Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Ordinul nr. 188/2018 privind aprobarea valorilor prețurilor de referință pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unități de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență, aplicabile în semestrul I al anului 2019

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. 76 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 13 alin. (4) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare, ale Metodologiei de stabilire a prețurilor pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unități de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 111/2014, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. II din Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 184/2018 privind modificarea Metodologiei de stabilire a prețurilor pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unități de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 111/2014,

în temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. b) și alin. (5) și ale art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă valorile prețurilor de referință pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unități de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Prevederile prezentului ordin se aplică producătorilor de energie electrică și termică în cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență, pentru determinarea prețurilor reglementate pentru energia termică livrată în SACET.

Art. 3. -

Entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 98/2017 privind aprobarea valorilor prețurilor de referință pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unități de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență, aplicabile în anul 2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 30 octombrie 2017.

Art. 5. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019.

p. Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Henorel Florin Soreață

București, 7 noiembrie 2018.

Nr. 188.

ANEXĂ

Valorile prețurilor de referință pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unități de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență, aplicabile în semestrul I al anului 2019

A. Pentru centrale care, conform legislației în vigoare, au obligația achiziționării de certificate de CO2

lei/MWh, exclusiv TVA
Centrale de cogenerare - la funcționarea cu combustibil solid 128,70
Centrale de cogenerare - la funcționarea cu combustibil lemnos 172,55
Centrale de cogenerare - la funcționarea cu biomasă agricolă 181,87
Centrale de cogenerare - la funcționarea cu combustibil gazos asigurat din rețeaua de transport, cu punerea în funcțiune înainte de anul 2016 176,65
Centrale de cogenerare - la funcționarea cu combustibil gazos asigurat din rețeaua de transport, cu punerea în funcțiune după anul 2016 173,73
Centrale de cogenerare - la funcționarea cu combustibil gazos asigurat din rețeaua de distribuție, cu punerea în funcțiune înainte de anul 2016 196,67
Centrale de cogenerare - la funcționarea cu combustibil gazos asigurat din rețeaua de distribuție, cu punerea în funcțiune după anul 2016 193,30

B. Pentru centrale care, conform legislației în vigoare, nu au obligația achiziționării de certificate de CO2

lei/MWh, exclusiv TVA
Centrale de cogenerare - la funcționarea cu combustibil solid 118,16
Centrale de cogenerare - la funcționarea cu combustibil lemnos 162,02
Centrale de cogenerare - la funcționarea cu biomasă agricolă 170,54
Centrale de cogenerare - la funcționarea cu combustibil gazos asigurat din rețeaua de transport, cu punerea în funcțiune înainte de anul 2016 170,33
Centrale de cogenerare - la funcționarea cu combustibil gazos asigurat din rețeaua de transport, cu punerea în funcțiune după anul 2016 167,54
Centrale de cogenerare - la funcționarea cu combustibil gazos asigurat din rețeaua de distribuție, cu punerea în funcțiune înainte de anul 2016 190,35
Centrale de cogenerare - la funcționarea cu combustibil gazos asigurat din rețeaua de distribuție, cu punerea în funcțiune după anul 2016 187,11

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...