Ministerul Sănătății - MS

Ordinul nr. 1385/2018 privind completarea anexei nr. I la Ordinul ministrului sănătății nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului național de programe de studii complementare în vederea obținerii de atestate de către medici, medici dentiști și farmaciști, precum și a Normelor metodologice de organizare și desfășurare a acestora

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 noiembrie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Văzând Referatul de aprobare nr. SP 12.519 din 2018 al Centrului de resurse umane în sănătate publică,

văzând Avizul favorabil nr. 5.099 din 6.02.2018 al Departamentului profesional-științific al Colegiului Medicilor din România,

văzând Avizul favorabil nr. 1 din 5.01.2017 al Comisiei de Boli Infecțioase a Ministerului Sănătății,

văzând Adresa nr. 44.699 din 5.01.2017 a responsabililor programului de pregătire,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 899/2002 privind organizarea învățământului postuniversitar medical și farmaceutic uman, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art. I. -

Anexa nr. I la Ordinul ministrului sănătății nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului național de programe de studii complementare în vederea obținerii de atestate de către medici, medici dentiști și farmaciști, precum și a Normelor metodologice de organizare și desfășurare a acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 9 iunie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- După punctul 44 se introduce un nou punct, punctul 441, cu următorul cuprins:

Nr. crt. Atestat de pregătire complementară în: Responsabil național Centru de pregătire Condiții de participare Specialități
"441 Medicina de călătorie Prof. dr. Streinu Cercel Adrian Hristea Adriana București Constanța Medicale Chirurgicale Paraclinice Medicină de familie
X X X"

Art. II. -

Centrul de resurse umane în sănătate publică, instituțiile de învățământ medical uman superior din centrele universitare acreditate pentru pregătire și Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății,
Sorina Pintea

București, 31 octombrie 2018.

Nr. 1.385.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...