Revista Romana de Drept Privat nr. 1/2018

Exonerarea de răspundere a asigurătorului RCA și a celui pentru malpraxis medical pentru prejudiciile aduse persoanei. Privire comparativă
de Irina Sferdian

01 aprilie 2018

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Prof. univ. dr. IRINA SFERDIAN

Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara

L'EXONERATION DE RESPONSABILITE DE L'ASSUREUR DE LA RESPONSABILITE CIVILE AUTO (RCA) ET DE CELUI POUR LA NEGLIGENCE MEDICALE POUR LES DOMMAGES À LA PERSONNE. VUE COMPARATIVE

RESUME

L'article traite les particularites de la responsabilite de l'assureur dans deux types d'assurance de responsabilite civile: l'assurance auto de responsabilite civile pour les blessures causees aux tiers par des accidents de vehicules et l'assurance pour faute professionnelle medicale.

Les differents fondements des deux formes de responsabilite, le statut professionnel a reconnaître par le personnel medical, l'impact social de l'assurance pour les dommages causes aux tiers par les accidents de circulation sont autant de criteres permettant de differencier le regime juridique des deux types d'assurance, qui mettent leur empreinte sur les cas où les assureurs de responsabilite civile peuvent etre exemptes de toute responsabilite.

Mots-cles: l'assurance RC auto; faute professionnelle medicale; intention; faute; blessure; personnel medical; victime de l'accident.

LIABILITY DISCHARGE OF THE INSURER OF THE CIVIL LIABILITY INSURANCE FOR CAR OWNERS (RCA) AND OF THE INSURER OF THE MEDICAL MALPRACTICE FOR DAMAGES CAUSED TO THE PERSON. COMPARATIVE OVERVIEW

ABSTRACT

The paper deals with the particularities of the liability of the insurer in two types of civil liability insurance: the motor vehicle insurance against civil liability for third-party damage caused through motor accidents and the insurance for medical malpractice.

The different foundation of the two forms of liability, the quality of professional which has to be recognized to the medical staff, the social impact of the insurance for the damage caused to third parties by traffic accidents are as many criteria for differentiating the legal regime applicable to the two types of insurance, which end up marking the cases where the civil liability insurers can be exempted from liability.

Keywords: motor vehicle insurance; medical malpractice; intent; fault; injury; medical staff; accident victim.

I. Precizări introductive. Asigurarea pentru RCA și pentru malpraxis - asigurări obligatorii sau pseudoobligatorii?

Cea mai importantă clasificare în materie de asigurări este cea în asigurări generale și asigurări de viață. Asigurarea RCA1 și asigurarea personalului medical pentru malpraxis sunt asigurări de răspundere civilă, intrând în categoria asigurărilor generale. Acestea acoperă fie răspunderea ce îi revine asiguratului față de victimele care suferă un prejudiciu în urma unui accident de vehicul sau tramvai, ca în cazul asigurării RCA, fie răspunderea personalului medical ca urmare a unui act de malpraxis, în cazul asigurării personalului medical pentru malpraxis. Ambele forme de asigurare indemnizează victima în cazul prejudiciului corporal care constă în vătămarea corporală și/sau deces. În plus, asigurarea RCA acoperă și prejudiciile cauzate bunurilor persoanei, indiferent că acestea se aflau în vehicul sau în afara lui, cu excepția celor care aparțineau conducătorului vehiculului sau comitenților acestuia ori erau transportate în baza unui raport contractual. Aceste excluderi de risc, deși relevante, având în vedere că privesc pagubele aduse bunurilor, nu fac obiectul analizei noastre.

1 RCA este forma prescurtată uzitată pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudiciile cauzate terților prin accidente de vehicule și tramvaie.

Deși sunt subcategorii ale asigurărilor generale de răspundere civilă, asigurarea pentru malpraxis medical prezintă particularitatea că este o asigurare de răspundere profesională, obligatorie pentru personalul medical, în timp ce asigurarea pentru pagubele cauzate terților prin accidente de vehicule are un caracter de masă, cu un puternic impact social.

În prezent, atât asigurarea de răspundere civilă pentru pagubele produse terților prin accidente de vehicule (RCA), cât și asigurarea de răspundere profesională pentru malpraxis medical sunt considerate asigurări obligatorii2.

2 Cu privire la distincția dintre asigurările facultative și cele obligatorii, a se vedea I. Sferdian, Dreptul asigurărilor, ed. a 2-a, Ed. C.H. Beck, București, 2009, pp. 23, 24.

Sediul reglementării asigurării RCA îl constituie Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie3, iar dispozițiile referitoare la asigurarea pentru malpraxis medical se găsesc în Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății4.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...