Guvernului nr. 581/1998; Hotărârea Guvernului nr. 140/23.02.2010
147826 8.10.06 Teren aferent SRCF Brașov, secții interoperabile (mp) 37.815.942 mp SRCF Cluj, Iași, Galați, București, Craiova, Timișoara SRCF Brașov 1 Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998; Hotărârea Guvernului nr. 75/2.02.2012
CF 134738, CF119735, CF78076, CF34014, CF98606, CF78833, CF98607, CF87798, CF 103450
147827 8.10.06 Teren aferent SRCF Brașov, secții neinteroperabile (mp) 14.824.674 mp SRCF Cluj, Iași, Galați, București, Craiova, Timișoara SRCF Brașov 1 Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998; Hotărârea Guvernului nr. 1.592/16.12.2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.002/29.09.2010
147828 8.10.01 Liniile ferate de circulație și aparate de cale, interoperabile Lungimea totală a liniilor CF = 1.483,835 km; nr. aparate de cale = 1.433 buc; linii cf simple = 426,124 km; linii cf duble = 773,778 km; linii cf electrificate = 940,508 km; Pasaje pietonale ( tunele pietonale ) = 3 SRCF Cluj, Galați SRCF Iași 916.974.180,70 Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998; Hotărârea Guvernului nr. 1.372/2008; Hotărârea Guvernului nr. 140/23.02.2010; Hotărârea Guvernului nr. 518/2.06.2010; Hotărârea Guvernului nr. 507/1.07.2015; Hotărârea Guvernului nr. 632/16.06.2011
147829 8.10.01 Liniile ferate de circulație și aparate de cale, neinteroperabile Lungimea totală a liniilor CF = 581,001 km; nr. aparate de cale = 257 buc; linii cf simple = 437,283 km; linii cf duble = 0,000 km; linii cf electrificate = 69,111 km; Pasaje pietonale (tunele pietonale) = 3 buc. SRCF Cluj, Galați SRCF Iași 235.189.893,22 Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998; Hotărârea Guvernului nr. 1.372/2008; Hotărârea Guvernului nr 507/1.07.2015; Hotărârea Guvernului nr. 632/16.06.2011
147830 8.10.02 Poduri care au legătură cu liniile ferate deschise circulației acestora, interoperabile Număr de poduri = 421 buc.
Număr de podețe = 1.051 buc.
SRCF Cluj, Galați SRCF Iași 122.895.730,37 Legea nr. 219/1998; Hotărârea Guvernului nr. 581/1998; Hotărârea Guvernului nr. 1.372/2008; Hotărârea Guvernului nr. 876/14.11.2013
Se va atribui de către MFP. 8.10.03 Tunelele, interoperabile Tunele = 14 buc. SRCF Cluj, Galați SRCF Iași 110.046.672,20 Legea nr. 219/1998; Hotărârea Guvernului nr. 581/1998
Se va atribui de către MFP. 8.10.04 Viaductele și alte lucrări de artă, interoperabile Nr. viaducte = 9 buc.
Nr. pasaje = 20 buc.
SRCF Cluj, Galați SRCF Iași 17.868.789,77 Legea nr. 219/1998; Hotărârea Guvernului nr. 581/1998; Hotărârea Guvernului nr. 515/2.06.2010; Protocol nr. 1/41/16.12.2010 și 111080/16.12.2010
147831 8.10.02 Poduri care au legătură cu liniile ferate deschise circulației acestora, neinteroperabile Număr de poduri = 251 buc.
Număr de podețe = 808 buc.
SRCF Cluj, Galați SRCF Iași 59.110.563,16 Legea nr. 219/1998; Hotărârea Guvernului nr. 581/1998; Hotărârea Guvernului nr. 1.372/2008; Hotărârea Guvernului nr. 507/1.07.2015; Hotărârea Guvernului nr. 115/2018
Se va atribui de către MFP. 8.10.03 Tunelele, neinteroperabile Tunele = 3 buc. SRCF Cluj, Galați SRCF Iași 54.750.598,67 Legea nr. 219/1998; Hotărârea Guvernului nr. 581/1998
Se va atribui de către MFP. 8.10.04 Viaductele și alte lucrări de artă, neinteroperabile Nr. viaducte = 2 buc.
Nr. pasaje = 11 buc.
SRCF Cluj, Galați SRCF Iași 8.201.960,23 Legea nr. 219/1998; Hotărârea Guvernului nr. 581/1998
147832 8.10.05 Lucrări geotehnice de protecție și de consolidare, interoperabile Apeducte, drenuri = 1.244 buc.
Șanțuri, chesoane, canale ziduri de sprijin = 2.365 buc.
Hore, contraforturi, polate, pereuri = 499 buc.
SRCF Cluj, Galați SRCF Iași 37.462.947,85 Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998; Hotărârea Guvernului nr 1.372/2008
147833 8.10.05 Lucrări geotehnice de protecție și de consolidare, neinteroperabile Apeducte, drenuri = 532 buc.
Șanțuri, chesoane, canale ziduri de sprijin = 1.358 buc.
Hore, contraforturi, polate, pereuri = 216 buc.
SRCF Cluj, Galați SRCF Iași 12.179.201,87 Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998; Hotărârea Guvernului nr. 1.372/2008
147834 8.10.07 Instalații fixe de siguranță și de conducere operativă a circulației feroviare interoperabile Instalații SBW, CEM = 9 buc.
Instalații CED = 82 buc.
Instalații BLA = 985 km
Linie de contact = 1.354,1 km
Stații de transformare = 11 buc.
SRCF Cluj, Galați SRCF Iași 320.564.877,62 Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998; Hotărârea Guvernului nr 1.372/2008
147835 8.10.07 Instalații fixe de siguranță și de conducere operativă a circulației feroviare neinteroperabile Instalații SBW, CEM = 32 buc.
Instalații CED = 2 buc.
Instalații BLA = 6 km
Linie de contact = 43,2 km
Stații de transformare = 1 buc.
SRCF Cluj, Galați SRCF Iași 12.798.540,82 Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998; Hotărârea Guvernului nr. 1.372/2008
147836 8.10.10 Alte instalații și clădiri aferente infrastructurii feroviare interoperabile Instalații și clădiri aferente infr. feroviare publice, altele decât cele prevăzute în anexa 2 la Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 care servesc exclusiv infrastructurii feroviare publice SRCF Cluj, Galați SRCF Iași 1.069.199,68 Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998
147837 8.10.10 Alte instalații și clădiri aferente infrastructurii feroviare neinteroperabile Instalații și clădiri aferente infr. feroviare publice, altele decât cele prevăzute în anexa 2 la Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 care servesc exclusiv infrastructurii feroviare publice SRCF Cluj, Galați SRCF Iași 255.833,99 Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998
147838 8.10.06 Teren aferent Regionala CFR Iași, linii interoperabile 26.273.949 mp SRCF Cluj, Galați SRCF Iași 1,00 Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998
147839 8.10.06 Teren aferent Regionala CFR Iași, linii neinteroperabile 13.256.045 mp SRCF Cluj, Galați SRCF Iași 1,00 Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998
147840 8.10.01 Linii ferate de circulație și aparate de cale, interoperabile Lungimea totală a liniilor cf = 1.295,868 km; număr aparate de cale = 1.905 buc.; linii cf simple = 340,480 km; linii cf duble = 476,42 km; linii cf electrificate = 1.165,239 km; linii cf neelectrificate = 372,381 km număr treceri la nivel cu CF = 4 buc.; număr peroane = 4 buc.; număr copertine = 3 buc. SRCF Iași, Brașov, București, Constanța, Republica Moldova SRCF Galați 438.823.070,30 Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998; Hotărârea Guvernului nr. 1.372/2008; Hotărârea Guvernului nr. 140/23.02.2010; Hotărârea Guvernului nr. 41/3.02.2016; Hotărârea Guvernului nr. 632/16.06.2011; Hotărârea Guvernului nr. 115/2018; Hotărârea Guvernului nr. 445/2018
147841 8.10.01 Linii ferate de circulație și aparate de cale, neinteroperabile Lungimea totală a liniilor cf = 378,109 km; nr. aparate de cale = 177 buc.; linii cf simple = 378,109 km; linii cf neelectrificate =378,109 km SRCF Iași, Brașov, București, Constanța, Republica Moldova SRCF Galați 79.197.377,00 Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998; Hotărârea Guvernului nr. 1.372/2008; Hotărârea Guvernului nr. 41/3.02.2016; Hotărârea Guvernului nr. 632/16.06.2011; Hotărârea Guvernului nr. 115/2018
147842 8.10.02 Poduri care au legătură cu liniile ferate deschise circulației acestora, interoperabile Nr. poduri = 219 buc. Nr. podețe = 349 buc. SRCF Iași, Brașov, București, Constanța, Republica Moldova SRCF Galați 152.860.319,17 Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, Hotărârea Guvernului nr 1.372/2008 Hotărârea Guvernului nr. 140/2010 Hotărârea Guvernului nr. 1.235/2012
Se va atribui de către MFP. 8.10.03 Tuneluri de cale ferată, interoperabile Număr tunele = 5 buc. SRCF Iași, Brașov, București, Constanța, Republica Moldova SRCF Galați 14.962.763,07 Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 Hotărârea Guvernului nr. 140/2010; Hotărârea Guvernului nr. 445/2018
Se va atribui de către MFP. 8.10.04 Viaducte și alte lucrări de artă, interoperabile Număr pasaje superioare = 5 buc. Număr pasaje inferioare = 8 buc. SRCF Iași, Brașov, București, Constanța, Republica Moldova SRCF Galați 6.565.686,00 Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, Hotărârea Guvernului nr. 140/2010
147843 8.10.02 Poduri care au legătură cu liniile ferate deschise circulației acestora, neinteroperabile Nr. de poduri = 101 buc. Nr. de podețe = 280 buc. SRCF Iași, Brașov, București, Constanța, Republica Moldova SRCF Galați 17.663.121,00 Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, Hotărârea Guvernului nr. 1.372/2008
Se va atribui de către MFP. 8.10.03 Tuneluri de cale ferată, neinteroperabile Nr. de tunele = 1 buc. SRCF Iași, Brașov, București, Constanța, Republica Moldova SRCF Galați 12.278.116,00 Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998
147844 8.10.05 Lucrări geotehnice de protecție și de consolidare plantații de protecție a liniilor ferate interoperabile Apeducte, drenuri, casiuri, ziduri de retenție, șanțuri, chesoane, canale, ziduri de sprijin, hore, contraforturi, polate, pereuri, praguri, epiuri, apărări de maluri, plantații de arbori, arbuști, spații verzi SRCF Iași, Brașov, București, Constanța, Republica Moldova SRCF Galați 12.456.189,52 Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998; Hotărârea Guvernului nr. 1.372/2008
147845 8.10.05 Lucrări geotehnice de protecție și de consolidare plantații de protecție a liniilor ferate neinteroperabile Apeducte, drenuri, casiuri, ziduri de retenție, șanțuri, chesoane, canale, ziduri de sprijin, hore, contraforturi, polate, pereuri, praguri, epiuri, apărări de maluri, plantații de arbori, arbuști, spații verzi SRCF Iași, Brașov, București, Constanța, Republica Moldova SRCF Galați 3.463.902,00 Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998
147846 8.10.07 Instalații fixe de siguranță și de conducere operativă a circulației feroviare interoperabile Ansamblul de echipamente mecanice, electrice, electronice și de tehnică de calcul; ansamblul de echipamente electromecanice; instalațiile automate; liniile de contact cu toate instalațiile aferente, instalațiile din substațiile de tracțiune electrică, posturile de secționare și subsecționare, posturi de transformare; grupurile electrogene; instalațiile de lumină și forță cu toate anexele acestora, clădirile destinate exclusiv pentru acestea - Instalații (CED, CEM, SBW, TM, TS, CAM, BLSAR, BLA, GE, LC, LEA, LES, STE, CDS, PT, PTA, PTZ, PCV, PS, PSS, etc.) = 873 buc. Clădiri aferente instalațiilor = 110 buc. SRCF Iași, Brașov, București, Constanța, Republica Moldova SRCF Galați 366.107.577,34 Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998; Hotărârea Guvernului nr. 1.372/2008; Hotărârea Guvernului nr. 140/2010; Hotărârea Guvernului nr. 115/2018
147847 8.10.07 Instalații fixe de siguranță și de conducere operativă a circulației feroviare neinteroperabile Ansamblul de echipamente mecanice, electrice, electronice și de tehnică de calcul; ansamblul de echipamente electromecanice; instalațiile automate; liniile de contact cu toate instalațiile aferente, instalațiile din substațiile de tracțiune electrică, posturile de secționare și subsecționare, posturi de transformare; grupurile electrogene; instalațiile de lumină și forță cu toate anexele acestora, clădirile destinate exclusiv pentru acestea - Instalații (CED, TM, TS, BLA, GE, LEA, PT, etc.) = 110 buc. SRCF Iași, Brașov, București, Constanța, Republica Moldova SRCF Galați 8.767.300,00 Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998; Hotărârea Guvernului nr 1.372/2008; Hotărârea Guvernului nr. 115/2018
147848 8.10.10 Alte instalații și clădiri aferente infrastructurii feroviare, interoperabile Instalații și clădiri aferente infrastructurii feroviare publice, altele decât cele prevăzute în anexa 2 la Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 care servesc exclusiv infrastructurii feroviare publice/Instalații (PT, PCV, LC, CT, platforme și drumuri de acces, rețele electrice și de iluminat, LEA) = 66 buc. SRCF Iași, Brașov, București, Constanța, Republica Moldova SRCF Galați 1.835.768,22 Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998
147849 8.10.10 Alte instalații și clădiri aferente infrastructurii feroviare neinteroperabile Instalații și clădiri aferente infrastructurii feroviare publice, altele decât cele prevăzute în anexa 2 la Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, care servesc exclusiv infrastructurii feroviare publice/Instalații (rețele electrice și de iluminat) = 17 buc. SRCF Iași, Brașov, București, Constanța, Republica Moldova SRCF Galați 22.759,00 Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998
147850 8.10.06 Teren aferent SRCF Galați, interoperabile (mp) 21.835.571 mp SRCF Iași, Brașov, București, Constanța, Republica Moldova SRCF Galați 1 Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998
CF 20396 - UAT Albești Paleologu, CF 20204 - UAT Colceag, CF 20523 - UAT Mizil; CF 59284, 66368 - UAT Buzău, CF 21843 - UAT Cochirleanca, CF 20615, 20614 - UAT Ziduri, CF 34327 - UAT Râmnicu Sărat, CF 50694 - UAT Obrejița, CF 51549 - UAT Sihlea, CF 52142 - UAT Gugești, CF 51042 - UAT Slobozia Ciorăști, CF 61858 - UAT Focșani; CF 51914, 51918 - UAT Mărășești, CF 52952 - UAT Pufești, CF 55420 - UAT Adjud
CF 20481 - UAT Cilibia; CF 23083, 23087 - UAT C.A. Rosetti, CF 74188 - UAT Cireșu, CF 72119 - UAT Dudești, CF 72037 - UAT Bărăganul, CF 21600 - UAT Țăndărei, CF 70434 - UAT Făurei, CF 73631 - UAT Mircea Vodă, CF 75252 - UAT Ianca, CF 76077 - UAT Traian, CF 75104 - UAT Chiscani, CF 75814 - UAT Vădeni; CF 123905, 123906, 123572, 121723 - UAT Galați
147851 8.10.06 Teren aferent SRCF Galați, secții neinteroperabile (mp) 10.518.228 mp SRCF Iași, Brașov, București, Constanța, Republica Moldova SRCF Galați 1 Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998
CF 56962 - UAT Odobești, CF 21577 UAT Manasia, CF 21339 - UAT Gârbovi, CF 22062 UAT Glodeanu Siliștea, CF 20726 - UAT Scutelnici; CF 21386 - UAT Pogoanele, CF 21659 - UAT Luciu, CF 22033 - UAT Rușețu, CF 72188 - UAT Surdila Greci
147852 8.10.01. Liniile ferate de circulație și aparate de cale, interoperabile Lungimea totală a liniilor cf = 1.008,472 km; nr. aparate de cale = 1.810 buc.; linie cf simplă = 183,805 km; linie cf dublă (desfășurată) = 200,003 km; linie electrificată = 549,502 km; peron = 2 buc.; copertine = 2 buc.; gard = 1 buc.; treceri la nivel = 95 buc. SRCF Galați, București SRCF Constanța 1.762.084.660,44 Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998; Hotărârea Guvernului nr. 881/2007; Hotărârea Guvernului nr. 472/22.04.2009; Hotărârea Guvernului nr. 615/16.06.2011; Hotărârea Guvernului nr. 1.234/12.12.2012; Hotărârea Guvernului nr. 632/16.06.2011; Hotărârea Guvernului nr. 169/2018
147853 8.10.01 Liniile ferate de circulație și aparate de cale, neinteroperabile Lungimea totală a liniilor cf = 309,016 km; nr. aparate de cale = 437 buc.; linie cf simplă = 236,168 km; linie cf dublă = 38,919 km; treceri la nivel = 59 buc. SRCF Galați, București SRCF Constanța 193.279.240,76 Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998; Hotărârea Guvernului nr. 618/2008; Hotărârea Guvernului nr. 472/22.04.2009; Hotărârea Guvernului nr. 615/16.06.2011; Hotărârea Guvernului nr. 632/16.06.2011
147854 8.10.02 Podurile care au legătură cu liniile ferate deschise circulației acestora, interoperabile Poduri = 57 buc.; podețe = 157 buc. SRCF Galați, București SRCF Constanța 735.655.039,94 Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, Hotărârea Guvernului nr. 472/2009, Hotărârea Guvernului nr. 615/2011, Hotărârea Guvernului nr. 115/2018
Se va atribui de către MFP. 8.10.03 Tunelele, interoperabile Tunele = 2 buc. SRCF Galați, București SRCF Constanța 3.021.689,04 Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998
Se va atribui de către MFP. 8.10.04 Viaductele și alte lucrări de artă, interoperabile Pasaje inferioare = 3 buc.; pasarele = 8 buc. SRCF Galați, București SRCF Constanța 12.104.221,20 Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, Hotărârea Guvernului nr. 615/2011
147855 8.10.02 Poduri care au legătură cu liniile ferate deschise circulației acestora, neinteroperabile Nr. de poduri = 32 buc.; nr. de podețe = 252 buc. SRCF Galați, București SRCF Constanța 68.105.859,68 Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, Hotărârea Guvernului nr. 115/2018
Se va atribui de către MFP. 8.10.04 Viaductele și alte lucrări de artă, neinteroperabile Viaducte = 2 buc.; pasaj inferior = 4 buc. SRCF Galați, București SRCF Constanța 7.050.667,78 Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998
147856 8.10.05 Lucrări geotehnice de protecție și de consolidare, interoperabile Apeducte, drenuri, casiuri, ziduri de retenție, șanțuri, chesoane, canale, ziduri de sprijin, hore, contraforturi, polate, pereuri, praguri, epiuri, apărări de maluri, plantații de arbuști, arbuști, spații verzi (tip și structură rezistență lucrări geotehnice de protecție și consolidare) (ziduri sprijin = 12 buc., consolidări = 4 buc., șanțuri = 69 buc., diguri apărare = 2 buc., drenuri = 1 buc., rigole = 15 buc.) SRCF Galați, București SRCF Constanța 81.133.422,42 Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998
147857 8.10.05 Lucrări geotehnice de protecție și de consolidare, neinteroperabile Apeducte, drenuri, casiuri, ziduri de retenție, șanțuri, chesoane, canale, ziduri de sprijin, hore, contraforturi, polate, pereuri, praguri, epiuri, apărări de maluri, plantații de arbuști, arbuști, spații verzi (tip și structură rezistență lucrări geotehnice de protecție și consolidare) (ziduri sprijin = 2 buc., șanțuri = 1 buc., pereuri = 7 buc., canale = 3 buc.) SRCF Galați, București SRCF Constanța 1.447.992,74 Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998
147858 8.10.07 Instalații fixe de siguranță și de conducere operativă a circulației feroviare interoperabile Ansamblul de echipamente mecanice, electrice, electronice și de tehnică de calcul; ansamblul de echipamente electromecanice; instalațiile automate; moderatoare de viteză; liniile de contact cu toate instalațiile aferente, instalațiile din substațiile de tracțiune electrică, posturile de secționare și subsecționare, posturi de transformare, grupurile electrogene, instalațiile de lumină și forță cu toate anexele acestora, clădirile destinate exclusiv pentru acestea (tip și structură); (instalații din STE = 27 buc., posturi de transformare = 37 buc., echipamente electromecanice = 31 buc., clădiri = 50 buc., grupuri electrogene = 40 buc., LC cu toate instalațiile aferente = 215 buc., posturile de secționare și subsecționare = 19 buc., instalații BLA, BAT = 54 buc., Instalații de lumină și forță cu toate accesoriile = 92 buc., instalații telemecanizare = 9 buc., instalații CED = 33 buc., instalații SCB = 4 buc., celule 20 KV = 4 buc., instalații SAT = 2 buc.) SRCF Galați, București SRCF Constanța 644.437.413,59 Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, Hotărârea Guvernului nr. 472/22.04.2009, Hotărârea Guvernului nr. 615/16.06.2011, Hotărârea Guvernului nr. 805/30.09.2015, Hotărârea Guvernului nr. 854/14.10.2015, Hotărârea Guvernului nr. 876/14.11.2013
147859 8.10.07 Instalații fixe de siguranță și de conducere operativă a circulației feroviare neinteroperabile Ansamblul de echipamente mecanice, electrice, electronice și de tehnică de calcul; ansamblul de echipamente electromecanice; instalațiile automate; moderatoare de viteză; liniile de contact cu toate instalațiile aferente, instalațiile din substațiile de tracțiune electrică, posturile de secționare și subsecționare, posturi de transformare, grupurile electrogene, instalațiile de lumină și forță cu toate anexele acestora, clădirile destinate exclusiv pentru acestea (tip și structură); (posturi de transformare = 10 buc., echipamente electromecanice = 15 buc., clădiri = 1 buc, LC cu toate instalațiile aferente = 4 buc., instalații BLA , BAT = 5 buc., instalații de lumină și forță cu toate accesoriile = 39 buc., instalații CED = 6 buc., instalații SCB = 6 buc.) SRCF Galați, București SRCF Constanța 13.793.026,67 Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, Hotărârea Guvernului nr. 618/2008
147860 8.10.10 Alte instalații și clădiri aferente infrastructurii feroviare, interoperabile Instalații și clădiri aferente infrastructurii feroviare publice, altele decât cele prevăzute în anexa 2 la Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, care servesc exclusiv infrastructurii feroviare publice (cabine = 15 buc., alte instalații = 4 buc.) SRCF Galați, București SRCF Constanța 270.688,67 Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, Hotărârea Guvernului nr. 615/16.06.2011, Hotărârea Guvernului nr. 876/14.11.2013, Hotărârea Guvernului nr. 115/2018
147862 8.10.06 Teren aferent SRCF Constanța, secții interoperabile (mp) 12.992.941,22 mp; 2.118,93 mp s-au preluat prin Hotărârea Guvernului nr. 389/2009 SRCF Galați, București SRCF Constanța 1 Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998; Hotărârea Guvernului nr. 389/1.04.2009; Protocol nr. 407/2.03.2010 - 297/SS/GhP/9.03.2010
147863 8.10.06 Teren aferent SRCF Constanța, secții neinteroperabile (mp) 7.332.016,71 mp SRCF Galați, București SRCF Constanța 1 Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998
154970 8.10.10 Rețele fixe de telecomunicații Rețea feroviară de cabluri cu fibre optice = 597,918 km SRCF Timișoara 6.714.904,23 Hotărârea Guvernului nr. 140/23.02.2010
154971 8.10.10 Rețele fixe de telecomunicații feroviare interoperabile Rețea feroviară de cabluri cu fibre optice = 604,78 km, transmisiuni digitale sincrone DTBN = 75 site-uri, transmisiuni digitale asincrone ATM = 6 site-uri, telefonie cu servicii integrate ISBN = 31 site-uri; nr. elemente = 25 SRCF Craiova, Brașov, Galați, Constanța SRCF București 47.725.077,01 Legea nr. 219/1998; Hotărârea Guvernului nr. 581/1998; Hotărârea Guvernului nr. 589/2006; Hotărârea Guvernului nr. 511/28.04.2009
154972 8.10.10 Rețele fixe de telecomunicații feroviare neinteroperabile Transmisiuni digitale sincrone DTBN = 1 site, telefonie cu servicii integrate ISBN = 1 site SRCF Craiova, Brașov, Galați, Constanța SRCF București 144.481,81 Legea nr. 219/1998; Hotărârea Guvernului nr. 581/1998; Hotărârea Guvernului nr. 589/2006; Hotărârea Guvernului nr. 511/28.04.2009
154973 8.10.10 Rețele fixe de telecomunicații feroviare interoperabile Rețea feroviară de cabluri cu fibre optice = 424,883 km, transmisiuni digitale sincrone DTBN = 58 site-uri, transmisiuni digitale asincrone ATM = 5 site-uri, telefonie cu servicii integrate ISDN = 19 site-uri SRCF Timișoara, Brașov, București SRCF Craiova 14.823.447,37 Legea nr. 219/1998; Hotărârea Guvernului nr. 581/1998; Hotărârea Guvernului nr. 589/2006; Hotărârea Guvernului nr. 511/28.04.2009, Hotărârea Guvernului nr. 169/2018


154975


8.10.10


Rețele fixe de telecomunicații feroviare interoperabile


Transmisiuni digitale sincrone
DTBN = 70 site-uri; transmisiuni digitale asincrone ATM = 7 site-uri; telefonie cu servicii integrate ISDN = 34 site-uri


SRCF Cluj, Brașov, Craiova


SRCF Timișoara


9.951.433,86


Legea nr. 219/1998; Hotărârea Guvernului nr. 581/1998;
Hotărârea Guvernului nr. 589/2006; Hotărârea
Guvernului nr. 511/28.04.2009


154976


8.10.10


Rețele fixe de telecomunicații feroviare neinteroperabile


Transmisiuni digitale sincrone DTBN = 1 site; telefonie cu servicii integrate ISDN = 2 site-uri


SRCF Cluj, Brașov, Craiova


SRCF Timișoara


113.672,00


Legea nr. 219/1998; Hotărârea Guvernului nr. 581/1998;
Hotărârea Guvernului nr. 589/2006; Hotărârea
Guvernului nr. 511/28.04.2009


154977


8.10.10


Rețele fixe de telecomunicații feroviare interoperabile
Rețea feroviară de cabluri cu fibre
optice = 672,175 km, transmisiuni digitale sincrone DTBN = 84 site-uri, transmisiuni digitale asincrone ATM = 10 site-uri, telefonie cu servicii integrate
ISBN = 34 site-uri


SRCF Iași, Brașov, Timișoara


SRCF Cluj


26.984.280,88


Legea nr. 219/1998; Hotărârea Guvernului nr. 581/1998;
Hotărârea Guvernului nr. 589/2006; Hotărârea
Guvernului nr. 511/28.04.2009


154978


8.10.10


Rețele fixe de telecomunicații feroviare interoperabile
Rețea feroviară de cabluri cu fibră optică = 494,70 km; transmisiuni digitale
sincrone DTBN = 53 site-uri; transmisiuni digitale asincrone ATM = 8 site-uri; telefonie cu servicii integrate
ISDN = 31 site-uri; Instalații TTR = 1 buc.; rețele de telecomunicații = 1 buc.;
inst. telecomunicații = 1 buc.


SRCF Cluj, Iași, Galați, București, Craiova, Timișoara


SRCF Brașov


17.790.567,79


Legea nr. 219/1998; Hotărârea Guvernului nr. 581/1998;
Hotărârea Guvernului nr. 589/2006; Hotărârea
Guvernului nr. 511/28.04.2009
Se va radia de către MFP 154979. 8.10.10 Rețele fixe de telecomunicații feroviare neinteroperabile Transmisiuni digitale sincrone DTBN = 0 site-uri; telefonie cu servicii integrate ISDN = 0 site-uri SRCF Cluj, Iași, Galați, București, Craiova, Timișoara SRCF Brașov 0,00


154981


8.10.10


Rețele fixe de telecomunicații feroviare interoperabile
Rețea feroviară de cabluri cu fibră
optică = 731,719 km; transmisiuni digitale sincrone DTBN = 90 site-uri; transmisiuni digitale asincrone ATM = 12 site-uri; telefonie cu servicii integrate
ISDN = 26 site-uri


SRCF Cluj, Galați


SRCF Iași


28.154.435,15


Legea nr. 219/1998; Hotărârea Guvernului nr. 581/1998;
Hotărârea Guvernului nr. 589/2006; Hotărârea
Guvernului nr. 511/28.04.2009
154982 8.10.10 Rețele fixe de telecomunicații feroviare neinteroperabile Telefonie cu servicii integrate ISDN = 2 site-uri SRCF Cluj, Galați SRCF Iași 118.151,97 Legea nr. 219/1998; Hotărârea Guvernului nr. 581/1998; Hotărârea Guvernului nr. 589/2006; Hotărârea Guvernului nr. 511/28.04.2009
154983 8.10.10 Rețele fixe de telecomunicații feroviare interoperabile Rețea feroviară de cabluri cu fibră optică = 463,234 km, transmisiuni digitale sincrone DTBN = 37 site-uri, transmisiuni digitale asincrone ATM = 7 site-uri, telefonie cu servicii integrate ISDN = 27 site-uri SRCF Iași, Brașov, București, Constanța, Republica Moldova SRCF Galați 12.904.805,11 Legea nr. 219/1998; Hotărârea Guvernului nr. 581/1998; Hotărârea Guvernului nr. 589/2006; Hotărârea Guvernului nr. 511/28.04.2009
154984 8.10.10 Rețele fixe de telecomunicații feroviare interoperabile Rețea feroviară de cabluri cu fibre optice = 350,445 km, transmisiuni digitale sincrone DTBN = 78 site-uri, transmisiuni digitale asincrone ATM = 5 site-uri, telefonie cu servicii integrate ISBN = 32 site-uri SRCF Galați, București SRCF Constanța 38.068.428,56 Legea nr. 219/1998; Hotărârea Guvernului nr. 581/1998; Hotărârea Guvernului nr. 589/2006; Hotărârea Guvernului nr. 511/28.04.2009
154987 8.10.10 Rețele fixe de telecomunicații feroviare interoperabile Transmisiuni digitale sincrone DTBN = 1 site, telefonie cu servicii integrate ISDN = 1 site Magazia Centrală 1.334.808,84 Legea nr. 219/1998; Hotărârea Guvernului nr. 581/1998; Hotărârea Guvernului nr. 589/2006; Hotărârea Guvernului nr. 511/28.04.2009
16.312.468.421,86

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...