Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - MDRAP

Ordinul nr. 5899/2018 privind extinderea desemnării organismului de evaluare și verificare a constanței performanței produselor pentru construcții Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcției specifice de certificare a produselor pentru construcții și de certificare a controlului producției în fabrică

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 noiembrie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere Procesul-verbal nr. 1 din 18.09.2018 al Comisiei de evaluare a organismelor de evaluare și verificare a constanței performanței și a organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcții,

în conformitate cu prevederile art. 3 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 1.236/2012 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, precum și cu prevederile art. 11 alin. (2) din Procedura privind desemnarea organismelor de evaluare și verificare a constanței performanței produselor pentru construcții, aprobată prin Ordinul viceprim- ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, și al ministrului afacerilor interne nr. 2.141/92/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu modificările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă extinderea desemnării organismului de evaluare și verificare a constanței performanței produselor pentru construcții Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcției specifice de certificare a produselor pentru construcții și de certificare a controlului producției în fabrică, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Direcția tehnică va notifica Comisiei Europene organismul prevăzut la art. 1, prin înscrierea în banca de date NANDO a următoarelor date/informații:

a) elementele de identificare a organismului;

b) perioada de valabilitate a notificării;

c) familiile de produse/produsele, utilizările preconizate, sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței și funcțiile organismului, precum și specificațiile tehnice aferente pentru care organismul a fost acreditat de Asociația de Acreditare din România - RENAR și evaluat.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. -

La data publicării prezentului ordin, Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 1.896/2016 privind desemnarea organismului de evaluare și verificare a constanței performanței produselor pentru construcții Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-ÎNCERC" în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcțiilor specifice de certificare a produselor pentru construcții și de certificare a controlului producției în fabrică, precum și pentru extinderea desemnării acestuia pentru realizarea funcției specifice de laborator de încercări ale produselor pentru construcții, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 718 din 16 septembrie 2016, cu modificările ulterioare, se abrogă.

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
Adrian Ionuț Gâdea,
secretar de stat

București, 11 octombrie 2018.

Nr. 5.899.

ANEXĂ

Denumirea organismului:

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC"

Adresa:

Șos. Pantelimon nr. 266, sectorul 2, București,

Tel.: +40(21) 255.25.81, fax: +40(21) 255.00.62

E-mail:urban-incerc@incd.ro, website: http://www.incd.ro

Competența organismului a fost evaluată folosind ca referențial standardul: SR EN ISO/CEI 17065:2013.

Valabilitatea notificării se acordă pe termen nelimitat (cu condiția îndeplinirii continue a cerințelor care au stat la baza desemnării).

Domenii de competență:

Numărul deciziei CE Familiile de produse și utilizările preconizate Sistemul de evaluare și verificare Specificațiile tehnice armonizate Funcția organismului
95/467/CE Coșuri, canale de fum și produse specifice (1/1)
Coșuri (module de înălțimea unui etaj), căptușeli pentru coșuri (din module sau compacte), coșuri cu pereți multipli (din module sau compacte), coșuri cu perete simplu compacte, echipamente pentru coșuri neatașate și atașate prefabricate (coșuri)
Sistem 2+ EN 416-1:2009
EN 621:2010
EN 777-1:2009
EN 777-2:2009
EN 777-3:2009
EN 777-4:2009
EN 778:2010
EN 1020:2010
EN 1319:2010
EN 1457-1:2012
EN 1457-2:2012
EN 1806:2007
EN 1856-1:2009
EN 1856-2:2009
EN 1857:2010
EN 1858 + A1:2011
EN 12446:2011
EN 13063-1 + A1:2007
EN 13063-2 + A1:2007
EN 13063-3:2007
EN 13069:2005
EN 13084-5:2005
EN 13084-5:2005/AC:2006
EN 13084-7:2013
EN 14471 + A1:2015
EN 14989-1:2007
EN 14989-2:2007
CPF
97/176/CE Produse din lemn pentru structuri și accesorii (1/3):
Produse din lemn masiv pentru structuri: elemente pentru poduri, elemente pentru ferme de acoperișuri, elemente pentru planșee, traverse de cale ferată, elemente pentru pereți, elemente pentru acoperișuri, ca grinzi, bolte, grinzi transversale, căpriori, coloane, stâlpi, piloți (la poduri, căi ferate și clădiri)
Sistem 2+ EN 14081-1 + A1:2011
EN 14229:2011
EN 14250:2010
CPF
97/462/CE Panouri pe bază de lemn (1/2):
Nefinisate sau finisate cu placaj, furnir, vopsea sau căptușite (pentru elemente structurale pentru utilizare interioară sau exterioară)
Sistem 1 EN 13986 + A1:2015 CP
97/462/CE Panouri pe bază de lemn (1/2):
Nefinisate sau finisate cu placaj, furnir, vopsea sau căptușite (pentru elemente structurale pentru utilizare interioară sau exterioară)
Sistem 2+ EN 13986 + A1:2015 CPF
97/462/CE Panouri pe bază de lemn (2/2):
Nefinisate sau finisate cu placaj, furnir, vopsea sau căptușite (pentru elemente nestructurale pentru utilizare interioară sau exterioară)
Sistem 1 EN 13986 + A1:2015 CP
97/555/CE Tipuri de ciment, var de construcții și alți lianți hidraulici (1/1):
Lianți hidraulici pentru drumuri (prepararea betonului, mortarului, pastei de ciment și a altor amestecuri pentru stabilizarea platformei drumurilor)
Sistem 2+ EN 13282 + 1:2013
EN 15368 + A1:2010
CPF
97/555/CE Tipuri de ciment, var de construcții și alți lianți hidraulici (1/1):
. Varuri pentru construcții, incluzând:
- varuri nestinse;
- varuri dolomitice;
- varuri hidraulice
(prepararea betonului, mortarului, pastei de ciment și a altor amestecuri pentru construcții și pentru fabricarea produselor pentru construcții)
Sistem 2+ EN 459-1:2010 CPF
97/556/CE Sisteme compozite/Ansambluri de izolare termică exterioară cu tencuială (1/1)
Sisteme compozite/Ansambluri de izolare termică exterioară (SCITE) (la pereți exteriori care nu constituie obiectul reglementărilor referitoare la incendii)
Sistem 2+ ETAG 004 - Art. 66(3) CPF
97/638/CE Dispozitive de fixare pentru produse din lemn pentru construcții (1/1):
Plăci de forfecare, piese de legătură din plăci dințate, plăci perforate fixate cu cuie, plăci cu cuie - plăci de forfecare (pentru produse din lemn pentru construcții)
Sistem 2+ EN 14545:2009 CPF
97/740/CE Produse de bază și auxiliare pentru zidărie (1/3):
. Mortare de zidărie proiectate, fabricate industrial (în stâlpi, pereți și compartimentări)
Sistem 2+ EN 998-2:2016 CPF
97/740/CE Produse de bază și auxiliare pentru zidărie (1/3):
. Produse de zidărie categoria I (în stâlpi, pereți și compartimentări)
Sistem 2+ EN 771-1 + A1:2015
EN 771-2 + A1:2015
EN 771-3 + A1:2015
EN 771-4 + A1:2015
EN 771-5 + A1:2015
EN 771-6 + A1:2015
CPF
97/808/CE Pardoseli (2/2):
. Produse pentru șapă de pardoseală (pentru utilizări la interior)
Sistem 1 EN 13813:2002
EN 13454-1:2005
CP
97/808/CE Pardoseli (2/2):
Pardoseli elastice și textile
Îmbrăcăminți de pardoseală rezistente, omogene și eterogene furnizate sub formă de dale, folii sau în suluri - îmbrăcăminți de pardoseală textile, mai ales dale; folii de plastic și de cauciuc (îmbrăcăminți de pardoseală din termorigide aminoplaste); linoleum și plută; folii antistatice, dale pozate liber pe pardoseală; laminate elastice de pardoseală (pentru utilizări la interior)
Sistem 1 EN 14904:2006
EN 14041:2004
EN 14041:2004/AC:2007
CP
97/808/CE Pardoseli (2/2)
Produse pentru pardoseli rigide:
(A) Sub formă de componente - unități de pavaj, dale, mozaicuri, parchet, tabliere din plasă sau foi, grătare de pardoseală, laminate rigide de pardoseală, produse pe bază de lemn (pentru utilizare internă, în special în localuri afectate serviciilor de transport public)
Sistem 1 EN 14411:2012 CP
98/436/CE Învelitori, luminatoare, lucarne și produse auxiliare pentru acoperiș (2/6):
Lucarne (pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacția la foc)
Sistem 1 EN 1873:2006
EN 14963:2007
CP
98/436/CE Învelitori de acoperiș, plafoniere, lucarne și produse auxiliare (2/6)
Plafoniere (pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacția la foc)
Sistem 1 EN 14351-1 + A2:2016 CP
98/437/CE Finisaje de pereți interiori și exteriori și de plafoane (3/5):
Învelitori rolă. Căptușeli de plafoane (ca finisaje interioare ale pereților sau ale plafoanelor care sunt supuse reglementărilor privind reacția la foc)
Sistem 1 EN 14716:2004
EN 15102 + A1:2011
CP
98/437/CE Finisaje interioare și exterioare pentru pereți și plafoane (3/5):
. Panouri (ca finisaje interioare sau exterioare la pereți sau plafoane supuse reglementărilor privind reacția la foc)
Sistem 1 EN 438-7:2005
EN 15102 +A1:2011
EN 14509:2013
CP
98/437/CE Finisaje interioare și exterioare pentru pereți și plafoane (3/5):
. Dale (ca finisaje interioare sau exterioare la pereți sau plafoane supuse reglementărilor privind reacția la foc)
Sistem 1 EN 14411:2012 CP
98/437/CE Finisaje interioare și exterioare pentru pereți și plafoane (3/5):
. Șindrile. Plăci de protecție (ca finisaje interioare sau exterioare la pereți sau plafoane supuse reglementărilor privind reacția la foc)
Sistem 1 EN 13245-2:2008
EN 13245-2:2008/AC:2010
EN 14915:2013
CP
98/214/CE Produse metalice pentru structuri, inclusiv produse auxiliare (1/4):
. Secțiuni/Profile cu diferite forme (T, L, H, U, Z, I, canale, colțare, cu goluri, tuburi) obținute prin laminare la cald, formare la rece sau prin orice alt procedeu, produse plate (placă, foaie, bandă), bare, piese turnate și piese forjate, realizate din diferite materiale metalice, neprotejate sau protejate contra coroziunii prin vopsire (pentru utilizare în structuri metalice sau în structuri compozite din metal și beton)
Sistem 2+ EN 10025-1:2004
EN 10210-1:2006
EN 10219-1:2006
EN 10088-4:2009
EN 10088-5:2009
EN 10340:2007
EN 10340:2007/AC:2008
EN 10343:2009
EN 15048-1:2007
EN 15088:2005
CPF
98/214/CE Produse metalice pentru structuri, inclusiv produse auxiliare (2/4):
. Elemente structurale pentru construcții metalice. Produse metalice finite cum ar fi: grinzi metalice, stâlpi, scări, piloni de fundație, picioare de susținere și palplanșe, profile debitate la dimensiune și destinate unor aplicații definite, șine și traverse. Pot fi sau nu protejate împotriva coroziunii printr-o îmbrăcăminte de protecție, sudate sau nesudate (pentru utilizare în șarpante și fundații)
Sistem 2+ EN 1090-1+A1:2011 CPF
98/214/CE Produse metalice pentru structuri, inclusiv produse auxiliare (3/4):
Materiale de sudură (pentru utilizări în structuri metalice)
Sistem 2+ EN 13479:2005 CPF
98/214/CE Produse metalice pentru structuri, inclusiv produse auxiliare (4/4):
Elemente de asamblare în construcții
. Piese de legătură: nituri metalice, bolțuri (piulițe și șaibe) și bolțuri H.R. (bolțuri cu mâner de fricțiune de mare rezistență), cuie, șuruburi, piese de fixare pentru cale ferată (pentru utilizări în structuri metalice)
Sistem 2+ EN 14399-1:2015 CPF
98/598/CE Agregate minerale pentru utilizări supuse unor cerințe stricte de securitate (2/2):
. Anrocament cu piatră sortată (construcții hidraulice și alte lucrări de inginerie civilă)
Sistem 2+ EN 12620:2002 + A1:2008
EN 13043:2002
EN 13043:2002/AC:2004
EN 13055-1:2002
EN 13055-1:2002/AC:2004
EN 13055-2:2004
EN 13139:2002
EN 13139:2002/AC:2004
EN 13242:2002+A1:2007
EN 13383-1:2002
EN 13383-1:2002/AC:2004
EN 13450:2002
EN 13450:2002/AC:2004
CPF
98/598/CE Agregate minerale pentru utilizări supuse unor cerințe stricte de securitate (2/2):
. Balast de cale ferată (lucrări de căi ferate)
Sistem 2+ EN 12620:2002 + A1:2008
EN 13043:2002
EN 13043:2002/AC:2004
EN 13055-1:2002
EN 13055-1:2002/AC:2004
EN 13055-2:2004
EN 13139:2002
EN 13139:2002/AC:2004
EN 13139:2002/C91:2009
EN 13242:2002 + A1:2007
EN 13383-1:2002
EN 13383-1:2002/AC:2004
EN 13450:2002
EN 13450:2002/AC:2004
CPF
98/598/CE Agregate minerale pentru utilizări supuse unor cerințe stricte de securitate (2/2):
. Agregate și filere pentru beton, mortar și pastă de ciment (la clădiri, drumuri și alte lucrări de inginerie civilă)
Sistem 2+ EN 12620:2002 + A1:2008
EN 13043:2002
EN 13043:2002/AC:2004
EN 13055-1:2002
EN 13055-1:2002/AC:2004
EN 13055-2:2004
EN 13139:2002
EN 13139:2002/AC:2004
EN 13139:2002/C91:2009
EN 13242: 2002 + A1:2007
EN 13383-1:2002
EN 13383-1:2002/AC:2004
EN 13450:2002
EN 13450:2002/AC:2004
CPF
98/598/CE Agregate minerale pentru utilizări supuse unor cerințe stricte de securitate (2/2):
. Agregate pentru mixturi cu sau fără lianți hidraulici (pentru drumuri și alte lucrări de inginerie civilă)
Sistem 2+ EN 12620:2002+A1:2008
EN 13043:2002
EN 13043:2002/AC:2004
EN 13055-1:2002
EN 13055-1:2002/AC:2004
EN 13055-2:2004
EN 13139:2002
EN 13139:2002/AC:2004
EN 13139:2002/C91:2009
EN 13242:2002+A1:2007
EN 13383-1:2002
EN 13383-1:2002/AC:2004
EN 13450:2002
EN 13450:2002/AC:2004
CPF
98/598/CE Agregate minerale pentru utilizări supuse unor cerințe stricte de securitate (2/2):
. Agregate pentru mixturi bituminoase și tratamente de suprafață (drumuri și alte lucrări de inginerie civilă)
Sistem 2+ EN 12620:2002+A1:2008
EN 13043:2002
EN 13043:2002/AC:2004
EN 13055-1:2002
EN 13055-1:2002/AC:2004
EN 13055-2:2004
EN 13139:2002
EN 13139:2002/AC:2004
EN 13139:2002/C91:2009
EN 13242:2002+A1:2007
EN 13383-1:2002
EN 13383-1:2002/AC:2004
EN 13450:2002
EN 13450:2002/AC:2004
CPF
98/598/CE Agregate minerale pentru utilizări supuse unor cerințe stricte de securitate (2/2):
. Filere pentru beton, mortar și pastă de ciment (drumuri și alte lucrări de inginerie civilă)
Sistem 2+ EN 12620:2002+A1:2008
EN 13043:2002
EN 13043:2002/AC:2004
EN 13055-1:2002
EN 13055-1:2002/AC:2004
EN 13055-2:2004
EN 13139:2002
EN 13139:2002/AC:2004
EN 13139:2002/C91:2009
EN 13242:2002+A1:2007
EN 13383-1:2002
EN 13383-1:2002/AC:2004
EN 13450:2002
EN 13450:2002/AC:2004
CPF
98/598/CE Agregate minerale pentru utilizări supuse unor cerințe stricte de securitate (2/2):
. Filere pentru bitum și tratamente de suprafață (drumuri și alte lucrări de inginerie civilă)
Sistem 2+ EN 12620:2002+A1:2008
EN 13043:2002
EN 13043:2002/AC:2004
EN 13055-1:2002
EN 13055-1:2002/AC:2004
EN 13055-2:2004
EN 13139:2002
EN 13139:2002/AC:2004
EN 13139:2002/C91:2009
EN 13242:2002+A1:2007
EN 13383-1:2002
EN 13383-1:2002/AC:2004
EN 13450:2002
EN 13450:2002/AC:2004
CPF
98/601/CE Produse pentru construcția drumurilor (1/2):
. Amestecuri bituminoase (pentru utilizări în construcția drumurilor și în tratarea suprafeței drumurilor)
Sistem 2+ EN 13108-1:2006
EN 13108-1:2006/AC:2008
EN 13108-2:2006
EN 13108-2:2006/AC:2008
EN 13108-3:2006
EN 13108-3:2006/AC:2008
EN 13108-4:2006
EN 13108-4:2006/AC:2008
EN 13108-5:2006
EN 13108-5:2006/AC:2008
EN 13108-6:2006
EN 13108-6:2006/AC:2008
EN 13108-7:2006
EN 13108-7:2006/AC:2008
CPF
98/601/CE Produse pentru construcția drumurilor (1/2):
. Amestecuri bituminoase (pentru utilizări supuse cerințelor privind reacția la foc)
Sistem 1 EN 13108-1:2006
EN 13108-1:2006/AC:2008
EN 13108-2:2006
EN 13108-2:2006/AC:2008
EN 13108-3:2006
EN 13108-3:2006/AC:2008
EN 13108-4:2006
EN 13108-4:2006/AC:2008
EN 13108-5:2006
EN 13108-5:2006/AC:2008
EN 13108-6:2006
EN 13108-6:2006/AC:2008
EN 13108-7:2006
EN 13108-7:2006/AC:2008
CPF
98/601/CE Produse pentru construcția drumurilor (1/2):
. Bitumuri (pentru utilizări în construcția drumurilor și în tratarea suprafeței drumurilor)
Sistem 2+ EN 12591:2009
EN 13808:2013
EN 13924:2006
EN 13924:2006/AC:2006
EN 14023:2010
EN 15322:2013
CPF
98/601/CE Produse pentru construcția drumurilor (1/2):
. Tratamente de suprafață (utilizate la tratarea suprafeței drumurilor)
Sistem 2+ EN 12271:2006
EN 12273:2008
CPF
98/601/CE Produse pentru construcția drumurilor (1/2):
. Produse hidroizolante și ansamble de produse pentru calea de rulare a podurilor (utilizate pentru tabliere de poduri)
Sistem 2+ EN 14695:2010 CPF
99/90/CE Membrane (1/3):
. Membrane de etanșare a acoperișurilor (utilizate la clădiri)
Sistem 2+ EN 13707+A2:2009
EN 13956:2013
CPF
99/90/CE Membrane (1/3):
. Membrane de etanșare (utilizate la clădiri)
Sistem 2+ EN 13967:2012
EN 13969:2004
EN 13969:2004/A1:2006
CPF
99/91/CE Produse pentru izolare termică (2/2):
. Produse pentru izolare termică produse fabricate industrial și produse preconizate a fi formate in situ (pentru utilizări supuse cerințelor privind reacția la foc)
Sistem 1 EN 13162+A1:2015
EN 13163+A2:2016
EN 13164+A1:2015
EN 13165+A2:2016
EN 13166+A2:2016
EN 13167+A1:2015
EN 13168+A1:2015
EN 13169+A1:2015
EN 13170+A1:2015
EN 13171+A1:2015
EN 14063-1:2004
EN 14063-1:2004/AC:2006
EN 14303+A1:2013
EN 14933:2008
CP
99/93/CE Uși, ferestre, obloane, jaluzele, porți și feronerie aferentă (1/1):
. Uși și porți (cu sau fără feronerie aferentă) (pentru aplicații de izolare antifoc sau antifum și pe trasee de evacuare)
Sistem 1 EN 14351-1+A2:2016 CP
99/94/CE Produse prefabricate din beton normal/ușor/celular autoclavizat (1/1):
. Produse prefabricate din beton normal/ușor/celular autoclavizat (pentru utilizări structurale)
Sistem 2+ EN 1168+A3:2011
EN 1520:2011
EN 12794+A1:2007
EN 12794+A1:2007/AC:2008
EN 12602:2016
EN 12843:2004
EN 13224:2011
EN 13225:2013
EN 13693:2004+A1:2009
EN 13747:2005+A2:2010
EN 13978-1:2005
EN 14843:2007
EN 14844:2006+A2:2011
EN 14991:2007
EN 14992:2007+A1:2012
EN 15037-1:2008
EN 15037-2+A1:2011
EN 15037-3+A1:2011
EN 15037-4+A1:2013
EN 15050+A1:2012
EN 15258:2009
CPF
99/469/CE Produse aferente betonului, mortarului și pastei de ciment (1/2):
. Adaosuri de tip I (pentru beton, mortar și pastă de ciment)
Sistem 2+ EN 12878:2005
EN 12878:2005/AC:2006
CPF
99/469/CE Produse aferente betonului, mortarului și pastei de ciment (1/2):
. Aditivi (pentru beton, mortar și pastă de ciment)
Sistem 2+ EN 934-2+A1:2012
EN 934-3+A1:2012
EN 934-4:2009
EN 934-5:2007
CPF
99/469/CE Produse aferente betonului, mortarului și pastei de ciment (2/2):
. Produse de protejare a betonului și de reparații (pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacția la foc)
Sistem 1 EN 1504-2:2004
EN 1504-3:2005
EN 1504-4:2004
EN 1504-6:2006
CP
99/469/CE Produse aferente betonului, mortarului și pastei de ciment (1/2):
. Produse de protejare a betonului și de reparații (pentru alte utilizări în clădiri și lucrări de inginerie civilă)
Sistem 2+ EN 1504-2:2004
EN 1504-3:2005
EN 1504-4:2004
EN 1504-5:2004
EN 1504-6:2006
EN 1504-7:2006
CPF
99/470/CE Adezivi utilizați în construcții (2/2):
Adezivi pentru fațade placate (pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacția la foc)
Sistem 1 EN 12004+A1:2012 CP
2000/245/CE Sticlă plană, sticlă profilată și produse din sticlă turnată (1/6):
. Panouri de sticlă plană și curbată (pentru utilizare într-un ansamblu vitrat destinat special pentru a servi ca protecție la foc)
Sistem 1 EN 572-9:2004
EN 1036-2:2008
EN 1096-4:2004
EN 1279-5+A2:2010
EN 1748-1-2:2004
EN 1748-2-2:2004
EN 1863-2:2004
EN 12150-2:2004
EN 12337-2:2004
EN 13024-2:2004
EN 14178-2:2004
EN 14179-2:2005
EN 14321-2:2005
EN 14449:2005
EN 14449:2005/AC:2005
EN 15682-2:2013
EN 15683-2:2014
CP
2000/245/CE Sticlă plată, sticlă profilată și produse din sticlă modelată (1/6)
Elemente de sticlă izolatoare (pentru utilizare într-un ansamblu de sticlă special destinat să confere rezistența la foc)
Sistem 1 EN 1279-5+A2:2010 CP
2000/245/CE Sticlă plată, sticlă profilată și produse din sticlă modelată (1/6)
Sticlă profilată în U
Sticlă plată, sticlă profilată și produse din sticlă modelată (1/6)
Sistem 1 EN 572-9:2004 CP
2015/1958/CE Geosintetice și produse conexe
Geosintetice (membrane și textile), utilizate pentru separarea, protecția, scurgerea, filtrarea sau consolidarea solului
Sistem 2+ EN 13249:2016
EN 13250:2016
EN 13251:2016
EN 13252:2016
EN 13253:2016
EN 13254:2016
EN 13255:2016
EN 13256:2016
EN 13257:2016
EN 13265:2016
EN 13361:2004
EN 13361:2004/A1:2006
EN 13362:2005
EN 13491:2004
EN 13491:2004/A1:2006
EN 13492:2004
EN 13492:2004/A1:2006
EN 13493:2005
EN 15381:2009
EN 15382:2013
CPF
2015/1958/CE Geosintetice și produse conexe Geocompozite utilizate pentru separarea, protecția, scurgerea, filtrarea sau consolidarea solului Sistem 2+ EN 13249:2016
EN 13250:2016
EN 13251:2016
EN 13252:2016
EN 13253:2016
EN 13254:2016
EN 13255:2016
EN 13256:2016
EN 13257:2016
EN 13265:2016
EN 13361:2004
EN 13361:2004/A1:2006
EN 13362:2005
EN 13491:2004
EN 13491:2004/A1:2006
EN 13492:2004
EN 13492:2004/A1:2006
EN 13493:2005
CPF
2015/1958/CE Geosintetice și produse conexe
Georețele utilizate pentru separarea, protecția, scurgerea, filtrarea sau consolidarea solului
Sistem 2+ EN 13361:2004
EN 13361:2004/A1:2006
EN 13362:2005
EN 13491:2004
EN 13491:2004/A1:2006
EN 13492:2004
EN 13492:2004/A1:2006
EN 13493:2005
CPF
2015/1958/CE Geosintetice și produse conexe Geomembrane utilizate pentru separarea, protecția, scurgerea, filtrarea sau consolidarea solului Sistem 2+ EN 13249:2016
EN 13250:2016
EN 13251:2016
EN 13252:2016
EN 13253:2016
EN 13254:2016
EN 13255:2016
EN 13256:2016
EN 13257:2016
EN 13265:2016
EN 13361:2004
EN 13361:2004/A1:2006
EN 13362:2005
EN 13491:2004
EN 13491:2004/A1:2006
EN 13492:2004
EN 13492:2004/A1:2006
EN 13493:2005
CPF
2015/1958/CE Geosintetice și produse conexe
Geoplase utilizate pentru separarea, protecția, scurgerea, filtrarea sau consolidarea solului
Sistem 2+ EN 13361:2004
EN 13361:2004/A1:2006
EN 13362:2005
EN 13491:2004
EN 13491:2004/A1:2006
EN 13492:2004
EN 13492:2004/A1:2006
EN 13493:2005
CPF

NOTĂ:

CP - funcția de certificare produs;

CPF - funcția de certificare control producție în fabrică.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...