Revista Romana de Drept Privat (Universul Juridic) nr. 1/2018

Considerații privind protecția juridică a numelui și a pseudonimului în reglementarea Codului civil român
de Lucian Bercea

01 aprilie 2018

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Prof. univ. dr. SEVASTIAN CERCEL

Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova

CONSIDERATIONS SUR LA PROTECTION JURIDIQUE DU NOM ET DU PSEUDONYME DANS LA REGLEMENTATION DU CODE CIVIL ROUMAIN

RESUME

Par la reglementation du droit au nom et des conditions dans lesquelles il peut etre obtenu, modifie ou change, le nouveau Code civil assure la protection juridique du nom. En matiere de la defense des droits extrapatrimoniaux, les dispositions des articles 252-256 du Code civil constituent le droit commun, instituant un systeme de sanctions specifiques.

Les dispositions des articles 252-253 du Code civil, ainsi que celles des articles 255-256 du Code civil, s'appliquent a tous les droits extrapatrimoniaux, y compris au droit au nom. A leur tour, les dispositions de l'article 254 du Code civil reglementent la defense du droit au nom et du droit au pseudonyme et s'appliquent exclusivement a la protection de ces droits extrapatrimoniaux.

Par les dispositions de l'art. 77, le Code civil proclame l'existence d'un droit a la protection des donnees a caractere personnel. Le nom et le prenom d'une personne representent des informations liees aux donnees a caractere personnel, de sorte que «le nom de la personne concernee» par le traitement de ces donnees peut etre protege par des moyens de protection reglementes en cette matiere.

Mots-cles: droits extrapatrimoniaux; droit au nom; droit au pseudonyme; droit a la protection des donnees a caractere personnel.

CONSIDERATIONS ON THE JUDICIAL PROTECTION OF THE NAME AND OF THE PSEUDONYM IN THE REGULATION OF THE ROMANIAN CIVIL CODE

ABSTRACT

By regulating the right to the name and the conditions under which it may be acquired, modified or changed, the Civil Code ensures the legal protection of the name. In the matter of defence on the on-proprietary rights, the provisions of art. 252-256 of the Civil Code represent the common law and institute a system of specific sanctions.

The provisions of art. 252-253 of the Civil Code, as well as of art. 255-256 of the Civil Code shall apply to all non-proprietary rights, including the right to the name. In turn, the provisions of art. 254 of the Civil Code shall regulate the protection of the right to the name and of the right to the pseudonym and shall exclusively apply to the protection of these non-proprietary rights.

According to the provisions of art. 77, the Civil Code proclaims the existence of a right to the protection of the personal data. An individual's surname and first name represent information relating to the personal data, so that "the name of the data subject" of these data processing may be protected by the defence means regulated in this matter.

Keywords: non-proprietary rights; the right to the name; the right to the pseudonym; the right to the protection of personal data.

Prin reglementarea dreptului la nume și a condițiilor în care acesta poate fi dobândit, modificat sau schimbat, Codul civil asigură protecția juridică a numelui. În materia apărării drepturilor nepatrimoniale, dispozițiile art. 252-256 C. civ. constituie dreptul comun și instituie un sistem de sancțiuni specifice.

Dispozițiile art. 252-253 C. civ., precum și cele ale art. 255-256 C. civ. se aplică tuturor drepturilor nepatrimoniale, inclusiv dreptului la nume. La rândul lor, dispozițiile art. 254 C. civ. reglementează apărarea dreptului la nume și a dreptului la pseudonim și sunt aplicabile exclusiv protecției acestor drepturi nepatrimoniale.

Prin dispozițiile art. 77, Codul civil proclamă existența unui drept la protecția datelor personale. Numele și prenumele unei persoane reprezintă informații referitoare la date cu caracter personal, așa încât "numele persoanei vizate" de prelucrarea acestor date poate fi protejat prin mijloacele de apărare reglementate în această materie.

1. Preliminarii

A. DREPTUL LA IDENTITATE. În doctrină se admite constant că a identifica persoana fizică înseamnă a constata identitatea acesteia, a individualiza omul în societate, în ansamblul relațiilor sociale la care ia parte. Această problemă apare pe tot parcursul vieții omului, în egală măsură, în viața sa juridică și în cea "extrajuridică"1. Identitatea omului a dobândit în timp o importanță aparte prin prisma relațiilor persoanei fizice cu ea însăși și cu ceilalți, fiind din ce în ce mai riguros impusă ideea protejării identității fiecăruia. Dreptul la identitate este astăzi prevăzut în reglementările interne și internaționale. În plan internațional, exempli gratia, art. 8 din Convenția cu privire la drepturile copilului2 impune "dreptul copilului de a-și păstra identitatea, inclusiv cetățenia, numele și relațiile familiale, astfel cum sunt recunoscute de lege, fără nicio imixtiune ilegală". Pe de altă parte, în dreptul român, în mod asemănător, art. 9 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului3 prevede: "Copilul are dreptul la stabilirea și păstrarea identității sale".

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...